Goudmarkt verschuift van futures naar ETF's?

Goudmarkt verschuift van futures naar ETF's?

De laatste maanden zien we een opmerkelijke trend in de goudmarkt. Sinds het dieptepunt van de coronacrisis in maart is de goudprijs sterk gestegen, terwijl de belangstelling voor goudcontracten is afgenomen. Op de termijnmarkt staan minder long contracten open, wat betekent dat minder beleggers via deze markt speculeren op een stijging van de goudprijs.

Normaal gesproken zijn de posities van handelaren en de ontwikkeling van de goudprijs sterk gecorreleerd. Daar is sinds maart echter geen sprake van, wat erop kan wijzen dat beleggers op een andere manier positie in goud nemen. Bijvoorbeeld via ETF's, waar we vorige week al uitgebreid over schreven.

Futures versus ETF's

Beleggers kunnen zowel via futures als zogeheten exchange traded funds (ETF's) in goud beleggen. Een future geeft de koper recht op levering van goud in de toekomst. Koop je aandelen in een ETF, dan heb je via dat fonds een positie in fysiek edelmetaal dat ergens in een kluis wordt bewaard.

Futures zijn aantrekkelijker voor de korte termijn, omdat je deze gemakkelijk en tegen relatief lage kosten kunt verhandelen. Ook hoef je bij een future maar een fractie van het totale bedrag van tevoren in te leggen. Voor beleggen op de lange termijn zijn futures minder geschikt, omdat je deze aan het einde van de looptijd steeds moet doorrollen. Die kosten kunnen in de loop der jaren behoorlijk oplopen en het rendement van de belegging doen verdampen.

Van futures naar goud-ETF's

Bovenstaande grafiek van Reuters laat goed zien hoe de goudmarkt de laatste maanden verschoven is van futures naar ETF's. Het aantal long posities op de termijnmarkt - waarmee beleggers speculeren op een hogere goudprijs - is sinds eind maart 7% gedaald. De goudvoorraden van ETF's daarentegen zijn in dezelfde periode met 14% gestegen en staan daarmee op recordhoogte.

Er zijn verschillende verklaringen voor deze ontwikkeling. Zo is er de laatste maanden veel te doen geweest over de COMEX, de belangrijkste termijnmarkt voor goudcontracten. Door een gebrek aan liquiditeit in de goudmarkt liep de prijs van futures op goud niet meer gelijk met de spotprijs. Handelaren werden opeens geconfronteerd met koersrisico, wat in het geval van HSBC een verlies van $200 miljoen op één handelsdag veroorzaakte.

Minder handel in goudcontracten

Door dit koersrisico met goudcontracten overwegen meer banken zich terug te trekken van deze termijnmarkt. Bank of Nova Scotia, een gevestigde naam in de goudmarkt, besloot onlangs zelfs haar handelsactiviteiten met betrekking tot edelmetalen te beëindigen. Of deze twee zaken verband houden met elkaar weten we niet, maar het kan zeker een rol hebben gespeeld.

Minder handel in goudcontracten betekent ook dat de liquiditeit in de markt afneemt. Daardoor wordt het duurder om contracten door te rollen. Ook is er nog altijd sprake van een prijsrisico, omdat het verschil tussen de spotprijs en futures op goud nog steeds groter is dan normaal. Dat brengt risico mee voor handelaren die de termijnmarkt gebruiken om hun posities in fysiek goud af te dekken.

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »