Goud als strategische asset in de portefeuille

Goud als strategische asset in de portefeuille

Door de lage rente staan vermogensbeheerders voor een grote uitdaging. Vooral in Europa is de rente op staatsobligaties momenteel extreem laag, waardoor het lastig is om een goed rendement te halen. De meest veilige obligaties hebben zelfs een negatief rendement. Daarom overwegen meer beleggingsfondsen goud aan hun portefeuille toe te voegen. Volgens de World Gold Council leverde een weging van 3 tot 11 procent in goud de afgelopen tien jaar een beter rendement op. Niet alleen in absolute termen, maar ook gecorrigeerd voor het risico.

In een nieuw rapport voor de Europese markt laat de World Gold Council zien dat het edelmetaal een positieve bijdrage levert aan de beleggingsportefeuille. Goud leverde de afgelopen tien jaar niet alleen een degelijk rendement op, ook zorgde het door een negatieve correlatie met aandelen voor een lager neerwaarts risico van een gespreide beleggingsportefeuille. Met name op momenten dat aandelenkoersen hard onderuit gaan blijkt het edelmetaal een goede hedge te zijn.

Goud in de beleggingsportefeuille

De goudprijs is de afgelopen twintig jaar door een combinatie van factoren gestegen. De meest belangrijke is de extreem lage, waardoor je minder inkomsten misloopt door goud in de portefeuille op te nemen. Bij een negatieve rente kan het aantrekkelijker zijn om goud te bezitten, zelfs als je daar de kosten voor opslag en verzekering van het edelmetaal bij optelt. Daarnaast profiteerde het edelmetaal de laatste jaren van toegenomen politieke onzekerheid en geopolitieke spanningen. Zo hebben centrale banken de afgelopen tien jaar onafgebroken goud aan hun reserves toegevoegd.

Onderstaande grafiek laat zien dat het edelmetaal de afgelopen vijf, tien en twintig jaar een goed rendement behaalde, ook in verhouding tot andere beleggingen als aandelen en obligaties. Gaan we nog verder terug in de geschiedenis, dan blijkt dat het edelmetaal sinds 1971 gemiddeld 12% per jaar opleverde. Dat is meer dan de opbrengst van obligaties en vergelijkbaar met het rendement op aandelen over dezelfde periode.

Goud leverde de afgelopen twintig jaar een goed rendement op (Bron: World Gold Council)

Goud behaalt meeste rendement in tijden met hoge inflatie (Bron: World Gold Council)

In de beleggingsportefeuille zorgt goud voor een hoger risico-gewogen rendement (Bron: World Gold Council)

Links: Goud heeft een negatieve correlatie met aandelen / Rechts: Liquiditeit van goud kan zich meten met obligaties en valuta (Bron: World Gold Council)

Goud versus valuta

Door de geschiedenis heen zijn talloze geldsystemen uit elkaar gevallen of door hyperinflatie waardeloos geworden. Ook als een geldsysteem niet uit elkaar valt blijkt de koopkracht van het geld gestaag af te nemen. Onderstaande grafiek laat zien hoe verschillende Europese valuta sinds 1900 in waarde zijn gedaald ten opzichte van goud. Van de oorspronkelijke waarde is vandaag de dag nog maar een fractie over. Dat komt omdat geld niet meer gedekt is door goud en banken het bijna onbeperkt in omloop kunnen brengen. Met iedere lening die een bank verstrekt neemt de geldhoeveelheid toe. Als de productiviteit van de economie niet in hetzelfde tempo toeneemt leidt dat tot geldontwaarding.

Alle valuta verliezen op lange termijn hun koopkracht, in tegenstelling tot goud (Bron: World Gold Council)

Goud versus grondstoffen

Sommige analisten beschouwen goud als een grondstof, omdat het net als andere metalen afkomstig is van mijnbouw en recycling. Toch gaat de vergelijking niet helemaal op, omdat het edelmetaal zich meer als een financiële asset gedraagt. In tegenstelling tot veel andere metalen kent goud relatief weinig industriële toepassingen. Daardoor reageert de goudprijs minder sterk op de normale economische cyclus en veel sterker op geopolitieke en monetaire ontwikkelingen. Hoewel het edelmetaal onderdeel is van verschillende grondstoffenindices behaalde het de afgelopen twintig jaar een veel beter rendement.

Onderstaande grafiek van de World Gold Council laat het gemiddelde jaarlijkse rendement over de afgelopen twintig jaar zien, afgezien tegen andere edelmetalen en grondstoffenindices. We zien dat het edelmetaal in deze periode ruim 7% per jaar opleverde, tegenover een verwaarloosbaar rendement voor een mandje van verschillende grondstoffen. Dat maakt goud een aantrekkelijke toevoeging aan iedere goed gespreide beleggingsportefeuille.

Goud is niet zomaar een grondstof (Bron: World Gold Council)

Dit artikel verscheen eerder op Goudstandaard

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »