Introductie Eric Mecking en zijn systeem Trend Tracker

Introductie Eric Mecking en zijn systeem Trend Tracker

Rond de eeuwwisseling hadden economen het over de nieuwe economie. Alles zou anders en beter worden. De dotcombubbel spatte uiteen en elke vernieuwing bleek nog geen verbetering te zijn. Voor mij werd duidelijk dat het gebrek aan historisch besef en cyclisch denken bij economen hen telkens opbrak. Net zoals hun soortgenoten in de Verenigde Staten die voor de Wall Street crash van 1929 ook spraken over ‘a new era’.

Jarenlang financieel-economisch en historisch onderzoek brachten mij tot het inzicht dat alles cyclisch is en er veel parallellen waren tussen de roaring twenties en het begin van de 21e eeuw. En dat er een grote crisis aan stond te komen. Daarom stelde ik mijn ervaringen en waarnemingen op schrift in het boek Deflatie in aantocht. Tot veler verrassing brak de grote financieel-economische crisis uit in 2008 en werden we wereldwijd zwaar getroffen.

Sindsdien is er weinig verbeterd. Sterker nog: sindsdien hebben we wereldwijd 40% meer schulden gemaakt om het huidige systeem door te laten draaien, vooral dankzij het krankzinnige en grootste monetaire experiment ooit van centrale banken. Een experiment dat precies 300 jaar geleden al in Frankrijk had plaatsgevonden door toedoen van John Law, de Draghi van destijds, en uitliep op een gigantische geldbubbel die zoals altijd klapte en in 1720 eindigde in een financieel-economische catastrofe.

Trend Tracker

Om het financieel-economische systeem nog beter te doorgronden, ben ik mij sinds 2009 gaan verdiepen in de technische analyse van alle soorten financiële activa: obligaties, aandelen(indices), grondstoffen en valuta’s. Jarenlang lezen, leren, studeren, proberen en met vallen en opstaan.

Jaren waarin ik tientallen beursexperts, beurssystemen en indicatoren heb gevolgd, geanalyseerd en getest. Tot ik er geleidelijk aan achter kwam dat geen ervan voldeed aan mijn verwachtingen, ook het Elliott Wave Principle (EWP) niet. Ze werkten tijdelijk goed, werkten slecht of werkten helemaal niet. Het duurde lang voordat ik ontdekte waar dat aan lag.

Vandaar dat mij slechts één mogelijkheid resteerde: zelf een beleggingsmodel ontwikkelen op basis van tijd en een indicator ontwerpen die dat goed zou aangeven. Ook dit nam veel tijd in beslag: bedenken, testen, veranderen en verbeteren. Uiteindelijk lukte het me een zeer goede tijdindicator te ontwikkelen: de MMM-indicator®. Daardoor werd het veel makkelijker cycli, en nog belangrijker trends, te herkennen en de omslagpunten in die trends te zien. Vandaar de naam van het systeem: Trend Tracker.

Trend, Tijd, Verhouding en Vorm

Trend Tracker is een fractaal geometrisch systeem. Op basis van technische analyse en grafieken worden waarschijnlijkheden opgesteld voor de toekomst. Centraal staan de goudgekleurde getallen uit de Fibonacci-reeks van 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 etc., de Lucas-reeks van 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76 etc. en de Padovan-reeks van 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37 etc. en de verhoudingen tussen de getallen uit deze reeksen.

Het systeem is gebaseerd op vier variabelen. In volgorde van belangrijkheid zijn dat: Trend, Tijd, Verhouding en Vorm (TTVV). Omdat de structuur fractaal functioneert, werkt het van jaarbasis tot op minutenbasis en gaat het op voor alle soorten financiële activa: obligaties, aandelen(indices), grondstoffen en valuta’s.

In Geotrendlines Insider ga ik de belangrijkste ontwikkelingen op de beurzen voor u bijhouden. Wilt u meer weten over de werking van mijn systeem en wilt u mijn beursanalyses volgen, meldt u dan hier aan als abonnee op Geotrendlines Insider.

Eric Mecking

Eric Mecking

Eric Mecking

drs. Eric Mecking is historicus, schrijver, spreker, financieel-economisch analist en adviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in cyclisch denken en beursanalyses. Zijn unieke cyclische beleggingssysteem - Trend Tracker - gebruikt hij om te handelen op de financiële markten en om de belangrijkste beursontwikkelingen bij te houden voor Geotrendlines.

Lees alles van Eric Mecking »