Sander Boon

Sander Boon

drs. Sander Boon politicoloog, is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie Internationale Betrekkingen. Na zijn studie werkte hij een aantal jaren als wetenschappelijk medewerker bij denktanks en als onafhankelijk politiek adviseur.

Sander is een gedreven politiek-economisch en monetair analist die verder kijkt en dieper graaft en daardoor vaak verborgen verbanden ontdekt. Hierdoor heeft hij een unieke kijk op sociaal-maatschappelijke, politiek-economische en monetaire trends en ontwikkelingen. Sanders specialiteiten betreffen: geschiedenis, politieke economie, monetaire stelsels, financiële markten en hun onderlinge wisselwerking.

Van 2012 tot 2018 was Sander chief economist en managing partner bij een Fintech bedrijf, een innovatieve software ontwikkelaar gespecialiseerd in het doorrekenen van macro-economische scenario’s op beleggingsportefeuilles van institutionele beleggers. Hierbij werd gebruik gemaakt van ‘behavioral economics’ en van door Sander ontwikkelde trendanalyses en scenario-ontwikkeling in financiële markten.

Sander geeft geregeld presentaties en publiceert vaak in uiteenlopende media. Tevens ondersteunt hij een online interview platform, Cafe Weltschmerz, waarvoor hij deskundigen interviewt en ook zelf regelmatig als deskundige optreedt.

Ook werkte Sander mee aan bestsellers Als de dollar valt (2007) en Overleef de kredietcrisis (2009). In 2012 verscheen zijn boek De geldbubbel over ontwikkelingen in het internationale geldsysteem, de banksector en de politieke economie in de afgelopen honderd jaar. Hoofdthema is de toenemende verstrengeling tussen het politiek-bestuurlijke en financiële systeem, wat geleid heeft tot een opeenstapeling van financiële risico’s en uiteindelijk de kredietcrisis van 2007-2008. In 2022 zal er een nieuwe, geheel bijgewerkte druk verschijnen van De geldbubbel.

Analyses van Sander Boon: