OPEC: 'Investeringen in olie en gas blijven noodzakelijk'

OPEC: 'Investeringen in olie en gas blijven noodzakelijk'

Twee dagen nadat het Internationaal Energieagentschap (IEA) een opiniestuk uitbracht waarin het stelt dat de piek van de olievraag voor 2030 zal worden bereikt, komt de OPEC met een opvallende verklaring waarin het zich in opvallend sterke bewoordingen distantieert van deze conclusie. 

"Dergelijke verhalen maken het wereldwijde energiesysteem alleen maar klaar om op spectaculaire wijze te falen. Het zou leiden tot een energiechaos op een mogelijk ongekende schaal, met ernstige gevolgen voor economieën en miljarden mensen over de hele wereld", zo verklaarde OPEC Secretaris Generaal, HE Haitham Al Ghais.

In verschillende analyses op Geotrendlines hebben we geschreven hoe Westerse landen openlijk de confrontatie met olieproducerende landen zijn aangegaan, terwijl ze zichzelf in een zwakkere positie hebben gebracht door investeringen in olie en gas te ontmoedigen en de allocatie van kapitaal in toenemende mate af te stemmen op politiek gewenste ESG criteria. Hieronder leest u de volledige verklaring van de OPEC.

OPEC-verklaring over piekvraag naar fossiele brandstoffen

Met betrekking tot het recente opiniestuk van het Internationaal Energieagentschap, gepubliceerd op 12 september 2023, waarin wordt beweerd dat de vraag naar fossiele brandstoffen vóór 2030 zijn piek zal bereiken, merkt de OPEC op dat deze bewering niet wordt ondersteund door consistente en op gegevens gebaseerde prognoses.

Het is een uiterst riskant en onpraktisch verhaal om fossiele brandstoffen af te wijzen of te suggereren dat ze aan het begin van hun einde staan. In de afgelopen decennia was er vaak sprake van een piek in het aanbod en in recentere decennia van een piek in de vraag, maar blijkbaar is geen van beide uitgekomen. Het verschil met vandaag, en wat zulke voorspellingen zo gevaarlijk maakt, is dat ze vaak gepaard gaan met oproepen om te stoppen met investeren in nieuwe olie- en gasprojecten.

"Dergelijke verhalen maken het wereldwijde energiesysteem alleen maar klaar om op spectaculaire wijze te falen. Het zou leiden tot een energiechaos op een mogelijk ongekende schaal, met ernstige gevolgen voor economieën en miljarden mensen over de hele wereld," zegt OPEC Secretaris Generaal, HE Haitham Al Ghais.

Dit denken over fossiele brandstoffen is ideologisch gedreven en niet gebaseerd op feiten. Er wordt ook geen rekening gehouden met de technologische vooruitgang die de industrie blijft boeken op het gebied van oplossingen om de uitstoot te verminderen. Ook wordt niet erkend dat fossiele brandstoffen nog steeds meer dan 80% van de mondiale energiemix uitmaken, hetzelfde percentage als 30 jaar geleden, of dat de energiezekerheid die ze bieden van vitaal belang is.

Technologische innovatie is een belangrijk aandachtspunt voor OPEC, en daarom investeren de lidstaten fors in waterstofprojecten, faciliteiten voor het afvangen en opslaan van kooldioxide, de circulaire koolstofeconomie en ook in duurzame energie. Hoewel sommigen misschien suggereren dat een aantal van deze op olie gerichte technologieën nog onvolwassen zijn, gaan ze voorbij aan het feit dat veel technologieën waarnaar wordt verwezen in netto-nul scenario's zich in een onvolwassen, experimenteel of zelfs theoretisch stadium bevinden.

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat energiekwesties weer bovenaan de agenda van bevolkingen zijn komen te staan, omdat velen zich realiseren hoe experimenteel netto-nul beleid en doelstellingen hun leven kan beïnvloeden. Ze maken zich terecht zorgen. Hoeveel zullen ze kosten in hun huidige vorm? Welke voordelen zullen ze opleveren? Zullen ze werken zoals gehypet? Zijn er andere opties om de uitstoot te verminderen? En wat gebeurt er als deze voorspellingen, beleidsmaatregelen en doelstellingen niet uitkomen?

Gelukkig zijn veel samenlevingen weer gaan inzien dat energiezekerheid en economische ontwikkeling hand in hand moeten gaan met het terugdringen van emissies. Dit heeft er weer toe geleid dat sommige beleidsmakers hun benadering van energietransitie trajecten opnieuw evalueren.

"De OPEC is zich bewust van de uitdaging waar de wereld voor staat om energiearmoede uit te bannen, aan de stijgende vraag naar energie te voldoen en betaalbare energie te garanderen terwijl de uitstoot wordt teruggedrongen. De OPEC wijst geen enkele energiebron of -technologie af en gelooft dat alle belanghebbenden hetzelfde moeten doen en de energierealiteiten op korte en lange termijn moeten erkennen", zegt Al Ghais.

In het belang van een bijdrage aan de toekomstige algehele wereldwijde energiestabiliteit, zal de OPEC blijven samenwerken met alle relevante belanghebbenden om de dialoog te bevorderen, met inbegrip van de standpunten van alle mensen, om te zorgen voor inclusieve en effectieve energietransities in de toekomst.

Bron: OPEC

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »