Franse generaals spreken zich uit tegen migratiepact

Franse generaals spreken zich uit tegen migratiepact

Een groep Franse generaals heeft vorige week een brief naar de Franse regering gestuurd met het verzoek om af te zien van ondertekening van het migratiepact. In de brief spreken de generaals hun zorgen uit over de verklaring, omdat deze verstrekkende gevolgen zal hebben voor de Franse samenleving.

In de brief spreekt generaal Antoine Martinez namens verschillende collega's zijn zorgen uit over verschillende onderdelen van het migratiepact. Niet alleen vreest hij een inperking van de soevereiniteit van Frankrijk, ook merkt hij op dat de meerderheid van de Franse bevolking niet achter het migratiepact staat. In plaats daarvan willen ze de migratie juist drastisch verminderen. Door het migratiepact te onderteken zal de regering zich alleen maar meer woede van de bevolking op de hals halen, zo concludeert Martinez.

De generaals waarschuwen ook voor de hoge kosten van het migratiebeleid, zeker als er moet worden voldaan aan de afspraken zoals vastgelegd in het migratiepact. Een ander bezwaar is dat de veiligheidssituatie in Frankrijk door de komst van nog meer migranten uit andere culturen zal verslechteren. Volgens de generaals is er de afgelopen veertig jaar ook geen succesvol integratiebeleid gevoerd, wat de eenheid in de samenleving niet ten goede is gekomen.

De generaals vragen in de brief om het besluit over het migratiepact over te laten aan de bevolking door een referendum uit te schrijven. Ze vinden dat de regering verantwoording moet afleggen voor haar beleid en dat president Macron niet moet denken dat hij door zijn overwinning bij de verkiezingen een carte blanche heeft gekregen om te doen wat hij zelf wil.

Update: Verschillende lezers plaatsten vraagtekens bij de authenticiteit van deze brief, omdat het nieuws vrijwel niet werd opgepakt door de reguliere media. Na verder onderzoek blijkt dat deze generaal vaker open brieven naar de president stuurt en dat hij deze ook publiceert op zijn eigen Google Plus pagina en op de website van Volontaires pour la France. Eerder sprak generaal Martinez ook op televisie over dit onderwerp en eerder dit jaar schreef hij ook al een open brief. We zien daarom geen reden om aan de echtheid te twijfelen.

Parijs, 7 december 2018

Meneer de president,

U staat op het punt om op 10 en 11 december het 'Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration' te ondertekenen, waarmee een echt recht op migratie wordt gevestigd. Het kan zich opdringen aan onze nationale wetgeving door middel van reeds bestaande verdragen of door het beginsel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat in dit pact is vastgelegd.

Het lijkt ons dat de enige soevereiniteit die bij Frankrijk blijft bestaan, erin bestaat om zelf de manier te bepalen hoe de doelstellingen van het migratiepact ten uitvoer worden gebracht. Je kunt dit deel van de nationale soevereiniteit niet opgeven zonder een publiek debat wanneer 80% van de Franse bevolking vindt dat het noodzakelijk is de immigratie drastisch terug te brengen of te reguleren. Door eigenhandig te beslissen om het migratiepact te ondertekenen voeg je een extra reden toe aan een reeds gehavend volk om boos te worden en in opstand te komen. U zou zich schuldig maken aan een ontkenning van democratie of verraad tegen de natie.

Bovendien zijn de financiën van ons land uitgeput en groeit onze schuld. U kunt niet het risico nemen van een dure oproep voor migratie per vliegtuig zonder eerst te laten zien dat u niet naar meer belastingen hoeft te zoeken om de doelstellingen van het pact te halen.

Aan de andere kant moet u in staat zijn om, in termen van veiligheid, de gevolgen in te dammen die gepaard gaan met de komst van buiten-Europese bevolkingsgroepen. Ten slotte kunt u niet negeren dat juist de essentie van politiek is om de veiligheid aan de buitenkant en de harmonie binnenin te verzekeren. Dit kan echter alleen worden bereikt als er een zekere interne samenhang van de samenleving in stand wordt gehouden die in staat is om samen te werken, wat tegenwoordig steeds problematischer wordt.

In feite komt de Franse staat te laat tot het besef dat het onmogelijk is om te veel mensen uit totaal verschillende culturen te integreren die zich in de afgelopen veertig jaar hebben gehergroepeerd in gebieden die zich niet langer meer onderwerpen aan de wetten van de Republiek.

Je kunt niet zelf beslissen om onze beschavingskenmerken te wissen en ons het eigen vaderland te ontnemen. Daarom vragen wij u om de ondertekening van dit pact uit te stellen en de Fransen per referendum te laten stemmen over dit document. U bent aan de Fransen verantwoording schuldig aan uw acties. Uw verkiezing is geen blanco cheque.

Wij steunen het initiatief van generaal Martinez tegen de ondertekening van dit pact, dat door de lidstaten van de VN op de Intergouvernementele Conferentie van Marrakesh moet worden goedgekeurd.

Generaal Antoine Martinez

Charles Millon – Voormalig minister van Defensie

Generaal Marc Bertucchi

Generaal Philippe Chatenoud

Generaal André Coustou

Generaal Roland Dubois

Generaal Daniel Grosmaire

Generaal Christian Houdet

Generaal Michel Issaverdens

Admiraal Patrick Martin

Generaal Christian Piquemal

Generaal Daniel Schaeffer

Generaal Didier Tauzin

Kolonel Jean Louis Chanas

https://twitter.com/antoine27955080/status/1071522897548722176

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »