ECB roept banken op slechte leningen beter in kaart te brengen

ECB roept banken op slechte leningen beter in kaart te brengen

De ECB spoort banken aan om de risico's van slechte leningen beter in kaart te brengen. Door de coronacrisis is de kwaliteit van hun kredietportefeuille verslechterd, maar door de steunmaatregelen van overheden is dat niet direct zichtbaar. De centrale bank vreest een toename van betalingsproblemen bij bedrijven en huishoudens, naarmate de coronacrisis langer aanhoudt.

Door de slechte economische situatie leveren banken minder inspanning om de hoeveelheid slechte leningen op hun balans terug te dringen. Ook zijn er volgens de centrale bank zwakke plekken in de kredietportefeuille die nog niet volledig zichtbaar zijn. Andrea Enria, hoofd van de afdeling toezicht bij de centrale bank, zei daar het volgende over.

"We zijn nu bezig om meer inzicht te krijgen in de blootstelling die banken hebben aan verschillende sectoren. De centrale bank probeert meer grip te krijgen op de ontwikkeling van de kwaliteit van de kredietportefeuilles door het jaar heen en de impact die de pandemie heeft op de bankbalansen."

Slechte leningen

Banken worstelen wereldwijd met een toename van het aantal slechte leningen. Door de coronacrisis zijn veel bedrijven en huishoudens namelijk in de problemen gekomen. Door steunmaatregelen van overheden zijn die effecten nog niet altijd zichtbaar op de bankbalansen, maar naarmate de crisis vordert moeten banken rekening houden met een toename van het aantal slechte leningen.

De ECB vreest een plotselinge stijging in het aantal problematische leningen, zeker als overheden de steunmaatregelen gaan afbouwen. Om die reden moeten centrale banken meer geld opzij zetten om verliezen op te vangen. Ook vraagt de ECB tot september nog enige terughoudendheid van banken met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividenden.

Volgens de centrale bank zijn sommige banken in de eurozone traag met het inventariseren van de risico's van hun kredietportefeuilles. Ook zou een kwart van de banken nog onvoldoende gebruik maken van digitale technologie om slechte leningen beter in kaart te brengen.

Lees ook:

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »