Fitch verlaagt kredietstatus Verenigde Staten naar AA+

Fitch verlaagt kredietstatus Verenigde Staten naar AA+

Fitch heeft de kredietscore van de Verenigde Staten verlaagd van 'AAA' naar 'AA+'. Deze beslissing is gebaseerd op de verwachte verslechtering van de overheidsfinanciën in de komende drie jaar, een hoge en groeiende staatsschuld, en het afnemende bestuur in vergelijking met landen die een 'AA' en 'AAA'-rating hebben. Het gebrek aan een middellange termijn begrotingskader, een terugkerende politieke impasse over het schuldenplafond en de trage aanpak van de toenemende kosten voor sociale zekerheid en Medicare vanwege de vergrijzende bevolking hebben allemaal bijgedragen aan het verhogen van de staatsschuld in het afgelopen decennium.

De kredietbeoordelaar verwacht dat het begrotingstekort van de Verenigde Staten in 2023 zal stijgen tot 6,3% van het bbp, met een verdere stijging naar 6,9% in 2025. Dit komt door zwakke economische groei, hogere rentelasten en bredere tekorten bij staats- en lokale overheden. Hierdoor zal de schuld als percentage van het bbp toenemen tot 118,4% in 2025, wat meer dan twee keer hoger is dan het gemiddelde van landen met een 'AA' en 'AAA'-kredietstatus.

Begrotingstekort VS blijft structureel hoog (Bron: Trading Economics)
Begrotingstekort VS blijft structureel hoog (Bron: Trading Economics)

Hoge rentelasten en vergrijzing

Fitch benadrukt ook dat er onbeantwoorde uitdagingen op de middellange termijn zijn, zoals stijgende rentelasten en uitgaven voor de vergrijzende bevolking, die de fiscale positie van de VS kwetsbaarder maken voor toekomstige economische schokken. Daarnaast wordt voorspeld dat de economie in een milde recessie zal belanden in het vierde kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024, en dat de Federal Reserve de rente verder zal verhogen.

Ondanks deze zorgen heeft de VS volgens de kredietbeoordelaar ook enkele sterke punten, zoals een grote, geavanceerde en diverse economie, ondersteund door een dynamisch ondernemersklimaat, en de status van de Amerikaanse dollar als 's werelds belangrijkste reservevaluta, wat de overheid een buitengewone financieringsflexibiliteit geeft.

Lees ook:

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »