Hans Hogervorst: "Centrale banken zijn bezig met ongelooflijk experiment"

Hans Hogervorst: "Centrale banken zijn bezig met ongelooflijk experiment"

Oud-minister van Financiën Hans Hogervorst heeft zich afgelopen zondag in Buitenhof fel uitgesproken tegen het ruime monetaire beleid van de ECB. In plaats van meer geld uit te geven nu de rente zo laag staat zouden politici de centrale bank juist tot de orde moeten roepen. Het streven naar een inflatie van 2% is niet hetzelfde als prijsstabiliteit, zeker niet als daarvoor meer stimuleringsmaatregelen nodig zijn.

"De combinatie van lage rente, hoge schulden en enorm overspannen markten leidt vroeg of laat altijd tot een crisis. Het is altijd een recept voor crisis geweest. In feite zijn centrale banken bezig met een ongelooflijk experiment. Nog nooit in de geschiedenis is dit zo gedaan, met enorme risico's voor de financiële stabiliteit."

Stimuleringsfonds

Ook is Hogervorst kritisch over het nieuwe stimuleringsfonds. Dat is het plan van de regering om €50 miljard in de economie te pompen met fiscale stimulering. Hij zegt daar het volgende over.

"Het is helemaal geen fonds. Bij een fonds creëer je een potje met geld, dat voedt je ergens uit. In het verleden deden we dat het met fonds economische structuurversterking. Dat deed je vanuit de aardgasbaten en dan zorgde je dat dat buiten de greep van de minister bleef. En dan ging je dat in mooie projecten investeren.

Dit wordt gewoon vanuit een verhoging van de staatsschuld gefinancierd. Vroeger noemden we dat gewoon potverteren. Ik vind het een heel slecht idee. Je krijgt dan natuurlijk allemaal verwachtingen. Er zijn ook helemaal geen concrete plannen over hoe dat geld te besteden, dus dan krijg je dat het geld op zoek gaat naar bestemmingen, in plaats van dat bestemmingen op zoek gaan naar geld. Dus ik vind het een heel slecht idee."

Prijsstabiliteit

Hogervorst is zeer kritisch over het monetaire beleid van de ECB. Niet alleen zet hij vraagtekens bij de gehanteerde definitie van prijsstabiliteit, ook waarschuwt hij voor de negatieve effecten van de extreem lage rente. Over de inflatiedoelstelling van 2% zegt hij het volgende:

"Wij [ECB] moeten die rente steeds maar verlagen, want wij moeten naar een inflatieniveau van bijna 2%. Dat is hoe ze prijsstabiliteit hebben gedefinieerd. Ik vind dat al een rare definitie van prijsstabiliteit, want 2% inflatie per jaar betekent dat in dertig jaar tijd de waarde van het geld is gehalveerd."

Enorme risico's

Over het monetaire beleid van de centrale bank en de noodzaak om tot bezinning te komen zegt de oud-minister het volgende:

"De ECB wordt gedomineerd door schuldenlanden. Een belangrijke motivatie is natuurlijk toch om die schuldenlast van met name Zuid-Europa handhaafbaar te maken. Maar dat heeft dus als negatief effect dat men dus ophoudt met regeren.

[...]

De onafhankelijkheid van de centrale bank is in het leven geroepen om te voorkomen dat centrale banken te soft zijn en door politici worden gedwongen om de rente te vroeg te verlagen en naar een te laag niveau te brengen. We hebben nu de politiek wel een beetje nodig om tegen de centrale bank te zeggen: "Nu moet u een beetje meer gaan letten op de enorme risico's voor de economische stabiliteit van dit beleid met enorm lage rente". Dat is wat er moet gebeuren."

Werkt de video niet? Klik dan hier om dit fragment op de website van Buitenhof te bekijken.

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »