Vraag naar zilver naar recordhoogte in 2022

Vraag naar zilver naar recordhoogte in 2022

De wereldwijde vraag naar zilver bereikte in 2022 een recordniveau van 1,24 miljard troy ounces. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de vraag vanuit verschillende sectoren, namelijk de industrie (5%), investeringen in fysiek zilver (22%), sieraden (29%) en zilverwerk (80%). Het is voor het tweede jaar op rij dat de zilvermarkt een structureel tekort laat zien, want de totale vraag was vorig jaar ook al groter dan het aanbod van zilvermijnen en recycling. Per saldo kwam het tekort vorig jaar uit op 237,7 miljoen troy ounce. Wat zeggen deze nieuwe cijfers over de zilvermarkt?

Deze nieuwe cijfers zijn afkomstig van het Silver Institute, een organisatie die jaarlijks cijfers over de wereldwijde zilvermarkt naar buiten brengt. Deze cijfers geven inzicht in de totale vraag naar zilver, zowel vanuit de industrie als vanuit de hoek van beleggers. Vorig jaar lieten beide marktsegmenten groei zien. De industrie gebruikte meer zilver voor de productie van zonnepanelen en elektrische auto's. Zo steeg de vraag naar het edelmetaal voor zonepanelen met 27,5%, van 110 miljoen troy ounce in 2021 naar 140,3 miljoen troy ounce in 2022.

Vraag naar zilver stijgt, aanbod stagneert

De vraag naar beleggingszilver steeg volgens het Silver Institute van 274 miljoen troy ounce in 2021 naar 332,9 miljoen troy ounce in 2022. Beleggers wereldwijd kochten vorig jaar meer zilverbaren en munten vanwege toenemende geopolitieke spanningen en torenhoge inflatie. In de Verenigde Staten leidde dat soms tot hogere premies en schaars aanbod, wat de stijging van de vraag weer afremde. De vraag naar zilveren munten in Europa steeg niet, wat volgens het Silver Institute te wijten is aan een plotselinge btw-verhoging op beleggingsmunten in Duitsland.

Ook steeg de vraag naar zilver in de vorm van sieraden. De Indiase markt maakte een inhaalslag na relatief slechte verkoopcijfers in de coronajaren 2020 en 2021, want de vraag verdubbelde in 2022 ten opzichte van een jaar eerder. In Europa verkochten juweliers vorig jaar eveneens meer zilveren sieraden dan in het jaar daarvoor.

De productie van zilvermijnen en het secundaire aanbod van zilver door recycling bleef in 2022 vrijwel onveranderd ten opzichte van het jaar ervoor. Dat verklaarde voor een deel waarom het tekort in de zilvermarkt vorig jaar zo groot was geworden. Het aanbod groeide niet mee met de vraag.

De zilvermarkt in cijfers (Bron: Silver Institute)

Heeft dit effect op de zilverprijs?

Dat het Silver Institute over 2022 een tekort op de zilvermarkt rapporteert betekent dat de vraag dat jaar groter was dan het nieuwe aanbod. Het betekent dus niet dat zilver op raakt of schaarser is geworden. Integendeel, het gedeelte wat zilvermijnen jaarlijks uit de grond halen kunnen we toevoegen aan de totale bovengrondse voorraden zilver. Of dat nou in de vorm van munten, baren of sieraden is, dat maakt weinig verschil. Ook zilver dat men gebruikt voor bijvoorbeeld elektronische apparaten of voor zonnepanelen is uiteindelijk weer te recyclen, mits de zilverprijs hoog genoeg is om dat rendabel te maken.

Een tekort aan zilver in 2022 betekent dus dat er zilver uit de reeds aanwezige bovengrondse voorraden is gehaald om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit heeft een prijsopdrijvend effect, wat we ook terugzien in de stijging van de zilverprijs in 2022. Maar van een fundamenteel tekort aan zilver is geen sprake, omdat een significant deel van de bovengrondse voorraad inmiddels in handen is van beleggers. Of deze voorraden terug op de markt komen hangt af van wat beleggers gaan doen bij een stijging van de zilverprijs. Winstnemingen kunnen de prijs onder druk zetten, maar als beleggers per saldo meer zilver kopen zal dat de prijs verder opdrijven.

Het vooruitzicht voor 2023 ziet er gunstig uit met een voorspelde stijging van de vraag naar zilver in de industrie, voor sieraden en voor fysieke investeringen, terwijl de productie van zilvermijnen slechts een lichte stijging zal laten zien. Dit zal resulteren in een geschat tekort van 142,1 miljoen troy ounce in 2023. Dat zou het tweede grootste tekort in meer dan twintig jaar zal zijn.

Dit artikel verscheen eerder op hollandgold.nl

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »