Opinie: NOS Journaal van 11 augustus 2017

Opinie: NOS Journaal van 11 augustus 2017

Verbijsterende propaganda zagen we gisteravond in het NOS-journaal. Premier Rutte bezocht de Nederlandse militaire missie in Litouwen, bestaande uit zo’n 250 man en onderdeel van de NAVO-aanwezigheid van zo’n 1.000 man onder Duitse leiding.

Een verklaring voor die aanwezigheid wordt gegeven in de vorm van de “Russische dreiging”. Rutte zegt vanaf een kazerne drieduizend kilometer van Nederland aan de Russische grens: “het feit dat Rusland zich steeds militanter en agressiever opstelt tegenover het Westen is het van belang om te laten zien dat we hier als het Westen verenigd zijn en dat wij deze landen steunen”.

Dan komt er een jong broekie in beeld met een stropdasje die bazelt: “Het is natuurlijk niet zo dat de Russen hier vandaag of morgen binnenvallen (ahum, wat doen die militairen daar dan??) maar na Georgië en Oekraïne is de angst in de Baltische Staten dat Rusland hier ooit (ooit??) een keer binnen gaat vallen” en “het is hier nog geen oorlog”.

“Het is hier ‘nog’ geen oorlog en natuurlijk vallen de Russen hier niet binnen”.
“Er is angst voor een scenario zoals in Georgië en in Oekraïne”.

Wacht eens even. Georgië, 2008. Terwijl de Amerikaanse Marine een vloot heeft klaargelegd in de Zwarte Zee, viel Georgië met steun van de NAVO de provincie Zuid-Ossetië binnen, waar zich Russische blauwhelmen bevonden. Het was dus niet Rusland dat die oorlog begon, maar Georgië.

En Oekraïne? In 2014 stonden daar Amerikaanse en EU-politici een staatsgreep te steunen waarbij de regering werd omvergeworpen en de president het land uit moest vluchten, waarna radicale nationalistische militia van ultra-rechtse signatuur onmiddellijk begonnen gewelddadigheden te plegen tegen de Russischtalige minderheid, zoals de massamoord in Odessa en de moordpartijen aan de grens met de Krim. Rusland is overigens nooit Oekraïne binnengevallen, wat Rutte ook mag beweren. Wat de NOS hier aan de kijkers vertelt is historisch en feitelijk onjuist.

Als de buitenlandse NAVO-troepen in de Baltische Staten aanwezig zouden zijn tegen een eventuele Russische aanval, dan klopt er nog iets niet. Ze zijn met veel en veel te weinig (enkele duizenden militairen) en ze beschikken niet over de wapens om een dergelijke aanval af te slaan.

Een Russische dreiging is dan ook niet de reden voor de NAVO-aanwezigheid in de Baltische Staten. Rutte weet dat heel goed.

Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie waren het de ongeveer twee miljoen mensen van de Russischtalige minderheid in de Baltische Staten die als eersten wakker werden in een land dat hen afsneed van Rusland. Vrijwel direct werden er wetten aangenomen in Estland en Letland, die geen staatsburgerschap toekenden aan personen van wie een van de ouders in Rusland geboren was. Litouwen kende wel staatsburgerschap toe, om de simpele reden dat het land veel meer minderheden kent, zoals Polen en Oekraïners.

Er zijn dus in de Europese Unie twee landen waar je als inwoner geboren en getogen kan zijn, maar waar wetten je verbieden een paspoort te hebben, je niet mag werken in de rest van de EU, geen deel kan nemen aan verkiezingen, je niet verkiesbaar kan stellen, geen politieke beweging kan starten en zelfs geen jachtakte kan krijgen.

De mate van repressie is groot en ik zal daar later nog een hoofdartikel aan wijden, als ik alle getuigenissen van onze contacten in die landen heb verzameld. Het komt er op neer dat iedereen die een klein beetje opkomt voor de rechten van de miljoenen Russischtaligen het leven zuur wordt gemaakt.

Zo schrijft een van onze contacten in Litouwen dat zijn Facebook-account werd afgesloten, nadat hij kritiek had geuit op de EU. We horen verhalen over rechters die partijdig rechtspreken, over valse en verdwenen bewijzen, burgers die getreiterd worden en de NAVO die met pantservoertuigen door de straten rijdt ... met een Amerikaanse vlag erop. Dat is pure pesterij en intimidatie en dat is waar Rutte en de NOS voor staan.

De Russischtaligen kunnen overigens wel degelijk een Ests of Lets paspoort bemachtigen. Dan moeten ze eerst een examen doen in het Ests of Lets (ongeveer hetzelfde als wanneer een Vlaming pas een Belgisch paspoort kan krijgen als hij een examen aflegt in het Frans). Bovendien moet er een toets worden afgelegd waarin allerlei politieke verklaringen zijn opgenomen, zoals “Ik veroordeel de bezetting door Rusland van 1939 tot 1990” (ongeveer hetzelfde als wanneer onze Vlaming zou moeten verklaren dat zijn “Vlaanderen altijd Wallonië heeft geprobeerd te vernietigen”). Het is te idioot voor woorden. Mensen die zijn geboren in pakweg 1980 in Estland krijgen een “alien passport”. Het enige voordeel daarvan is, is dat ze geen visum nodig hebben als ze naar de Russische Federatie of Wit-Rusland willen. Cadeautje van Poetin en Lukashenko.

Vanuit de EU komt bar weinig kritiek op deze gang van zaken. In feiten zijn de Russischtaligen in de Baltische Staten de enige minderheid in de EU die hun grondrechten nooit hebben gekregen. Dat levert spanningen op in die landen.

De NAVO en dus de Nederlanders zijn helemaal niet in de Baltische Staten om “Russen af te schrikken” maar als een militaire politie gericht tegen de Russischtalige minderheid in die landen.

Olav ten Broek

Over de auteur:

Olav ten Broek kijkt met een kritische blik naar het NOS Journaal en publiceert zijn bevindingen op de website Soeverein Europa. Met zijn toestemming plaatsen we zijn commentaar ook op Geotrendlines. Laat ons weten wat jullie van deze bijdrage vinden. Reageren kan onder het artikel of per email via [email protected]. Wilt u meer van Olav lezen? Volg hem dan op Facebook.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »