Stuiptrekkingen van het Amerikaanse imperialisme

Stuiptrekkingen van het Amerikaanse imperialisme

Al zeven jaar lang zien we uit naar een straaltje licht dat het einde van de tunnel zou kunnen aankondigen. En na ieder teken van hoop merkten we dat de oorlog tegen Syrië in een nieuwe vorm werd hervat.

Syrië moest nu eenmaal ontwricht en onderworpen worden. Internationaal recht, charter van de UNO, soevereiniteit van het land, integriteit van het grondgebied… alles werd door een westerse vernietigende oorlogsmachine platgewalst. Het vuile werk werd aan fanatieke islamisten overgelaten. En toch blijft het kleine en broze Syrië stand houden.

De door het westen geplande “Arabische Lente” moest een opwarming worden van de Arabische revolutie tegen het Ottomaanse rijk, waardoor het Britse rijk zich kon uitbreiden. Nu moest de Arabische lente overal de moslimbroeders aan de macht brengen, zodat de verschillende landen - vooral Iran - in stukken zouden vallen en het Angelsaksische imperialisme ongestoord kon heersen.

Jawel, de Arabische lente heeft veel bereikt. In Libië de totale vernietiging, in Syrië honderdduizenden doden, miljoenen vluchtelingen en een grotendeels vernietigde infrastructuur. Toch is het eigenlijk resultaat van de Arabische lente precies het tegendeel van wat beoogd werd: de moslimbroeders worden verdreven, Iran, Syrië, Irak zijn sterker dan voorheen, het Angelsaksisch imperialisme is aan het uitsterven, Rusland, China en Iran zijn van de unipolaire wereld een multipolaire aan het maken en brengen hoop op een herstel van het UNO charter en het internationale recht.

Onze eigen ervaring van de laatste dagen leert ons dat de strijd tegen de terroristen hier aan de Libanees-Syrische grens zo goed als voorbij is. We zijn geen ooggetuigen, dat zou te gevaarlijk zijn. Wij zijn oorgetuigen en steunen op onze ervaring van “horen schieten”.

Een getuigenis van “horen schieten”

Eind vorige week zijn het Syrische en Libanese leger met Hezbollah aan de strijd begonnen tegen Al-Nusra en Islamitische Staat, hier in Qalamoun aan de Syrisch-Libanese grens. Al-Nusra was blijkbaar al vrij vlug uitgeschakeld. Islamitische Staat ligt het dichtst bij ons en daartegen werd vooral dinsdag zwaar gevochten. Een tiental keren hoorden we een oorverdovende knal, waarbij de gebouwen daverden. Als je toevallig in de goede richting keek zag je eerst een licht als een bliksemflits en dan hoorde je de knal. In de namiddag waren we toevallig allen ingeschakeld in de humanitaire hulp. Na iedere geweldige knal begonnen de kinderen te lachen alsof ze op de kermis zaten.

Wat een verschil met november 2003, toen de beschietingen tegen onze eigen gebouwen gericht waren en het met ons ieder ogenblik kon gedaan zijn! Dinsdag kregen we aan het avondeten hoog bezoek van de legerleiding die deskundige uitleg gaf. Op een vijf kilometer van Arsal zit nog een groep van Islamitische Staat en die wordt van hieruit over de bergen heen bestookt, van 30 kilometer ver. Begrijpelijk dat zo iets een formidabele knal geeft.

De gevangen strijders van Islamitische Staat gaan naar de gevangenis. Anderen kunnen op bepaalde voorwaarden vanwege de president amnestie krijgen als ze geen misdaden gepleegd hebben. We vernamen ook dat meer dan de helft van de leiders van IS geheime agenten van de Israëlische Mossad zijn.

Zaterdag kwam een gids met een vijftiental vrouwen uit Homs op bezoek. “Het is mijn eerste uitstap met toeristen na de oorlog”, zie hij. Toen iemand corrigeerde dat het nog oorlog was, schudde hij met het hoofd: “Neen, de oorlog is voorbij”. Wij hopen dat hij gelijk heeft. Hij zei wel dat hij geschrokken was van de verschrikkelijke vernielingen die hij al gezien had. Hij bewaart levendige beelden van de toestand van Syrië voor de oorlog. Het was in elk geval een gezellig bezoek van die dames in erg zomerse outfit en dus blijkbaar geen moslims.

Een van de moslimsoldaten komt regelmatig binnen springen om met een frater het Evangelie te lezen. Vorige week kwam hij binnen met een wit blad papier waarop hij een erg mooie Jezus getekend had met daaronder: Jezus, onze Redder – voor het klooster Mar Yakub. Zondag werd ons gemeld dat er bij de gevechten in Qalamoun al twaalf soldaten gesneuveld waren en dat deze soldaat daar ook bij zou zijn. Achteraf bleek dat hij er toch niet bij was en dus nog in leven is. Toch hebben we zijn tekening op het altaar geplaatst en gebeden voor de “martelaren”, zoals ze hier genoemd worden.

Ondertussen kon onze “mobiele kliniek”, waarop het teken van onze gemeenschap samen met dat van de rode halve maan prijkt, ingezet worden in een arme buurt van Damascus, waar mensen gratis de nodige verzorging krijgen. Deze rijdende kliniek zal telkens op een andere plaats goed van pas komen. Dank aan alle weldoeners.

Wolven huilen alom…

Saoedi-Arabië verwijt Qatar dat het terroristen steunt. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Qatar beschuldigt Saoedi-Arabië dat het zijn regime wil omverwerpen. De Verenigde Emiraten beschuldigen Qatar dat het hun veiligheid wil ondermijnen.

In de Turkse regeringskrant Yeni Safak verwijt Ibrahim Karagül de Mossad en de CIA dat zij het uiteindelijk waren die achter de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 zaten om Recep Tayyip Erdogan ten val te brengen. Ondertussen werkt Israël samen met Qatar tegen Saoedi-Arabië en met Saoedi-Arabië tegen Qatar en Turkije. Verder werkt Israël samen met allen die Syrië ontwrichten.

Bachar Jaafari, de permanente Syrische ambassadeur bij de UNO haalde dinsdag in zijn rede tot de VN Veiligheidsraad scherp uit naar Israël, omdat het terroristen blijft steunen en het Syrische leger blijft bestoken en eist dat de illegale bezetting van de Golan wordt beëindigt. Over onze rechten, zo zei hij, kan niet onderhandeld worden en ze kunnen niet afgewezen worden. Van het politieke spel van de grootmachten is het volk zelf telkens het slachtoffer, omdat duistere machten fanatieke islamisten weten te gebruiken voor hun eigen belangen.

“De waarheid is dat het conflict zich omgevormd heeft tot een strijd tussen twee stromingen die strijden om de leiding in de Arabische wereld: de Wahabiten (Saoedi-Arabië) en de moslimbroeders van Qatar en Turkije. Het is een moslimwereld die zich uitput en vernietigt door oorlogen en verre blijft van iedere ontwikkeling en vooruitgang…

Ja, in heel de regio horen we niets anders dan wolven huilen; wolven van Qatar, van Saoedi-Arabië, van Turkije, van de Emiraten en vooral van Israël. Dit huilen van de wolven kondigt het einde aan van een periode en het begin van een nieuwe: de historische overwinning van Syrië en zijn bondgenoten. Het is een overwinning die ons voor ontzagwekkende uitdagingen stelt…

Inderdaad, het wezenlijke speelt zich binnen af, zoals president Al-Assad heeft gezegd: ‘Indien het binnenste van ons huis solide, sterk en solidair geweest was en wanneer corruptie en verraad vanuit bepaalde schuilhoeken niet had toegeslagen, zou het zo ver niet gekomen zijn.'” (Bassam Abou-Abdallah, Mondialisation.ca, 24 juli 2017)

Stuiptrekkingen van het Amerikaanse imperialisme

Amerikanen zijn volgens onze beperkte kennis en aanvoelen een ingoed volk, vindingrijk, open voor vernieuwing en edelmoedig. Ze voelen zich echter een beetje “speciaal” en geroepen om anderen “te helpen”, waardoor ze een beetje bijziend worden. Dat brengt mee dat ze te gemakkelijk en te vlug in andere landen tussenbeide willen komen. Ondertussen zijn de VS uitgegroeid tot zowat de grootste supermacht ter wereld. En hiermee beginnen de gevaren.

De leiders hebben zich ver boven het volk gesteld. Machtige individuen en groepen hebben geen internationaal recht nodig om hun Amerikaans imperialisme overeind houden. Met hun uit de kluiten gewassen militaire overmacht denken ze ongeveer overal hun wil te kunnen opleggen. Om oorlog te kunnen voeren heb je vijanden nodig: Rusland, China, Iran, Noord-Korea en voor de schijn het terrorisme, dat in werkelijkheid hun vaste bondgenoot is.

Dinsdag heeft het Amerikaans congres bijna eensgezind (419 tegen 3) nieuwe sancties voorgesteld tegen Rusland, Iran en Noord Korea. Zelfs een eventueel veto van Donald Trump kan hiermee afgevoerd worden. Het is een collectieve waanzin, een soort economisch terrorisme, dat iedere objectieve grond mist en waardoor de elite haar groot gelijk tracht te handhaven. Tevens willen ze tonen dat ze de politiek van de EU nog steeds bepalen. Europese bedrijven zullen zich als schoothondjes aan de sancties moeten houden, al is het nadeel voor hen groter dan voor Rusland. Dit kan op langere termijn alleen maar helpen om de EU verder van de VS te verwijderen.

Voorlopig blijft de hysterie tegen Rusland nog even overeind, waardoor Donald Trump onmogelijk vruchtbare economische relaties met Rusland kan aanknopen. Deze keer is er evenwel een nuchtere tegenreactie van Rusland: het Amerikaanse ambassadepersoneel moet beperkt worden tot het aantal van de Russen en enkele Amerikaanse eigendommen in Moskou mogen niet meer gebruikt worden.

Ondertussen doet Donald Trump moeite om de oorlog van de CIA tegen Syrië te stoppen. Er is in Amerika een heftige strijd bezig van de 'Deep State' om zijn wereldheerschappij te handhaven. Een innerlijk verdeeld rijk zonder morele fundamenten staat op instorten.

“Het is absurd. De grootste schurkenstaat op aarde blijft onwettig bombarderen en burgers doden in verschillende landen tegelijk, terroristen in het Midden-Oosten heimelijk bewapenen en volmacht geven, buitenlandse verkiezingen over heel de wereld spectaculair beïnvloeden en vervalsen, terwijl het anderen de les wil spellen in rechtvaardigheid en op betwistbare wijze financiële druk als wapen gebruikt, waardoor internationale wetten en de regels van de handel met voeten worden getreden.” (Finian Cunningham, Sputnik News, 27 juli 2017)

25 juli: werelddag gewijd aan het menselijk leven

Er is een dag voor de dieren, voor de parken, voor de industrie en nog zoveel meer. Ik stel voor 25 juli te wijden aan “humanae vitae”, het menselijk leven. Op die dag in 1968 verscheen de revolutionaire encycliek Humanae vitae van Paulus VI. Hierin bracht hij hulde aan de natuurlijke wijze van de voortzetting van het menselijk leven, waarbij hij de hormonale contraceptie radicaal afwees.

Hij kreeg toen bijna de helft van de intellectuelen van het hele westen over zich heen. Ze meenden een hoop argumenten te hebben om zijn standpunt af te wijzen. Immers, de contraceptie was de grootste ontdekking van de moderne tijd. Iedereen wist dit. De medici, de priesters, de kerkelijke hiërarchie, de theologen, de politici…

Na een halve eeuw blijft er echter van dit groot gelijk niets meer over. De mythe van de veilige contraceptie is al lang voorbij. Iedere week verschijnen nieuwe studies die aantonen dat de hormonale contraceptie een catastrofe is. Een goede economie, goed bestuur en welvaart zijn belangrijk voor een land.

Wanneer echter een volk niet in staat is zichzelf demografisch te handhaven zal het onherroepelijk verdwijnen. Volkeren die straatarm zijn maar willen leven, zullen leven. Daar zullen voldoende kinderen geboren worden. Een volk met een contraceptieve doodscultuur dat niet wil leven, zal sterven, al is het schatrijk. Zijn hoop stellen op massale immigratie zal uiteindelijk de moeilijkheden slechts vergroten, spanningen vermeerderen en het eigen volk uitschakelen.

Er zijn in Europa volkeren nodig die hun goede volksaard koesteren, hun christelijke wortels ten volle waarderen en het menselijk leven respecteren vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood. Hongarije schijnt zich hiervoor al flink in te zetten. Laten we ons nu al voorbereiden om volgend jaar op woensdag 25 juli de wereld dag van humanae vitae te vieren!

En dan nog dit...

Stilaan wordt de informatie die ik spontaan van lezers toegestuurd krijg belangrijker en uitgebreider dan de informatie die ik zelf geef. Hartelijk dank!

  • Een lezeres schrijft over de tragische toestand in Duinkerken “hier in de buurt”, aan de Franse kust: Om de drie dagen komen Franse autoriteiten met traangas de vluchtelingen wegjagen en hun schamele bezittingen, ook babyvoeding, vernietigen. Men zou dit nog niet eens met beesten doen. “Ze hadden zich maar moeten laten registreren in Griekenland of Italië” zeggen sommigen koelweg. Gelukkig bestaan er goede organisaties waarbij we ons aansluiten om te helpen, zoals “Hulpkonvooi Veluwe” en andere. Tenslotte is er nog een mogelijkheid om tegen dit wangedrag van de regering te protesteren.
  • Ons vorig bericht met niet minder dan elf video’s toegelicht (Golfbrekers)
  • Ons vorig bericht eveneens aangepast en aangevuld met drie video’s (Geotrendlines)
  • Ons vorig bericht werd uitgelicht op de Facebook pagina van Europees Nieuws en Meer (ENM) en aangekondigd met “Wat een waanzinnig goed artikel”
  • Studiedag N-VA in kamer op 18 juli 2017 (Doorbraak)
  • De militaire bases van VS in Syrië (Golfbrekers)
  • Voor sommige politici moet de Syrische president nog altijd weg. Waarom? Saddam Hoessein en Gaddafi kunnen geen schadevergoeding meer vragen voor de misdaden door de VS en de NAVO tegen hun land en volk begaan. Bachar al-Assad kan dit nog wel (Geotrendlines)
  • Oorlogsverslaggever Harald Doornbos is terug van een riskante reportage in Raqqa, de belegerde hoofdstad van IS (Algemeen Dagblad)

Pater Daniël

Over Pater Daniël

De Westerse berichtgeving over Syrië is een van de grootste leugens van de laatste tijd, zo concludeert de Vlaamse Pater Daniël. Als inwoner van Syrië ziet hij van dichtbij wat er de afgelopen jaren in Syrië gebeurd is en wat we daarvan terugzien in de Westerse mainstream media. Met toestemming van Pater Daniël plaatsen we hier op Geotrendlines zijn laatste bevindingen, die hij via de email deelt met iedereen die daar interesse voor heeft. Wilt u deze informatie ook via de email ontvangen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »