Producentenprijzen Italië 20% gestegen

Producentenprijzen Italië 20% gestegen

De inflatie in Italië lijkt mee te vallen met slechts 2,9% op jaarbasis, maar als we dieper in de cijfers duiken zien we ook daar een zorgwekkende ontwikkeling. Zo zijn producentenprijzen in dat land de laatste maanden explosief toegenomen. In oktober waren deze zelfs 20% hoger dan een jaar eerder. Bedrijven zijn vooral veel meer geld kwijt aan energie, maar ook halffabrikaten en grondstoffen zijn sterk in prijs toegenomen.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkelingen van de producentenprijzen (jaar-op-jaar) over de afgelopen dertig jaar zien. In deze periode zijn de inkoopkosten van bedrijven nog nooit zo hard gestegen als nu. De reden daarvoor is de coronacrisis, want daardoor zijn de logistieke ketens wereldwijd ernstig ontregeld. Het consumptiepatroon van huishoudens veranderde (meer goederen, minder diensten), met als gevolg een tekort aan productie- en transportcapaciteit. De prijzen van containervervoer zijn sinds de coronacrisis dan ook explosief gestegen.

Producentenprijzen in Italië schieten omhoog (Bron: Trading Economics)

Hogere inflatie

Ook in Duitsland zijn de producentenprijzen de laatste maanden flink toegenomen. De levertijd van goederen en grondstoffen loopt op, waardoor bedrijven nog meer voorraden willen aanleggen. Dat zorgt voor nog meer stress en problematiek in de productieketens. Door tekorten aan bepaalde onderdelen lopen complexe productieprocessen vertraging op, waardoor er minder eindproducten op de markt komen. Ook dat drijft de prijzen in de winkels verder op.

Met nieuwe fiscale steunmaatregelen en stijgende energieprijzen in het vooruitzicht ziet het er niet naar uit dat de inflatie snel zal terugkeren naar een niveau van minder dan 2%. Toch houdt de ECB vast aan dit standpunt, om het monetaire beleid maar niet aan te hoeven passen. De Italianen staat dus nog wat te wachten, want deze prijsstijgingen voor producenten zullen linksom of rechtsom bij de consument terechtkomen. We blijven deze ontwikkeling op de voet volgen.

Vooral de energieprijzen zijn dit jaar sterk gestegen

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »