Van Goud tot Bitcoin! Wat schreven we toen en wat zien we nu?

Van Goud tot Bitcoin! Wat schreven we toen en wat zien we nu?

In ons boek Van Goud tot Bitcoin! spelen goud en Bitcoin een centrale rol omdat beiden buiten het huidige fiatstelsel staan. Een geldstelsel dat is gebaseerd op louter papiergeld en op louter vertrouwen, dat bovendien weinig transparant is. Goud heeft zijn belangrijke centrale rol vooral ten tijde van crisis al eeuwenlang bewezen en Bitcoin – de digitale equivalent van goud – zal dat in de komende crisis ook doen. Maar de belangrijkste rol bij de komende crisis zal de rol van geopolitiek, geld en schuld zijn. Want de geschiedenis heeft laten zien dat wereldmachten altijd ten onder gaan aan oorlogen, aan te grote schulden, aan de val van hun valuta als wereldreservemunt, aan politieke incompetentie en aan corruptie. Het zal nu niet anders zijn.

Historie herhaalt zich

Ons boek laat zien dat de historie zich keer op keer herhaalt en dat alles cyclisch verloopt. Dat cycli de basis vormen bij menselijke, maatschappelijke en mondiale aangelegenheden. Ook bij de wereldmachten, die achtereenvolgens ten onder gingen: Spanje, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika. De ondergang wordt in gang gezet als een financieel-economische en politieke elite grensoverschrijdende belangen krijgt, die gepaard gaat met corruptie, binnenlandse en buitenlandse strijd, grote staatstekorten, achteruitgang, verloedering en chaos.

Alle ondergaande wereldmachten werden geteisterd door hoge onkosten en een inflexibel leiderschap dat weigerde hervormingen door te voeren omdat de rijke, leidinggevende klassen - bankiers, grootindustriëlen en politici - belang hadden bij de status quo en profiteerden van de status quo en vooral oog hadden voor hun eigen macht en hun eigen kapitaal en weinig oog hadden voor de noden van haar burgers en zich verrijkten ten koste van de samenleving. In het boek schreven we en we citeren; “Hogere overheidsuitgaven en hogere defensie-uitgaven zijn kenmerkend voor zo’n stadium. Wanneer leiders zich gedwongen zien te kiezen tussen bezuinigen en nog meer geld uitgeven, kiezen zij historisch gezien voor het laatste. Ze blijven schulden stapelen die de economie steeds moeilijker kan dragen”. Een traag, langdurig en slopend proces dat zich voor ieders ogen voltrekt, maar dat slechts weinigen zien en doorhebben.

Moeder aller bubbels

In het boek schreven we en we citeren: “Ook nu weer zitten we op een belangrijk kantelpunt in de geschiedenis. Een uiterst belangrijk kantelpunt, want we hebben wereldwijd bubbels op de aandelenmarkten, bubbels op de huizenmarkten en bubbels op de obligatiemarkten... de moeder aller bubbels”. Dit schreven we niet alleen in ons boek maar herhaalden en verkondigden we ook in verschillende podcasts bij GoldRepublic. En nog vaker en recenter op onze website Geotrendlines, waar we voortdurend voortborduren op ons boek en de allerlaatste geopolitieke en financieel-economische ontwikkelingen scherp in de gaten blijven houden.

Intussen is het duidelijk dat de moeder aller bubbels is doorgeprikt. Dat de obligatiemarkten en aandelenmarkten niet alleen historische dalingen meemaken, maar ook tegelijkertijd dalen wat historisch gezien al vrij zeldzaam is. Dit overvalt beleggers die dachten aandelenrisico op te vangen met staatsobligaties. En helemaal als dan ook nog de laatste pijler, de huizenmarkt, naar beneden gaat en niet alleen in Nederland, maar in veel landen van de wereld. Een perfecte en een perfide storm die niet alleen de wereldeconomie naar beneden drukt, maar ook de economische en politieke wereldorde uit elkaar rukt.

Oorlog Oekraïne en Rusland

Eén van de belangrijkste factoren hiervoor is de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland, die niet alleen veel menselijke slachtoffers eist, maar ook de inflatie aanwakkert. Daardoor stegen alle rentes zeer snel en kwam er abrupt een einde aan de gratis geld politiek van de westerse landen. Bovendien zet het steeds meer druk op de wereldeconomie en de Amerikaanse dollar als de wereldreservemunt. Net zoals Spanje in de zestiende eeuw door de oorlogen tegen Engeland en tegen Nederland haar economie verwoestte, haar schuld liet exploderen en de Spaanse ‘dollar’ haar positie als wereldreservemunt verloor.

De huidige ontwikkelingen hebben er ook voor gezorgd dat de ongelijkheid tussen rijk en arm ongekende vormen aanneemt, waardoor de polarisatie, incompetentie en corruptie zowel in de samenleving als in de politiek toeneemt. Ontwikkelingen die ook speelden in het zestiende eeuwse Spanje en in het achttiende eeuwse Nederland en die het verval van beide grootmachten versnelden. Ook is nu de grote kredietbubbel gebarsten, net zoals driehonderd jaar geleden, in 1720, het eerste grote experiment met papiergeld leidde tot de eerste grote kredietbubbel die uiteraard uiteenspatte en gevolgd werd door een grote kredietcrisis en een grote economische depressie.

Het is zelfs niet uitgesloten dat de huidige oorlog tussen de Oekraïne en Rusland uitmondt in een Derde Wereldoorlog. Dat zal het begin van het einde inluiden van de macht van de Verenigde Staten als wereldleider en van de Amerikaanse dollar als wereldmunt. Net zoals Groot-Brittannië door de Eerste Wereldoorlog haar positie als wereldleider verloor en haar munt, het pond sterling, de positie van wereldreservemunt verloor. De munt bleef bestaan, maar haar rol in het internationale betalingsverkeer werd gemarginaliseerd.

Conclusie

Kortom, alle ontwikkelingen die nu gaande zijn, zullen niet alleen de geopolitieke en maatschappelijke verhoudingen in de wereld, maar ook die in uw leven totaal op zijn kop zetten. Ontwikkelingen die nu spelen, maar zeker niet nieuw zijn. Verre van. Als u ons boek Van Goud tot Bitcoin! leest, dan zult u zien dat veel van het verleden terugkomt in het heden, dat er veel parallellen zijn te trekken en dat er patronen in zijn te ontdekken, waarmee u zowel uw kennis en inzicht zult vergroten als uw vermogen kunt veiligstellen, vooral in goud en Bitcoin!

Van Goud tot Bitcoin!
Van Goud tot Bitcoin!

Eric Mecking

Eric Mecking

drs. Eric Mecking is historicus, schrijver, spreker, financieel-economisch analist en adviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in cyclisch denken en beursanalyses. Zijn unieke cyclische beleggingssysteem - Trend Tracker - gebruikt hij om te handelen op de financiële markten en om de belangrijkste beursontwikkelingen bij te houden voor Geotrendlines.

Lees alles van Eric Mecking »