Syrië, wieg van de mensheid

Syrië, wieg van de mensheid

De oorlog in Syrië is een door het westen opgemaakt feuilleton, “Arabische lente” genaamd, zogenaamd voor de bevrijding van het volk, maar in feite om het land te onderwerpen en uit te buiten. Wegens de onverwachte eensgezinde weerstand krijgt het feuilleton telkens nieuwe afleveringen. De IS-strijders verdwijnen en worden vervangen door Hayat Tharir al-Sham (HTS), de nieuwe naam voor Al Qaida, met thuisbasis in Idlib. Hierin is ook Europa vertegenwoordigt, onder meer met tieners die hopen in Syrië te sterven en rechtstreeks het paradijs te krijgen met 72 maagden (voor zover de voorraad strekt?). Wat aan de vrouwen en meisjes die strijdend sterven beloofd wordt, is niet bekend.

Deze strijders kunnen wel gedood worden, maar de ideologie blijft helaas voorlopig nog leven. Ook het oorspronkelijke plan van een verdeling van het land in kleine confessionele gebieden die elkaar blijven bestrijden, onder de stuwing van een islamitische kalifaat, wordt vervangen door een geforceerd onafhankelijk Koerdistan. Het is een mogelijke nieuwe bron van terrorisme, maar zou ook onverwacht een positieve wending kunnen krijgen (bijvoorbeeld wanneer de Koerden zich realiseren dat ze gemanipuleerd worden en dan normale relaties beginnen met Bagdad en Damascus).

De schijn van vredesgesprekken in Genève wordt hoog gehouden, maar in Deir ez-Zor wordt gevochten voor de rijke oliebronnen, niet met diplomatiek overleg, maar met vernietigingswapens. Met tromgeroffel verlaten de VS en Israël de UNESCO (dat alfabetisatie, cultureel erfgoed enz … promoot) onder allerlei voorwendsels, maar in werkelijkheid omdat dit de eerste organisatie van de VN is die het internationaal recht respecteert, in 2011 Palestina als volwaardig lid erkende en hiermee aan de Amerikaans-zionistische druk weerstond. En na zeven jaar onderbreking is de Arabische Farmaceutische Unie weer in het “Pan-Arabische Syrië”, in Damascus, samengekomen voor haar 108e sessie, met vertegenwoordigers van Libanon, Egypte, Soedan, Libië, Tunesië, Jordanië, Algerije, Palestina en Yemen. Zij wil in alle omstandigheden Syrië blijven steunen.

Ondertussen heeft het westers feuilleton met zijn opeenvolgende afleveringen in Syrië honderdduizenden onschuldigen vermoord, miljoenen op de vlucht gedreven en het land verwoest. Het imperialisme van een corrupte elite is onverbeterlijk, maar het volk blijft weerstand bieden en behoudt zijn waardigheid. Dit is de hoop voor de toekomstige generaties op vrijheid en welvaart. De Westerse honden blaffen, maar de Arabische karavaan van een rijke beschaving trekt verder.

Syrië als wieg van de menselijke beschaving

De media trachten doorgaans sensatie te verwekken met het allerlaatste nieuws in een uitvergrote vorm. Wanneer dezelfde gebeurtenis later bekeken wordt, blijkt de eerste voorstelling soms beschamend ver van de werkelijkheid verwijderd. Vooral voor Syrië lijkt een ruimere blik en een dieper inzicht bijzonder leerrijk.

Syrië is niet alleen de wieg van het joods-christelijk geloof, maar ook van de menselijke beschaving. Het huidige Syrië is maar een klein kunstmatig deeltje van het Syrië uit de oudheid, namelijk het zogenaamde Aramese rijk, dat zich uitstrekte van de Middellandse Zee en de Tigris in het noorden, over Anatolië en Noord Arabië.

Het huidige Antakia in Turkije, het oude Antiochië, was eeuwenlang de hoofdstad van Syrië totdat de Omayyaden in de 7e eeuw Damascus maakten tot de hoofdstad van hun kalifaat. De heilige Paulus zal vanuit Antiochië het christelijk geloof over de toenmalige wereld verspreiden. De heilige Petrus is zeven jaar bisschop in Antiochië vooraleer hij naar Rome trekt. En de rijke oliebronnen van Mossul en Kirkuk, die de wereldheersers nu onrechtmatig voor zich willen grijpen, behoorden tot Syrië totdat de Fransen na de Eerste Wereldoorlog met de kolonisatie begonnen, gepaard gaande met gruwelijke verwoestingen en massaslachtingen. Engeland zou Irak krijgen en Frankrijk Syrië, maar Frankrijk beloofde het Syrische Mossul en Kirkuk aan Engeland te geven als de Engelsen hen met luchtbombardementen hielpen bij de onderwerping van Syrië. En zo geschiedde.

Zelfs Cyprus behoorde eens tot het oude Aramese rijk. En altijd heeft het Syrische volk op heroïsche wijze weerstand trachten te bieden. Het was bereid zeer zware offers hiervoor te brengen, diep overtuigd van de rijkdom van zijn cultuur en de waarde van zijn soevereiniteit. Het Syrische volk draagt de fierheid van zijn roemrijke historische beschaving in het bloed, wat wij slechts geleidelijk hebben begrepen.

Geschiedenis van Syrië

Voor machthebbers was de verovering van dit op alle gebied rijke en centrale Syrië doorheen de eeuwen nagenoeg onweerstaanbaar. De Achaïmenieden uit Perzië heersten hier vanaf 539 v. C., totdat Syrië hiervan door Alexander de Grote in 333 v.C. bevrijd wordt om daarna even door de Leukieden bestuurd te worden. Vanaf 312 v. C. wordt Syrië ingelijfd in het Arabische rijk van de machtige Nabateen. Het is een periode van vrede.

Met de opkomst van het christendom waren de Romeinen de wereldheersers. Het was een tijd van gruwelijke christenvervolging. Vanuit het bezette Palestina vluchten vele christenen naar Syrië. Even was er het rijk van Tadmor, (begin 3e eeuw), wat de Grieken en Romeinen Palmyra noemden. Na de val van het Romeinse rijk werd Syrië ingelijfd in het Byzantijnse rijk, totdat Syrië en Egypte zich hiervan wisten te bevrijden. Syrië wordt Arabisch en Arabisch werd ook de officiële taal.

Het kalifaat van Damascus duurt ongeveer een eeuw, van midden 7e tot midden 8e eeuw. In deze tijd is de invloedrijke heilige Johannes van Damascus even medewerker van het ministerie van financiën, totdat hij monnik wordt van Mar Saba.

Het kalifaat van Damascus wordt opgevolgd door het kalifaat van Bagdad onder de heerschappij van de Abbassiden, ’n half millennium lang (van midden 8e tot midden 13e eeuw). Het was een lange periode voor Syrië van redelijke rust en welvaart. Al van eind 12e eeuw tot begin 16e eeuw besturen de Mammelukken vanuit Cairo het verenigd Syrisch-Egyptisch rijk. Het is de tijd van de kruisvaarders, die uiteindelijk door hen verslagen worden.

De overheersing van de Ottomanen van begin 16e tot begin 20e eeuw was verschrikkelijk. De Turken deden wat zij ook nu hebben gedaan: de culturele en economische rijkdom van Syrië plunderen, wetenschappers en kunstenaars ontvoeren en als zij niet nuttig wilden zijn, vermoorden.

Sykes Picot

Met de val van het Ottomaanse rijk schaart Turkije zich aan de kant van de Europese kolonisatoren. Twee onderhandelaars, Mark Sykes voor Engeland en C.F. Georges Picot voor Frankrijk beslissen met het verdrag Sykes-Picot van 16 mei 1916 dat Frankrijk Syrië krijgt en Engeland Irak. Met een regel worden de lijntjes van de grenzen getrokken. De betrokken volkeren zelf hadden geen enkele inspraak, de soevereiniteit van de landen werd met voeten getreden.

Syrië kwam in verzet tegen deze Europese agressie, die drie decennia zou duren en vormde een Syrisch Nationaal Congres. Frankrijk antwoordt met massale vernietiging en moorden. In 1946 volgde de onafhankelijkheid van de officiële Syrische Republiek. Dan volgen nog enkele onrustige jaren, waarbij de ene president de andere opvolgt. Syrië en Egypte vormen de Republiek van de Arabische Unie.

In 1967 valt Israël Syrië, Jordanië, Egypte en Palestina binnen en bezet de Syrische Golan met de waterbronnen waardoor ze de Syrische bevolking zwaar treffen. De stad Quneitra wordt praktisch door de zionisten weggevaagd. In oktober 1970 wordt Hafez al-Assad met een militaire putsch president, regeert met de Ba’ath partij en zorgt voor stabiliteit.

In 2000 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Bachar, die herkozen wordt in 2007. In 2011 beginnen terroristische groepen, door het buitenland gesteund, het land te ontwrichten tot nu toe. Het Syrische volk (ook de Syrische vluchtelingen in het buitenland) kiezen in 2012 opnieuw massaal voor Bachar al Assad als president onder een meer partijen stelsel. Leugens over Syrië worden deskundig in de media wereldwijd verspreid én geloofd, behalve in Syrië zelf. Syrië krijgt geleidelijk meer steun voor zijn weerstand tegen de westerse barbaarsheid en in de Arabische wereld groeit er een stabiliteit.

Oorlog

Syrië is het middelpunt van de geopolitiek in het Midden-Oosten en de Amerikaanse hegemonie wil zich ook hier vestigen. Deze duldt geen gelijkwaardigheid, onafhankelijkheid of soevereiniteit. Syrië moet een onderworpen vazal worden van Amerika-Israël, NAVO en hun bondgenoten. Daarvoor wordt een totale oorlog gevoerd, niet alleen door directe militaire interventie, maar ook met behulp van terroristische groepen, door politieke sancties en door propaganda.

Voor het zionistische Israël speelt het geen rol welke terroristische groepen het zijn die tegen Syrië vechten. Geen enkele terroristische groep vecht tegen Israël, omdat de zionistische staat ze allemaal steunt. Er zijn mogelijk honderdduizenden terroristen, waarvan velen gehersenspoelde tieners zijn, geen Arabisch spreken en niet eens weten in welk land ze zijn. Israël zou liefst Iran, dat goede relaties heeft met Syrië, geheel vernietigen en daarom is de internationale druk op Syrië zo groot om deze relaties te verbreken.

Het Syrische volk blijft eensgezind zijn harmonieuze samenleving verdedigen en daar alle nodige offers voor brengen. De militaire overmacht van het westen kan Syrië wel verwoesten en uitmoorden maar niet tot slaaf maken. Het Syrische volk blijft zijn vrijheid, onafhankelijkheid en soevereiniteit bewaren. Het is overwinnaar door zijn morele kracht, waardoor het nu kan werken aan zijn materiële heropbouw en zijn onderlinge verzoening. Syrië, als een vuurtoren in de branding, blijft de rots van de weerstand tegen een onoverwinnelijk gewaande Amerikaanse hegemonie, die vroeg of laat zal eindigen. Alle aardse rijken zullen instorten, alleen de echt menselijke waarden, de waarden van het Evangelie van Jezus en het Rijk Gods zijn blijvend.

Laten we ophouden ”nuttige idioten” te zijn

In Syrië en vele landen wordt een totale oorlog gevoerd met wapens die mensenlevens vernietigt, uitgevoerd door barbaarse marionetten, geleid door een perverse elite. Onze wekelijkse berichten zijn onder meer bedoeld om niet mee te doen met dit duivelse spel. In andere landen wordt een geestelijke oorlog gevoerd die de morele waarden van het leven aantast, eveneens geleid door een elite, bezeten door dezelfde duistere machten. Eén aspect hiervan is de vernietiging van de rijkdom en de verscheidenheid van de menselijke seksualiteit als bron van leven gevende vreugde voor de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

Ook in ons land worden onophoudelijk initiatieven opgedrongen die trachten jonge kinderen zo vlug mogelijk slaaf te maken van vluchtige seksuele lusten, die hun levensvreugde wegnemen. Nu is het een “jongerengids” die ongevraagd aan kinderen van 11-13 jaar wordt meegegeven. Het comité van bezorgde ouders en grootouders wijst dit radicaal af. Deze gids druist vooreerst in tegen het “subsidiariteitsbeginsel”.

Ouders en school hebben allebei hun eigenheid en verantwoordelijkheid, maar de ouders zijn wel de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding en de school moet hen daarin helpen en de kinderen niet in een richting dwingen die ze niet willen. De school moet de opvoeding door de ouders steunen en niet tegenwerken. Dit laatste is onwettelijk.

Vervolgens zijn dergelijke initiatieven een vervorming van de ware, alomvattende opvoeding tot vreugdevolle seksualiteitsbeleving. Ze zijn een inbreuk tegen de waardigheid van de mens. Of de kinderen dat dan niet leuk vinden? Mogelijk wel. Kinderen in het hart van een kerncentrale met lichtjes en knopjes laten spelen, zullen ze zeker ook wel heel leuk vinden, maar de gevolgen kunnen dodelijk zijn. Dit geldt ook voor deze spelletjes. Kinderen hebben het recht opgevoed te worden tot een waardige en algehele seksualiteitsbeleving, waardoor ze uiteindelijk in staat zijn als mannen en vrouwen zich totaal te geven en in het huwelijk niet alleen een lichamelijke maar ook een geestelijke eenheid te vormen, tot blijvende vreugde van zichzelf en anderen. Beschaving is tenslotte de overgang van een leven vanuit natuurlijke (dierlijke) neigingen naar een leven, geleid door een goed gevormd geweten, namelijk door een juist inzicht en een bijbehorende vaste wil.

Je kunt alles laten begaan en zeggen: “och dat is de tijd nu eenmaal”. Dan ben je als “mens van goede wil” of als “vrome gelovige” een van de vele “nuttige idioten” die handig door duistere machten gebruikt worden om de levensvreugde in een samenleving te doden. Je kunt ook reageren door bijvoorbeeld deze actie te tekenen.

P.S. Het Thomas More-genootschap Brugge houdt op woensdag 25 oktober 2017 een bezinning en voordracht te Brugge in het Begijnhof nr. 30 om 14.00 u. Dr. Luc Kiebooms zal spreken over de schitterende “Theologie van het lichaam” van Johannes Paulus II (info: [email protected]).

En dit nog:

  • Ons vorig bericht (Geotrendlines)
  • Ons bericht van XII/40 (Geotrendlines)
  • President Bashar Al-Assad’s Interview met de Russische krant Pravda over de 3e wereldoorlog (in Nederlandse vertaling). Met dit interview heb je geen artikel uit onze kranten en geen nieuwsbericht van onze TV over Syrië meer nodig (Geotrendlines)
  • Boekvoorstelling van onze vriend Jens De Rycke: Dagboek van granaten in Damascus, vrijdag 27 oktober 20.00 u, Salons De Boeck, Jacob Jacobsstraat 39, Antwerpen (Facebook)
     Zelf hoop ik mijn boek(en) te kunnen voorstellen op de boekenbeurs op 30 oktober 2017 om 13.00 u en een tiental dagen in ’t land te blijven. En misschien ontmoeten we elkaar, niet met behulp van een emailadres maar van aanschijn tot aanschijn?

P. Daniel

P.S. Van vele vrienden verneem ik dat ze deze berichten doorsturen of uitprinten voor hun vrienden. Eentje die telkens weer nieuwe belangstellenden krijgt, vraagt nu te vermelden dat je gewoon je email aan mij kunt geven als je deze berichten wil ontvangen. Zo simpel is dat, bij welzijn en leven: [email protected]

Over Pater Daniël

De Westerse berichtgeving over Syrië is een van de grootste leugens van de laatste tijd, zo concludeert de Vlaamse Pater Daniël. Als inwoner van Syrië ziet hij van dichtbij wat er de afgelopen jaren in Syrië gebeurd is en wat we daarvan terugzien in de Westerse mainstream media. Met toestemming van Pater Daniël plaatsen we hier op Geotrendlines zijn laatste bevindingen, die hij via de email deelt met iedereen die daar interesse voor heeft.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »