Kosten containervervoer van China naar Europa stijgen naar $10.000

Kosten containervervoer van China naar Europa stijgen naar $10.000

De kosten om een container van Azië naar Europa te vervoeren zijn gestegen tot een record van meer dan $10.000. Vorig jaar was dat nog ongeveer $1.600, wat betekent dat de transportkosten in een jaar tijd meer dan zes keer zo hoog zijn geworden. Ook de tarieven voor andere routes zijn momenteel vele malen hoger dan voor de coronacrisis. De transportkosten van Europa naar Noord-Amerika stegen met een factor drie, terwijl transport van China naar de Verenigde Staten ruim twee keer zo duur werd.

De tarieven voor containervervoer zijn om verschillende redenen gestegen. Door de coronapandemie is de voorkeur van consumenten verschoven. Mensen geven minder geld uit aan horeca, reizen en recreatie en meer aan spullen. Ook is er sprake van een inhaalvraag, omdat veel consumenten en bedrijven aan het begin van de coronacrisis de hand op de knip hielden. Deze inhaalvraag verhoogt de druk op de internationale transportketens.

Transportkosten voor containervervoer zijn dit jaar explosief toegenomen (Bron: Freightos)

Logistieke problemen

Tegelijkertijd zijn er ook andere problemen voor de scheepvaartsector. Zo is er nog altijd een schaarste aan containers en zijn er dit jaar verschillende incidenten geweest die het vervoer belemmerden, zoals de opstopping in het Suezkanaal eerder dit jaar en een corona uitbraak in de haven van Shenzhen. Dit heeft ook voor ook voor de nodige vertraging gezorgd in het transport van goederen.

Door de hoge scheepvaartkosten stijgen ook de consumentenprijzen. In de VS steeg de inflatie in mei naar 5% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds 2008. Ook in Europa stijgen de prijzen door hogere transportkosten en schaarste aan producten. Bedrijven die nog wel producten kunnen leveren kunnen daarvoor makkelijk een hogere prijs vragen.

Deze situatie zal naar verwachting nog wel een paar maanden aanhouden, omdat het niet eenvoudig is om transportcapaciteit uit te breiden. Daarvoor zijn niet alleen meer containers, maar ook meer transportschepen en goederentreinen nodig. Steeds meer goederen gaan inmiddels per trein naar Europa, maar het gros van de producten komt nog steeds via containerschepen binnen.

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »