Oostenrijk wil handelsrelatie met Rusland versterken

Oostenrijk wil handelsrelatie met Rusland versterken

Oostenrijk wil haar handelsrelatie met Rusland versterken en kiest daarmee een andere koers dan de meeste Europese landen. Eerder deze week bracht Russische president Poetin een bezoek aan het land, waarbij nieuwe afspraken werden gemaakt over de levering van Russisch aardgas en het verbeteren van het investeringsklimaat tussen beide landen.

Ook werd er gesproken over de aanleg van een nieuwe spoorlijn van Slowakije naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, een nieuw project dat momenteel wordt onderzocht. Volgens de Russische president zal deze spoorlijn een belangrijkste schakel worden in het vrachtvervoer van Azië naar Europa via de Trans-Siberische spoorlijn.

Levering aardgas verlengd tot 2040

In de persverklaring zei Poetin dat de Oostenrijkse bondskanselier positief is over de economische voordelen van de Nord Stream 2, een nieuwe pijpleiding waarmee Rusland meer aardgas naar Europa kan transporteren. Het Oostenrijkse OMV is een van de vijf Europese energiebedrijven die samen met Gazprom aan dit project werken. Ook werd bekendgemaakt dat Gazprom en OMV het contract voor de levering van aardgas hebben verlengd tot tenminste 2040.

De Oostenrijkse bondskanselier toonde zich ook bereid humanitaire steun te verlenen aan Syrië, om de wederopbouw van het land te versnellen en ervoor te zorgen dat vluchtelingen sneller kunnen terugkeren naar huis. Volgens de Russische president is dat de enige manier om de stroom van vluchtelingen vanuit die regio richting Europa te verminderen.

Sebastian Kurz: Ik heb de indruk dat de betrekkingen tussen Oostenrijk en Rusland al heel lang goed verlopen. We hebben de samenwerking voortgezet, zelfs in moeilijke tijden. Afgezien van goede politieke samenwerking hebben we ook een zeer sterke economische samenwerking.

We zijn blij dat onze handel opnieuw is toegenomen tot €5 miljard en dat Oostenrijkse bedrijven al €7 miljard hebben geïnvesteerd in Rusland. Dit jaar vieren we de vijftigste verjaardag van de gaslevering van Rusland naar Oostenrijk als gevolg van de samenwerking tussen Gazprom en OMV. Deze samenwerking is altijd voortgezet, zelfs in moeilijke tijden.

Vandaag hebben we een memorandum ondertekend over samenwerking in de bosbouw en een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belastingen om onze samenwerking te ondersteunen. Last but not least, het toerisme van Rusland naar Oostenrijk is ook op grote schaal aan het ontwikkelen. We hebben 2,1 miljoen overnachtingen in Oostenrijk geregistreerd.

Naleving van mensenrechten is erg belangrijk voor ons. Vandaag hadden we de gelegenheid om over internationale kwesties te praten - hoe Rusland als supermacht een grote rol speelt in Syrië en Oost-Oekraïne en hoe ze een grote verantwoordelijkheid draagt. En we hopen dat Rusland de mensen zal helpen eindelijk te ervaren waar ze zoveel naar hebben uitgekeken - vrede.

We spraken vandaag over de betrekkingen tussen Rusland en Oostenrijk. Zoals u weet is Oostenrijk een actief EU-lid. Op 1 juli nemen we het voorzitterschap van de EU-Raad over en zullen we actief deelnemen aan de vorming van het EU-standpunt en de EU-besluiten, inclusief die over sancties. Tegelijkertijd hopen we dat de EU en Rusland dankzij een intensievere dialoog vooruitgang zullen boeken in hun betrekkingen.

Daarnaast hopen we dat er ook vooruitgang zal worden geboekt in het oosten van Oekraïne en dat de akkoorden van Minsk zullen worden uitgevoerd. Dit is het scenario dat we voor ons continent willen. We zijn er diep van overtuigd dat we alleen door samenwerking en gezamenlijke acties verdere vooruitgang kunnen boeken in de betrekkingen tussen beide partijen.

Wederzijds voordeel is beter dan wederzijds verlies. Daarom zullen we blijven werken om onze traditioneel goede bilaterale banden te behouden en actiever te ondersteunen. We zullen blijven werken om onze goede betrekkingen met Rusland, de VN en de OVSE te ondersteunen. We zullen onze bijdrage leveren aan het vinden van fatsoenlijke oplossingen voor mensen die niet louter gebaseerd zijn op militaire macht.

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw bezoek aan Oostenrijk en voor het goede gesprek met de bondspresident, de vice-kanselier en ik. Ik kijk nu al uit naar de uitwisselingen en gesprekken tussen vertegenwoordigers van onze economieën.

Vladimir Poetin: Mijnheer Bondskanselier, dames en heren,

Om te beginnen wil ik de Oostenrijkse gastheren bedanken voor het warme welkom en de gastvrijheid. Sebastian Kurz en ik komen dit jaar al voor de tweede keer bijeen. Net als in februari in Moskou vonden onze gesprekken plaats in een constructieve en vriendelijke sfeer en werd het partner-achtige, wederzijds voordelige karakter van de samenwerking tussen Rusland en Oostenrijk bevestigd.

Dit wordt aangetoond door de aanzienlijke groei van de handel tussen onze landen - vorig jaar ging het met 40,5 procent omhoog en blijft het groeien. Het verdubbelde in het eerste kwartaal van dit jaar. Ons bezoek is getimed op de vijftigste verjaardag van het eerste contract voor levering van aardgas uit de Sovjet-Unie. Gedurende deze halve eeuw heeft ons land de Oostenrijkse consumenten betrouwbaar van energiebronnen voorzien. Bovendien worden deze via Oostenrijks grondgebied naar de markten van andere Europese landen afgeleverd. Daarom is het niet overdreven om te zeggen dat Rusland en Oostenrijk gezamenlijk een substantiële bijdrage leveren aan de energiezekerheid van heel Europa.

We werken samen om de samenwerking op energiegebied uit te breiden. Vandaag hebben onze leidende energiebedrijven - OMV en Gazprom - een overeenkomst gesloten over de levering van aardgas tot 2040.

Het project Nord Stream 2 wordt nog steeds uitgevoerd. De bondskanselier bevestigde dat de Oostenrijkse leiders er positief over zijn als een strikt economisch project.

Tijdens de besprekingen hebben we kwesties aangepakt die verband hielden met het vergroten van wederzijdse investeringen in industriële en technologische samenwerking. Russische investeringen, zoals ik al zei na de ontmoeting met de president, zijn bijna $24 miljard, terwijl het cijfer voor Oostenrijk bijna vier miljard nadert.

De Verklaring over Partnerschap voor Modernisering, die in 2011 werd aangenomen, wordt geïmplementeerd. Als onderdeel hiervan worden 28 gezamenlijke initiatieven van in totaal bijna €3 miljard geïmplementeerd.

Ik zou willen wijzen op het grote infrastructuurproject voor de aanleg van een brede spoorlijn van Kosice in Slowakije naar Wenen. Het bevindt zich nog in de fase van onderzoek door deskundigen, maar het is nu duidelijk dat in het geval van de implementatie het vrachtvervoer tussen Europa en Azië via de Trans-Siberische spoorweg aanzienlijk zal toenemen, terwijl de kosten voor de eindgebruikers zullen dalen.

Natuurlijk wisselden we ook van gedachten over een aantal kwesties op de internationale en regionale agenda. En we hadden het over de ontwikkelingen in Oekraïne. Ik heb de bondskanselier geïnformeerd over hoe Rusland verdere mogelijkheden ziet voor afwikkeling in Donbass. Het is veelbetekenend dat zowel Rusland als Oostenrijk voorstander zijn van volledige en rigoureuze naleving door alle partijen bij het conflict met de Minsk-overeenkomsten.

We bespraken de Syrische crisis. We hebben kennis genomen van de bereidheid van Oostenrijk om zich bij humanitaire acties aan te sluiten ter ondersteuning van de bevolking van Syrië. Ik heb het al vaak gezegd en ik zou graag van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals te herhalen: Als Europa wil dat de stroom migranten naar Europa, inclusief vanuit deze regio - vanuit Syrië, vanuit buurlanden - afneemt, is het noodzakelijk om mensen te helpen terug te keren naar hun huizen, om hen te helpen om hun leven in eigen land weer op te bouwen.

Tot slot wil ik de bondskanselier bedanken voor nuttige en informatieve gesprekken. Ons gezamenlijke programma zal worden voortgezet. Er zijn nog twee belangrijke evenementen te houden, ook getimed op de vijftigste verjaardag van het eerste gascontract.

We zullen afspreken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven daarna zullen we aanwezig zijn bij de opening van de tentoonstelling 'Old Masters from the Hermitage' in het Weense kunsthistorisch museum.

Ik wil u allen, dames en heren, bedanken voor uw aandacht voor ons werk.

Veel dank.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »