Ray Dalio: "Dit is een gevaarlijke omgeving voor de waarde van valuta"

Ray Dalio: "Dit is een gevaarlijke omgeving voor de waarde van valuta"

Beleggers doen er verstandig aan goud in hun portefeuille op te nemen, omdat de waarde van valuta de komende jaren onder druk zal komen te staan. Dat zei vermogensbeheerder Ray Dalio van Bridgewater Associates onlangs in een interview met CNBC Asia. Hij merkt op dat centrale banken steeds minder effectief zijn in het stimuleren van de economie, waardoor een steeds grotere rol wordt weggelegd voor overheden. Zij kunnen nieuwe fiscale stimulering toepassen, maar dat zal ten koste gaan van de waarde van het geld.

Volgens Dalio wordt de verleiding steeds groter om overheidsuitgaven te monetiseren. Met andere woorden, om nieuwe fiscale stimuleringsprogramma's te introduceren die indirect door centrale banken worden gefinancierd. Hij zegt daar het volgende over.

"Ik denk dat de omstandigheden nu risicovoller zijn geworden. We zitten in een omgeving waarin het moeilijker wordt om te stimuleren en waarin de wens bestaat om de waarde van valuta omlaag te brengen. Denk aan een obligatie, dat is in feite geld. Dus wanneer je een obligatie hebt, of een ander schuldpapier, dan krijg je in de toekomst uitbetaald in valuta.

Wanneer er veel schulden of zelfs ongedekte schuldverplichtingen zijn, zoals pensioenverplichtingen en zorgkosten, en er geen effectief monetair instrument is om de rente te verlagen en de economie te stimuleren, dan moet er geld bijgedrukt worden. We komen nu in een situatie met grotere overheidstekorten die in toenemende mate gemonetiseerd zullen worden. En in die omgeving wordt de waarde van valuta uitgehold. Dat is de makkelijkste manier om je schulden af te betalen."

Einde van de schuldencyclus en gelijkenissen met de jaren dertig

Volgens Dalio zitten we nu in een bijzondere situatie, omdat we aan het einde zijn gekomen van zowel de lange als de korte schuldencyclus. Dat betekent dat centrale banken weinig instrumenten hebben om de economie te ondersteunen. Ook ziet hij oplopende spanningen in de wereld als gevolg van toenemende vermogensongelijkheid en protectionisme. Hij ziet daarin sterke gelijkenissen tussen de huidige tijd en de jaren dertig van de vorige eeuw.

"We zitten aan het einde van de korte en de lange schuldencyclus. Dat betekent dat de capaciteit van centrale banken om te stimuleren - door lagere rente en kwantitatieve verruiming - een probleem zal worden. Dat is geen acuut probleem, maar een probleem dat in de komende één tot twee jaar zal opduiken. Je ziet het in Europa, in Japan en ook in zekere mate in de Verenigde Staten.

Daarnaast is er veel vermogensongelijkheid en daarmee een klassiek politiek conflict, zeer vergelijkbaar met de jaren dertig van de vorige eeuw. Dat betekent dat er meer polarisering is, meer extremen in beide richtingen. Dat zal een rol spelen, want als je het beleid verandert zal dat veel effect hebben. Toen Trump die belastingverlaging voor bedrijven doorvoerde schoten de aandelenkoersen omhoog.

We hebben dus die polariteit als in de jaren dertig, gecombineerd met onvermogen van centrale banken om nog te stimuleren. Daar komt bij dat China als opkomende economie de Verenigde Staten als gevestigde wereldmacht zal uitdagen. Dat creëert een protectionistische omgeving, vergelijkbaar met de jaren dertig. Dat heeft gevolgen voor allerlei soorten conflicten.

Ook zal het zand strooien in de motor van de wereldeconomie. Denk bijvoorbeeld aan technologie en aan productieketens. We hebben een wereldeconomie gebouwd die leunt op wederzijdse afhankelijkheid. Nu we in een omgeving van conflict komen moeten landen voor hun eigen veiligheid weer onafhankelijker worden.

De Verenigde Staten zeggen dat ze geen Chinese technologie meer willen, terwijl de Chinezen zeggen dat ze niet meer kunnen vertrouwen op de Amerikaanse technologie. Die invloeden zijn zeer vergelijkbaar met de jaren dertig van de vorige eeuw en zullen dominant worden. Het zijn evolutionaire invloeden die zich de komende jaren zullen manifesteren.

De wereld waarin we terechtkomen is een heel andere wereld dan waar we in zaten. Die begon in 2008 met centrale banken die geld bijdrukten en stimuleerden. Dat loopt nu tegen haar grenzen aan en daarom verwacht in een verandering in het paradigma."

Goud als diversificatie

In het interview zegt Dalio dat goud kopen op dit moment erg aantrekkelijk is, omdat het bescherming biedt in tijden van onzekerheid en geldontwaarding. Toch raad hij mensen af om alles nu op goud in te zetten, omdat de toekomst lastig te voorspellen valt. Volgens hem hoort het edelmetaal thuis in een goed gespreide beleggingsportefeuille. Hij voorziet dat de goudkoers de komende jaren verder zal oplopen.

"Goud is een belangrijk instrument voor diversificatie binnen de portefeuille. Maar laat ik heel duidelijk zijn. Ik geloof dat niemand op dit moment een zeer geconcentreerde portefeuille moet hebben. Mensen kunnen wel inzoomen op één uitspraak die ik doe, maar het uitgangspunt dat je een gebalanceerde portefeuille hebt is het belangrijkste. Dat komt omdat vermogen niet verdampt, maar verschuift.

De wereld is in mijn ogen grotendeels gericht op het innemen van posities met geleend geld. Met andere woorden, er wordt veel geld geleend om activa te kopen. Bedrijven lenen geld om aandelen terug te kopen, enzovoort. Een portefeuille die daarop is ingericht is kwetsbaar en goud is één van de instrumenten om dat risico te diversificeren. Maar ik weet dat deze uitspraak uit zijn verband zal worden gehaald, dat de media dan zegt dat je goud moet kopen. Het moet niet teveel zijn, maar ook niet te weinig. Gewoon een onderdeel van je portefeuille."

Dit artikel verscheen eerder op Holland Gold

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »