Het Economic Confidence Model van Martin Armstrong

Het Economic Confidence Model van Martin Armstrong

Vandaag precies twee jaar geleden schreef ik voor het eerst over het Economic Confidence Model van Martin Armstrong omdat er toen een belangrijk omslagpunt was in zijn model en wat dus het startpunt bleek te zijn van de coronapandemie.

Het laatste belangrijke omslagpunt in het Economic Confidence Model van Armstrong was 18/19 januari 2020.

Voor het coronavirus bleek 20 januari van groot belang, want dit was de dag waarop de Chinese premier Xi Jinping officieel maatregelen aankondigde tegen de uitbraak van dit gevreesde virus, afkomstig van de Chinese plaats Wuhan. En sindsdien is de hele wereldbevolking in de ban geraakt van het beruchte coronavirus en heeft het de wereldeconomie in zijn wurggreep gehouden.

We zijn sindsdien begonnen aan een nieuwe golf 935 van het ECM. Volgens Armstrong wordt deze golf tot aan de piek van 7/8 mei 2024 gekenmerkt door stijgende inflatie, vanwege tekorten en toenemend verlies aan vertrouwen in regeringen, wereldwijd. Belangrijk eerste omslagpunt is 14 maart 2022. Dit zullen we dus goed in de gaten moeten houden.

Vertrouwen

Armstrong’s Economic Confidence Model (ECM) is een economische cyclustheorie op basis van π (pi). Armstrong stelt dat grote economische golven elk 8,6 jaar duren, ofwel 3.141 dagen, wat 1.000 maal 3,141 (pi) is. Aan het einde van elke cyclus is er een zeer belangrijk omslagpunt. Deze omslagpunten markeren dan het begin of het einde van een trend.

Het model draait om confidence, om vertrouwen op wereld- land of sectorniveau. Vertrouwen is altijd de belangrijkste doorslaggevende factor, zowel financieel, economisch als politiek. Een belangrijk omslagpunt in het ECM kan dan een aandelencrash zijn, een obligatiecrash, een crash op de huizenmarkt, het begin of einde van een economische recessie of een opstand, burgeroorlog, oorlog etc. En dat vertrouwen uit zich vaak in de kapitaalstromen in de wereld.

Als er een groot vertrouwen bestaat, dan stroomt het kapitaal er naar toe, hetzij naar het land of naar de sector. Omgekeerd gebeurt het tegenovergestelde. Neemt het vertrouwen af dan verlaat het kapitaal het land of sector wat vaak gepaard gaat met een crash. En dan gaat het kapitaal weer naar een ander land of sector waar het vertrouwen toeneemt en er op het laatst weer een juichstemming ontstaat in de vorm van een bubbel. Die wordt dan weer doorgeprikt en het proces begint weer van voren af aan. Maar altijd in een ander land of in een andere sector.

Volgens Armstrong blijkt de mensheid door de hele geschiedenis heen telkens een zichzelf herhalend economisch en geopolitiek patroon te volgen. Maar dit patroon wordt volgens hem door de meesten niet herkend, omdat zij altijd alles proberen te reduceren tot eenvoudige oorzaak-gevolg relaties. Wat ze niet kunnen bevatten, is de mate van complexiteit. Alles is wereldwijd met elkaar verbonden en werkt op elkaar in, zoals: het klimaat, oorlog en vrede, innovatie, bevolkingsveranderingen, migratie, economieën en virussen.

Kortom, het eerst volgende omslagpunt 14 maart 2022 zullen we dus goed in de gaten moeten houden.

Eric Mecking

Eric Mecking

drs. Eric Mecking is historicus, schrijver, spreker, financieel-economisch analist en adviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in cyclisch denken en beursanalyses. Zijn unieke cyclische beleggingssysteem - Trend Tracker - gebruikt hij om te handelen op de financiële markten en om de belangrijkste beursontwikkelingen bij te houden voor Geotrendlines.

Lees alles van Eric Mecking »