Wederopstanding van het ‘oude' Westen?

Wederopstanding van het ‘oude' Westen?

Het Westen is getransformeerd tot een moraliserende culturele dwingeland die geen neutrale positie meer heeft in de eigen samenleving en in de mondiale geopolitieke ordening. De instituties van de Staat zijn bevolkt door een tot totalitarisme neigende technocratische elite. Dit proces is op gang gekomen als gevolg van een symbiotische vervlechting van de banksector, het grootbedrijf en de Staat. Deze vervlechting is geïnitieerd door de Staat, omdat de financiering van een welvaarts- en oorlogseconomie grote financiële investeringen vergde. Het bedrijfsleven heeft het omarmd omdat het grote economische voordelen bood. De transnationale techno-corporatistische elite is losgezongen van de...

Abonneer en krijg toegang tot alle analyses op Geotrendlines.

Abonneer al vanaf €29,95 per maand

Inloggen voor abonnees »

Sander Boon

Sander Boon

drs. Sander Boon is politicoloog. Hij is een gedreven politiek-economisch en monetair analist die verder kijkt en dieper graaft en daardoor vaak verborgen verbanden ontdekt. Hierdoor heeft hij een unieke kijk op sociaal-maatschappelijke, politiek-economische en monetaire trends en ontwikkelingen.

Lees alles van Sander Boon »