Over ons

Geotrendlines

Geotrendlines is een denktank op het snijpunt van geopolitiek en finance. In een tijd van geopolitieke en economische transitie zijn deze twee domeinen sterk met elkaar verbonden. Vanuit deze lens krijgen we een scherper beeld van mondiale, geopolitieke en sociaal-culturele trends en kunnen we de wisselwerking tussen geopolitiek en financiële markten beter duiden en nieuwe trends eerder signaleren.

Geotrendlines heeft een bewezen staat van dienst met voorspellende analyses,
verklarende theorieën en vooruitziende signalering van nieuwe markttrends. Wij bieden kennis en inzicht aan vermogende particulieren, family offices en vermogensbeheerders.

Met onze expertise dragen we bij aan weloverwogen beleggingsbeslissingen in een tijd waarin vermogensbescherming centraal zal staan.

Abonneren

Met een abonnement op Geotrendlines wordt u wekelijks via nieuwe analyses op de site, de wekelijkse Boon & Knopers update op Substack en de maandelijkse updates van onze modelportefeuille geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van economie en geopolitiek.

De inzichten die we delen in analyses en met onze modelportefeuille betalen zich uit. Niet alleen krijgt u meer inzicht in de belangrijkste economische en geopolitieke ontwikkelingen, ook kan het u helpen om betere beleggingsbeslissingen te nemen.

Wilt u ook meer kennis vergaren en daardoor uw vermogen beter beschermen en zelfs laten groeien? Neem dan een abonnement op Geotrendlines en wordt lid van de club!

Het team van Geotrendlines

Frank Knopers is bedrijfswetenschapper (MSc) met een Master in Financial Management met zijn onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds de financiële crisis analyseert hij de belangrijkste trends op het gebied van geld, goud en geopolitiek.

In 2017 richtte Frank samen met Sander Boon Geotrendlines op, een nieuw platform dat de transitie in geld en geopolitiek volgt en de belangrijkste trends beschrijft en analyseert. Hij is medeauteur van het boek Van Goud tot Bitcoin!

drs. Sander Boon politicoloog, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie Internationale Betrekkingen. Na zijn studie werkte hij een aantal jaren als wetenschappelijk medewerker bij denktanks en als onafhankelijk politiek adviseur. Sander is een gedreven politiek-economisch en monetair analist die verder kijkt en dieper graaft en daardoor vaak verborgen verbanden ontdekt. Hierdoor heeft hij een unieke kijk op sociaal-maatschappelijke, politiek-economische en monetaire trends en ontwikkelingen.

Sanders specialiteiten betreffen: geschiedenis, politieke economie, monetaire stelsels, financiële markten en hun onderlinge wisselwerking. Van 2012 tot 2018 was Sander chief economist en managing partner bij een Fintech bedrijf, een innovatieve software ontwikkelaar gespecialiseerd in het doorrekenen van macro-economische scenario’s op beleggingsportefeuilles van institutionele beleggers. Hierbij werd gebruik gemaakt van ‘behavioral economics’ en van door Sander ontwikkelde trendanalyses en scenario-ontwikkeling in financiële markten.

Sander geeft geregeld presentaties en publiceert vaak in uiteenlopende media. Tevens ondersteunt hij een online interview platform, Cafe Weltschmerz, waarvoor hij deskundigen interviewt en ook zelf regelmatig als deskundige optreedt. Ook werkte Sander mee aan bestsellers Als de dollar valt (2007) en Overleef de kredietcrisis (2009).

In 2012 verscheen zijn boek De geldbubbel over ontwikkelingen in het internationale geldsysteem, de banksector en de politieke economie in de afgelopen honderd jaar. Hoofdthema is de toenemende verstrengeling tussen het politiek-bestuurlijke en financiële systeem, wat geleid heeft tot een opeenstapeling van financiële risico’s en uiteindelijk de kredietcrisis van 2007-2008. In 2020 zal er een nieuwe, geheel bijgewerkte druk verschijnen van De geldbubbel.

drs. Eric Mecking is historicus, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en bovenal beursexpert, financieel-economisch analist, adviseur en spreker. Eric heeft zich gespecialiseerd in financiële economie en cyclisch denken. Hij bekijkt de economie door een historische bril waardoor zijn blikveld veel verder reikt dan die van menig bankier of econoom. Bovendien weet hij, als geen ander het verleden te verbinden met het heden en door te trekken naar de toekomst.

Centraal hierbij staan de drie grote D’s: Deflatie, Demografie en Depressie. Op basis van jarenlang onderzoek ontwikkelde hij een uniek beleggingsmodel – Trend Tracker – waarbij trends en cycli de belangrijkste factoren vormen. Met zijn model handelt hij op de beurs succesvol in: obligaties, aandelen, valuta’s en grondstoffen.

Afgelopen jaren is hij meerdere malen geïnterviewd door dag- en weekbladen als De Telegraaf, De Volkskrant, Haarlems Dagblad, Reformatorisch Dagblad, METRO, Actueel, Nieuwe Revu, Pitch en radioprogramma’s als: BNR Nieuwsradio, Met het oog op morgen, TROS Nieuwsshow en OBA Live.

Tevens trad hij op in de televisie programma’s: NOVA, VPRO Boeken, Rondom 10 en RTLZ. Als spreker trad hij op voor: ROBECO, ABN AMRO, FNV, VU, IG, HCC beleggen, Today’s Groep, Studium Generale Fryslan, Solvay, ABeos en Maandag. Verder schreef hij diverse artikelen in boeken, kranten en tijdschriften, is hij vaste medewerker bij het tijdschrift Epoque Magazine en schreef hij de boeken :

Wat anderen zeggen over de medewerkers van Geotrendlines en hun publicaties

“Sander Boon laat glashelder zien hoe economie, politiek en geschiedenis samenhangen in zijn analyse van de oorsprong en uitkomst van de financiële crisis.”

  • Jim Rickards, auteur van de bestseller Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis.

“Zonder de hulp van Sander Boon was Als de dollar valt nooit verschenen. Sander is een van de echte kenners van de monetaire geschiedenis.”

  • Willem Middelkoop, oud-journalist, bestsellerauteur en oprichter C&D Fund.

“Is Boon een typische een gold bug? Nee, daarvoor is zijn boek te genuanceerd. Hij onthoudt zich van al te onwaarschijnlijke rampzalige toekomstperspectieven en complottheorieën. Wel maakt hij aannemelijk dat financiële en geopolitieke deelbelangen in de politieke economie tot de huidige crisis hebben geleid. De Geldbubbel is een onderhoudend geschreven en informatief boek dat aanzet tot nadenken. Het laat zien hoe politiek gemanagede economieën na aanvankelijk succes uiteindelijk kunnen vastlopen door steeds een voorschot te nemen op toekomstige inkomsten. Ze worden niet gestuurd door algemeen economisch belang, maar door deelbelangen zoals die van de financiële wereld. Boon weet de lezer ervan te overtuigen dat krediet als brandstof voor groei is uitgeput. De burger is nu de dupe: zijn zuurverdiende geld wordt minder waard, de beloftes van de staat blijken niets waard.”

  • Arne van der Wal, mede-oprichter en directielid van platform voor financiële onderzoeksjournalistiek Follow the Money.

“Je krijgt sterk de indruk dat de goudliefhebbers voor eigen parochie preken. Inderdaad: een subcultuur. Een prettige uitzondering daarop vormt De geldbubbel: Hoe overheden en banken ons spaargeld hebben verkwanseld van Sander Boon. De politicoloog Boon werkte voor liberale denktanks, assisteerde Willem Middelkoop bij zijn bestseller Als de dollar valt (2007) en is nu consultant. Weliswaar laat ook hij lang niet altijd zien waar zijn informatie vandaan komt, maar hij doet in elk geval zijn best een nuchtere, redelijk doortimmerde monetaire geschiedenis neer te zetten.” “Ons geld, concludeert Boon, is de afgelopen eeuw steeds ‘zachter’ geworden. ‘Goud transformeerde naar papiergeld, papiergeld veranderde in elektronisch geld, uitgegeven en beheerd door centrale banken. En vanaf het moment dat commerciële banken vrijwel onbeperkt krediet mochten verlenen en dit krediet mocht worden verhandeld als echt geld, werd de geldcreatie overgenomen door commerciële banken. Anno 2012 bestaat 97 procent van het in het Westen circulerende geld uit door commerciële banken in omloop gebracht krediet’, schrijft hij. Alleen de centrale banken aanpakken zet zo bezien weinig zoden aan de dijk. Het probleem zit dieper. De deregulering van de financiële sector heeft het zelfs mogelijk gemaakt dat schulden, denk aan Amerikaanse obligaties, op hun beurt weer als ‘veilig’ onderpand dienen voor nieuwe schulden. Zo ontstaan ellenlange ‘kredietketens’. En een desastreuze geldbubbel.”

  • Koen Haegens, financieel redacteur De Volkskrant en auteur van De grootste show op Aarde.

“Dit explosieve boek is nog steeds actueel (anno 2017). Overheden en centrale banken hebben de implosie van het geldsysteem dat zij hebben gecreëerd weten uit te stellen, maar dat het systeem nog steeds in al zijn voegen kraakt, is duidelijk. De auteur legt uit hoe het systeem tot stand is gekomen, wie er belang bij hebben, wat er mis mee is en waarom het op termijn onhoudbaar zal zijn. Het boek is niet geschikt voor mensen die helemaal geen verstand hebben van economie; het is helder geschreven maar je moet wel een beetje weten waar het over gaat.”

  • Karel Beckman, co-auteur De democratie voorbij en auteur van De Staat voorbij. (2017)

“De beste Nederlandstalige boeken over economie komen vaak van de hand van niet-economen. Dit boek van historicus Eric Mecking vormt hierop geen uitzondering. Hij onthult op zeer toegankelijke manier hoe groot de gevaren zijn in de huidige financiële markten. Maar de grootste waarde zit in de historische parallellen die Mecking trekt.”

  • Willem Middelkoop, oud-journalist, bestsellerauteur en oprichter C&D Fund. (2005)

“Dit is een boek voor iedereen die zich in de potentiële risico’s en de geschiedenis van het beleggen wil verdiepen. Wat mij betreft gaat het tot de klassiekers behoren”

  • Cees Smit, columnist en algemeen directeur van Today’s Vermogensbeheer & For Tomorrow Fondsbeleggen. (2005)

“In oktober 2008, toen de kredietcrisis ons frontaal raakte, las ik het boek Deflatie in aantocht van Eric Mecking uit 2005 en dat bleek achteraf een blauwdruk te zijn van wat er toen in de wereld gebeurde.”

  • Gerhard Hormann, oud-journalist en bestsellerauteur. (2012)

“Geschiedenis is cyclisch, stelt historicus Mecking. Met bizarre en pijnlijke voorbeelden uit voorbije jaren laat hij zien wat de parallellen zijn met de huidige kredietcrisis. Het is een boek om bang van te worden”

  • Florentine van Lookeren Campagne, recensent Intermediair. (2008)

“Dit boek heeft mijn leven veranderd. In zekere zin zou je zelfs kunnen zeggen dat het mijn leven heeft gered”

  • Gerhard Hormann, oud-journalist en bestsellerauteur. (2015)