Belangrijk omslagpunt in beroemde Economic Confidence Model van Martin Armstrong (Deel 2)

Belangrijk omslagpunt in beroemde Economic Confidence Model van Martin Armstrong (Deel 2)

In het eerste deel van 7 februari zagen we wie Martin Armstrong is, wat hem en zijn model zo uniek maakt en wat zijn model zoal sinds 1987 voorspeld heeft. En we keken wat we bij het laatste omslagpunt op 18-19 januari 2020 konden verwachten. Tijdens die omslag zagen we de uitbraak van het coronavirus en de top in de aandelengrafieken van de FIX, een fonds van de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven in China en in de GDOW, de 150 grootste beursgenoteerde bedrijven in de wereld.

In dit artikel gaan we kijken wat er verder van die verwachtingen is uitgekomen en laten we zien welke beurzen allemaal een omslag hebben gemaakt op 18-19 januari 2020. Vervolgens gaan we kijken in welk opzicht het omslagpunt een nieuwe trend in werking heeft gezet.

Het model draait om confidence, om vertrouwen op wereld-, land- of sectorniveau. Vertrouwen is altijd de belangrijkste doorslaggevende factor, zowel financieel, economisch als politiek. Het belangrijke omslagpunt in het huidige ECM is hoogstwaarschijnlijk het begin van een nieuwe trend, het begin van een economische recessie die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Daarbij is 20 januari van cruciaal belang, omdat toen de Chinese premier Xi Jinping officieel maatregelen aankondigde tegen de verspreiding van dit gevreesde virus.

Vanaf 20 januari nam het aantal ziektegevallen ook dramatisch toe. Zowel binnen als buiten China vielen er ook steeds meer doden te betreuren. Sindsdien is de economische schade aanzienlijk en wordt voor veel erger gevreesd. Vooral voor China, maar ook voor de rest van de wereld. Dat zien we terug in een aantal grafieken die we hieronder zullen behandelen.

Grafieken FIX, GDOW, Nikkei, EEM, TSM

De FIX is een fonds dat verhandeld wordt op de beurs van Hong Kong. Het fonds volgt exact een index die is samengesteld uit de vijftig grootste Chinese beursbedrijven.

Het ECM omslagpunt van 18-19 januari is terug te zien in de FIX, want op 21 januari begon de koers te kelderen. De vorige keer concludeerden we dat de koers exact 76% was gecorrigeerd (een Fibo-verhouding en Lucasgetal) vanaf de laatste top. Dat getuigt al met al van enorme zwakte en impliceert, na een korte opleving, verdere koersdalingen. Sindsdien heeft de koers inderdaad een korte opleving gezien. We kunnen verwachten dat de koers vanaf nu verder daalt richting 100% correctie op 37,50.

De GDOW is een index bestaande uit de 150 grootste beursgenoteerde bedrijven in de wereld. Ook hier begon de koers precies op het omslagpunt van het ECM te dalen. Mijn conclusie was toen dat de koers zou gaan dalen tot er een bodem is bereikt bij gemiddeld 21 bars – een Fibo-getal. Dat zal in eerste instantie ergens op de blauwe steunlijn zijn. Indien deze wordt doorbroken zal deze naar de blauwe MMM-indicatorlijn op een koers van 2.650 zakken. In het ideale geval gebeurt dat rond oktober 2020. In het uiterste geval bereikt de koers de rode parallellijn van 24 rond december 2020.

De volgende koersen die tijdens het omslagpunt in het ECM ook naar beneden gingen zijn:

  • Nikkei: Japanse aandelenindex
  • EEM: Index van de Aziatische opkomende markten
  • TSM: Taiwanse Semiconductor Manufacturing Company

Verwachtingen

Als er een groot vertrouwen van beleggers bestaat in een land of in een sector dan zijn zij bereid hier kapitaal in te steken. Omgekeerd gebeurt het tegenovergestelde. Neemt het vertrouwen af dan verlaat het kapitaal het land of sector, wat vaak gepaard gaat met een crash. En dan gaat het kapitaal weer naar een ander land of sector waar het vertrouwen toeneemt en er op het laatst weer een juichstemming ontstaat in de vorm van een bubbel. Die wordt dan weer doorgeprikt en het proces begint weer van voren af aan. Maar altijd in een ander land of in een andere sector.

De conclusie die ik hieruit kan trekken, is dat er minder kapitaal naar Azië zal stromen en dat het grote kapitaal eerder uit Azië zal vertrekken richting Europa, maar meer nog naar de Verenigde Staten en vooral naar de Amerikaanse dollar. Verder verwacht ik dat we de komende jaren te maken krijgen met een pandemie, een wereldwijde virusbesmetting, hetzij corona of influenza (de griep) of een combinatie daarvan. En die zou kunnen pieken in 2021-2022. Er is namelijk een 12-jarige cyclus in influenza pandemieën en de laatste was van 2009, de zogenoemde Mexicaanse griep. Dus...

Eric Mecking

Eric Mecking

drs. Eric Mecking is historicus, schrijver, spreker, financieel-economisch analist en adviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in cyclisch denken en beursanalyses. Zijn unieke cyclische beleggingssysteem - Trend Tracker - gebruikt hij om te handelen op de financiële markten en om de belangrijkste beursontwikkelingen bij te houden voor Geotrendlines.

Lees alles van Eric Mecking »