Zet Bitcoin de goudprijs onder druk?

Zet Bitcoin de goudprijs onder druk?

Afgelopen maanden is de goudprijs gedaald, terwijl Bitcoin en andere virtuele munten aanzienlijk in prijs zijn gestegen. Een opmerkelijke trend, omdat deze beleggingen veel overeenkomsten vertonen. Zowel goud als virtuele munten zijn relatief schaars en vallen buiten de controle van banken en overheden. Is dit een teken dat de voorkeur van beleggers verschuift van het edelmetaal naar crypto?

Om deze vraag te beantwoorden verzamelde de website Finbold data van verschillende beurzen waar men futures op goud en Bitcoin kan verhandelen. Uit een analyse van negen verschillende goudbeurzen (Comex, Dubai, ICE, India, Istanbul, Moscow, SFE, Tocom en LME) en elf platforms voor virtuele munten (Binance, Bybit, Okex, CME, Huobi, FTX, Deribit, Bitmex, Bitfinex, Phemex en Kraken) bleek dat de belangstelling voor goudfutures de laatste maanden inderdaad was afgenomen, terwijl die voor Bitcoin meer dan verdubbelde.

Belangstelling voor goud daalt, terwijl die voor Bitcoin stijgt (Bron: Finbold)

Open interest

In bovenstaande grafiek zien we de open interest, het aantal openstaande contracten voor toekomstige levering van respectievelijk goud en Bitcoin. Dit is een goede indicator voor het marktsentiment en de trend. Een toenemende open interest betekent dat de belangstelling groeit en dat handelaren meer posities innemen. Een daling daarentegen betekent dat handelaren minder interesse hebben en daarom hun posities afbouwen.

Deze cijfers laten zien dat de belangstelling voor goud sinds begin dit jaar inderdaad wat is afgenomen. Dat heeft grotendeels te maken met de stijging van de rente, waardoor het duurder is om een positie in goud aan te houden. Het edelmetaal levert immers geen rente op. De afgelopen maanden vertoonde de ontwikkeling van de goudprijs een vrij sterke correlatie met de Amerikaanse 10-jaars rente.

Bitcoin versus goud

Bitcoin en andere virtuele munten lijken minder gevoelig voor deze ontwikkeling. De koersen van virtuele munten blijven stijgen, omdat meer particulieren en beleggingsfondsen cryptovaluta aan hun portefeuille toevoegen. Dit positieve sentiment trekt momenteel veel meer geld naar virtuele munten dan naar het edelmetaal. Zo stegen de koersen van Bitcoin en Ethereum tot recordhoogte.

Deze week behaalde de markt voor virtuele munten een nieuwe mijlpaal, want de marktkapitalisatie brak voor het eerst door de $2 biljoen. Daarvan neemt Bitcoin op dit moment ongeveer de helft voor haar rekening. De andere helft bestaat uit meer dan 9.000 alternatieve cryptomunten, de zogeheten altcoins. Om de groei van deze nieuwe cryptomarkt in perspectief te plaatsen: de marktwaarde van alle bovengrondse goudvoorraden bedraagt momenteel ruim $11 biljoen. Bitcoin is dus al bijna een tiende van de omvang van de goudmarkt.

Bitcoinfutures

Het lijkt er dus op dat Bitcoin de laatste maanden marktaandeel van goud overneemt. Tegelijkertijd moeten we opmerken dat de cijfers uit bovenstaande grafiek een ietwat vertekend beeld kunnen geven. De markt voor goudcontracten bestaat namelijk al heel lang, terwijl futures voor Bitcoin een relatief nieuw fenomeen zijn. Het is dus logisch dat deze markt nu een zeer snelle groei laat zien.

Door de komst van futures en beleggingsproducten als exchange traded funds (ETF's) wordt het voor professionele beleggers makkelijker om een positie in virtuele munten aan te houden. Dat kan een nieuwe stimulans geven aan een markt die tot voor kort vooral het domein was van particuliere beleggers. Steeds meer beursgenoteerde bedrijven nemen posities in virtuele munten. Zo kondigde Tesla onlangs aan dat ze een deel van haar cashpositie in Bitcoin en goud wil aanhouden.

Lees ook:

De afbeelding boven dit artikel is afkomstig van QuoteInspector en is vrij beschikbaar onder de Creative Commons licentie.

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »