ECB wil prominentere rol voor de euro

ECB wil prominentere rol voor de euro

De Europese Centrale Bank steunt de Europese Commissie in het promoten van de euro als alternatief voor de dollar. De dollar geldt nog steeds als de belangrijkste internationale valuta, maar de Amerikaanse regering gebruikt deze machtspositie steeds vaker om andere landen onder druk te zetten. Daarom zoeken steeds meer landen een alternatief voor de dollar in het internationale betalingsverkeer.

Eerder deze week publiceerde de ECB een nieuw rapport over de internationale rol van de euro. Daaruit bleek dat de populariteit van de munt in 2018 weer was toegenomen. De afgelopen jaren stond de gemeenschappelijke munt onder druk door de Europese schuldencrisis, maar door de geopolitieke ontwikkelingen wint de euro nu weer aan populariteit.

Internationale rol van de euro

Cijfers van de ECB laten zien dat het aandeel van de euro in de wereldwijde valutareserves vorig jaar met 1,2 procentpunt is toegenomen, van 19,5% naar 20,7%. Ook werd er wereldwijd naar verhouding meer geleend in euro's. Het gebruikt van de munt in transacties bleef stabiel, evenals het aantal eurobiljetten dat buiten de muntunie wordt gebruikt.

Volgens ECB-directielid Benoit Coeuré is de euro als tweede grootste valuta ter wereld het meest logische alternatief voor de dollar. Hij zei bij de presentatie van het rapport over de internationale rol van de euro dat er vandaag de dag meer voordelen zitten aan het hebben van een internationale valuta dan tijdens de oprichting van de euro in 1999.

Marktaandeel euro in wereldwijde valutareserves neemt weer toe (Bron: ECB)

Diversificatie

Eind vorig jaar kwam de Europese Commissie al met een plan om de internationale rol van de euro te promoten. Deze strategie is een reactie op de internationale politiek van de Verenigde Staten, die steeds meer leunt op sancties, dreigementen en handelsbelemmeringen. Om het risico van Amerikaanse sancties te verkleinen zoeken landen alternatieven voor betalingsverkeer in dollars. Dat verklaart niet alleen de toename van handel in regionale valuta, maar ook het toegenomen marktaandeel van de euro in de internationale reserves.

Vorig jaar besloot Rusland haar valutareserves grondig te herzien. De centrale bank halveerde haar reserves in dollars ten gunste van de euro, de Chinese yuan en andere valuta. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook andere centrale banken hun reserves zullen diversificeren richting alternatieven voor de dollar. Zo heeft de ECB in 2017 bijvoorbeeld Chinese yuan aan haar reserves toegevoegd.

Rusland heeft vorig jaar al meer euro's aan haar reserves toegevoegd (Bron: ECB)

Eurobonds

Het versterken van de internationale rol van de euro brengt ook een zekere verantwoordelijkheid met zich mee voor de Eurolanden. De Europese Centrale Bank benadrukte het belang van een degelijk begrotingsbeleid en fiscale discipline. Ook is het voor de internationale adoptie van de euro belangrijk om een liquide kapitaalmarkt te ontwikkelen, zodat buitenlandse investeerders en centrale banken makkelijker euro's kunnen aanhouden.

Om de aantrekkelijkheid van de euro als reservemunt te vergroten is er volgens de ECB een sterke kapitaalmarktunie nodig. Dat betekent dat er ook stappen gezet zullen worden richting de uitgifte van gezamenlijk schuldpapier, de zogeheten eurobonds. De ECB schrijft daar het volgende over.

""Van een gezond economisch beleid en een diepere en completere muntunie kan worden verwacht dat het uiteindelijk de mondiale rol van de euro zal versterken en tevens zal bijdragen tot een soepele transmissie van het monetaire beleid over de financiële markten van het eurogebied", zei Benoît Cœuré, lid van de directie van de ECB. "Met name omdat de kapitaalmarkten in Europa nog steeds gefragmenteerd zijn langs nationale lijnen, is het noodzakelijk de financiële sector nog meer te versterken om bij te dragen aan de economische stabilisatie en veerkracht in het eurogebied."

Versterking van de kredietkwaliteit van uitstaande schulden, met name door het nastreven van een gezond en duurzaam begrotingsbeleid, zal bijdragen aan een groter aanbod van veilige obligaties in het eurogebied en een verhoging van de mondiale aantrekkingskracht van de euro. Op de langere termijn kan ook de oprichting van gemeenschappelijk veilig schuldpapier in het eurogebied - indien dat door de lidstaten wordt besloten, op een manier die stimulansen voor een gezond nationaal begrotingsbeleid niet ondermijnt - aan deze doelstelling bijdragen."

Dollar blijft belangrijkste wereldmunt, maar krijgt meer concurrentie van de euro (Bron: ECB)

Ook regionale valuta maken sinds financiële crisis sterke opmars (Bron: ECB)

Lees ook:

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »