De VS willen in Syrië iedere vrede verhinderen

De VS willen in Syrië iedere vrede verhinderen

Het is een gewone burger niet geoorloofd een ander zonder enig bewijs publiekelijk aan te klagen voor misdaden. Macron neemt de leiding en noemt de Syrische president openlijk voor de wereldtribune een crimineel, die door het internationaal gerechtshof moet berecht worden. Zo probeerden zijn voorgangers het al. De wereldleiders hebben Syrië met hun terroristische barbaren niet in hun macht gekregen en verzinnen nu een politiek manoeuvre.

Jazeker, de CIA heeft al jaren wereldwijd een overvloed aan monsterleugens verspreid en daarmee de openbare opinie misvormd. En het heeft gewerkt… Nu komt echter de waarheid steeds meer naar boven. Macron, Merkel, Boris Johnson, CIA, Trump … met de golfstaten… jullie spel is over. De wereld weet nu hoe jullie, de echte criminelen, zich op de rechterstoel plaatsen om jullie misdadig gedrag ongestraft verder te zetten en anderen hiervan de schuld te geven, tot onnoemelijk leed van onschuldige volkeren. Jullie streven elk verschillende belangen na, maar zijn één in geweld tegen Syrië. Dat geweld en die leugens worden nu ontmaskerd.

De VS en Israël hebben nu toch weer een nieuwe kans gezien om het Midden Oosten verder te ontwrichten: Koerdistan. Wij bidden, hopen en verwachten dat Syrië ook aan deze nieuwe aanval het hoofd zal bieden. En ondertussen krijg ik behoorlijk wat nieuws en video’s toegestuurd over de situatie in Syrië, waarvoor hartelijk dank. Graag geef ik deze door.

Vanaf het begin van de moeilijkheden in  Syrië wisten we goed wat hier bezig was. En de hele Atlantische pers deed niets anders dan de waarheid verbergen. Het ging om een nauwkeurig en lang op voorhand geplande ontwrichting van buiten af om de politieke en economische belangen van de grootmachten te dienen. En we verwachtten dat zulks veel lijden zou meebrengen voor de bevolking, zoals in zovele andere landen.

Drie centra in Syrië en vier in Qâra

Daarom werden drie centra van hulpverlening opgericht: in ons klooster, in Damascus en in Tartous. Toen er grote nood was in Aleppo hebben we ook daar geholpen en zo gauw het mogelijk was voor Deir ez-Zor hebben we dit ook daar gedaan (en wel als allereerste!). Uiteraard allemaal dankzij de steun die we krijgen van vele edelmoedige weldoeners. Toch bleef ons eigen dorp Qara een eigen zorg. Dit was van oudsher aan de grens met Libanon een smokkeldorp met allerlei onzuivere praktijken. Niet zonder reden streken hier in 2013 tienduizenden Jihadi’s neer.

Het was nodig de samenleving weer op te bouwen, zodat de mensen op waardige en wettige wijze hun kost kunnen verdienen. Daarvoor hebben we in het dorp vier centra kunnen oprichten in samenwerking met de rode halve maan en de internationale organisatie voor de bevolking UNFPA. Hier wordt gratis hulp gegeven en tegelijk zijn er een aantal mensen die al hun kost verdienen. Verder zijn er nog twee internationale organisaties waarmee we samenwerken: UNHCR, het hoger comité voor vluchtelingen en het WFP, het wereldvoedselprogramma. Het vraagt heel wat werk om regelmatig rapporten te maken met foto’s waarop hun embleem te zien is. Anderzijds biedt hun belangrijke financiële steun uiteraard vele mogelijkheden.

Regelmatig komen we in deze vier centra in Qara. De week hebben we er nogmaals twee bezocht. In het eerste woont onze voormalige conciërge met zijn vrouw. Jarenlang was hij onze trouwe helper voor van alles en nog wat. Op een bepaald ogenblik werd het echter zeer gevaarlijk voor hem omdat hij de enige alawiet was in heel de streek. Hij is vertrokken en dus nu weer op deze wijze bij ons.

Er waren bij ons bezoek vier cursussen bezig telkens voor een tien- tot 15-tal vrouwen: een naaiatelier, breiwerk, de poetsgroep (wat die vrouwen nog moeten leren heb ik niet begrepen) en alfabetisering voor oudere vrouwen. We brachten aan allen een flinke voorraad schrijfboeken en bics (die we zelf gekregen hebben). Vervolgens gingen we naar het medisch centrum, waar twee dokters aanwezig zijn en een beperkte apotheek. Ook hier is alles gratis. Verder is er nog een centrum waar onze abou Georges verantwoordelijk voor is en een ander dat zijn vrouw Sylvie bestuurt. In dit laatste worden lessen gegeven voor jongeren die moeten bijscholen of zich voorbereiden op hun baccalaureaat om naar de universiteit te mogen gaan. We worden in al die centra telkens erg welkom geheten en voor de mensen zelf zijn dit echt belangrijke ontmoetingsplaatsen (nieuwe foto’s zal je binnen kort wel aantreffen op www.maryakubcharity.org).

Echo-team slot

Het Syrische volk zal nog lang in nood verkeren. In Damascus alleen al schijnen er duizenden weeskinderen te zijn. Daarvoor is onder meer goede vorming nodig. De cursus “management” die hier door drie dynamische jongeren gegeven werd, is daarvoor bedoeld. Donderdagavond was het groot examen voor iedereen. Woensdag over dag én ’s nacht en donderdag was de examenkoorts duidelijk overal zichtbaar. Ieder moest elf vragen beantwoorden, zonder contact met een ander en in stilte, bijvoorbeeld welke zijn de vijf aspecten die je moet uitwerken om een goede onderneming te starten? Wat is het verschil tussen een “leider” en een “directeur”, waarbij het de bedoeling was leiders te vormen en geen directeurs. Een directeur neemt zelf de beslissingen en werkt vooral met hen die het best presteren met het oog op economisch rendement. Een leider zorgt voor een goede sfeer van heel de groep en dat de beste gaven van ieder naar boven komen…

Na dit schriftelijk examen moesten de deelnemers, in vijf groepen verdeeld, het sociaal of humanitair project dat ze gekozen hadden deskundig en volledig uitwerken en voorstellen. De cursusleiders probeerden alle mogelijke bezwaren te maken in de zin van: jullie gaan alleen geld verdienen voor jezelf, jullie gaan rommel produceren, jullie zijn criminelen die de ellende van weeskinderen uitbuiten voor eigen voordeel… Het zijn de bezwaren die dikwijls ook werkelijk gemaakt worden. Bovendien werd veel aandacht besteed aan de lichaamstaal, de wijze waarop men spreekt, de houding, de wijze waarop men al of niet anderen kan overtuigen enzovoort. De gekozen projecten waren: een viskwekerij, een papierrecyclage, een opvang voor 2.000 weeskinderen in Damascus, een muziekschool en het vervaardigen van handgeweven tapijten.

Onze fraters en zusters stelden een muziekschool voor. Het  doel is aan jongeren de oude Syrische muziek te leren en daarbij ook een werkplaats om die oude instrumenten te maken. Ze berekenden hoeveel mensen hiervoor in dienst moeten genomen worden en wat ze precies moeten doen. Een van onze goede vrienden uit Qâra is een voormalig wereldberoemd violist die echter ook allerlei oude Syrische instrumenten bespeelt bij feestelijke gelegenheden. Hij zou aangetrokken worden. Verder zou contact genomen worden met het bekende muziekinstituut in Damascus om te komen tot samenwerking (i.p.v. de ziekmakende westerse concurrentie nog te vergroten). Het werd een lange en boeiende avond waarop veel gelachen en geapplaudisseerd werd. En…bijzonder inspirerend voor de opbouw van het land.

Wat dit in een klooster komt doen? Ook wij kunnen nuttig gebruik maken van de “wereldse” kennis, psychologie en vaardigheden om goede dingen te doen. Deze moslimjongeren hebben een deskundige opbouwende vorming gegeven die veel evangelischer is dan sommige bezinningen die we uit kloosters krijgen.

De VS willen in Syrië iedere vrede verhinderen

Op 11 en 19 september 2017 heeft het Pentagon zijn eerste 200 vrachtwagens met wapens en munitie, langs het Koerdisch gebied van Irak, aan de Koerden (YPG) in Hasaka geleverd. Deze wapens dienen niet om de Islamitische Staat te bestrijden, vermits die nagenoeg al overwonnen is. Ze dienen voor de volgende oorlog tegen Syrië.

In het begin van de week hadden het Syrische leger en hun bondgenoten in Deir Ez-Zor al 44 dorpen en steden heroverd, meer dan 300 IS strijders uitgeschakeld, alsook 19 hoofdkwartieren, naast wapendepots en belangrijke leiders zoals de veiligheidschef (Abou Mo Amen al-Thunisi), de opperste rechter (Abou al Shimaa al-Iraqi), de woordvoerder (Abou Mo-Ataz al-Adnani) en de emir (Abpu Obeidah al-Saoedi). Vanaf het begin heeft het Syrische leger zich heldhaftig ingezet voor de  bescherming van het volk  en de oliebronnen aan de  terroristen overgelaten. Ook in Deir ez-Zor heeft het leger het volk bevrijd, terwijl de VS vechten voor de oliebronnen. Ondertussen trekt het Syrische leger toch op naar de oliebronnen.

In een persconferentie vorige week vrijdag in New York benadrukte de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov dat Rusland en de VS moeten samenwerken om het terrorisme te bestrijden, maar dat de VS dit niet willen. Er zijn twee soorten aanwezigheid in Syrië, zo vervolgde hij: een wettige en een onwettige. Wanneer alle onwettige buitenlandse strijdkrachten uit Syrië zouden verdwijnen, zou dit een belangrijke stap zijn voor de uitschakeling van het terrorisme. We mogen er gerust bijvoegen dat het de grootste bijdrage aan de wereldvrede zou zijn wanneer de VS zich zouden terugtrekken uit alle landen waar ze zich nu onwettig mee bemoeien. Lavrov verwees nog naar de onaanvaardbare houding van de EU, die het leven van het Syrische volk blijft verstikken door hun laakbare sancties.

Vergeten we de onthullingen niet over het feit dat Islamitische Staat eigenlijk een creatie is van de VS en Israël, wat steeds meer bevestigd wordt. Het Turkse persagentschap Anadolu maakte op 17 juni melding van kampen van speciale VS strijdkrachten in het hart van Islamitische Staat. Het Russisch ministerie van landsverdediging heeft iets meer dan een week geleden satellietbeelden verspreid van een dergelijk kamp, midden in een gebied van Islamitische Staat. Dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten IS bestrijden is een grote leugen. Beelden, gebeurtenissen en getuigenissen bewijzen voortdurend het tegendeel. De internationale coalitie heeft veel meer onschuldige burgers gedood dan terroristen.

De VS willen kost wat kost beletten dat het Syrische volk weer meester wordt van zijn land en zouden ook liefst zien dat zijn sterke president ten val komt. Vandaar hun beslissende hulp aan de Koerden in hun strijd tegen Islamitische Staat en voor hun onafhankelijkheid. De overwinningen van de Koerden heeft de band met de VS versterkt en zo kan tegelijk Syrië belet worden de controle over heel zijn land terug te winnen. Het Syrisch leger wordt ook rechtstreeks aangevallen. Raqqa en Deir ez-Zor zijn geen Koerdisch gebied maar Arabisch. Christenen tellen niet mee voor de Koerden, die ook hebben meegedaan met de Armeense genocide van 1915. In het noordoosten van Syrië zijn er nog vele christenen en de Koerden willen dat ze vertrekken (Antoine de Lacoste, Les chrétiens à l’épreuve des Kurdes, Le salon beige, 25 september 2017).

Koerdische knoop en zij die er aan trekken

De situatie van de Koerden in het Midden-Oosten is zeer complex. We bekijken de toestand vanuit de oorlog tegen Syrië en merken dat de wereldheersers de toestand misbruiken voor hun eigen belangen, waardoor het lijden van anderen nog verergert. Niet dat het hen interesseert, maar ons wel. Het gaat vooral over een vijf miljoen Koerden aan de rand van Iran en Turkije, met belangrijke oliebronnen.

De Palestijnen en de Koerden zijn de twee volken in het Midden-Oosten die nog geen soevereine staat hebben. Het verdrag van Sèvres (1920) voorzag de oprichting van een Koerdistan in Turkije, maar in het verdrag van Lausanne (1923) was er al geen sprake meer van. Koerden leven nu verspreid over Turkije, Iran, Irak en Syrië. Het zijn oorspronkelijk herders, schapenfokkers die in de bergen wonen en erg gehecht zijn aan hun eigenheid.

De Iraakse Koerden hebben nu op 25 september een bedrieglijk referendum over de onafhankelijkheid georganiseerd. Een referendum dat een heel volk aangaat moet immers ook voor heel het volk gehouden worden. Bovendien had de zogenaamde president van de Iraakse Koerden, Masoud Barzani, de mogelijke nee-stemmers al verdreven. Deze man is een collaborateur van Washington en Londen uit de tijd van de inval in Irak en werd door hen aangesteld aan het hoofd van de Iraakse Koerden. Hij is nu al 26 jaar de illegale “baas van de Koerden”.

Op 1 juni 2014 vergaderden in Aman de veiligheidsdiensten van Saoedi-Arabië, de VS, Israël, Jordanië, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Zij kwamen overeen dat Islamitische Staat Irak zou binnenvallen en Mossoul innemen, terwijl de Iraakse Koerden Kirkouk zouden innemen. Hierbij werden de Yazedis (in meerderheid Koerden) gevangen genomen en tot slaven gemaakt. Het huidige referendum heeft volgens Barzani uiteraard een overweldigend 'ja' opgeleverd. Het onafhankelijke Koerdistan zou zich nu moeten uitbreiden tot Syrië volgens het Amerikaans-Israëlische plan “Rojava” om zowel de Iraakse als de Syrische territoriale integriteit aan te tasten.

Koerdisch referendum

Officieel zijn Washington en Londen tegen het referendum, maar ze steunen het onder de tafel. Washington levert ook wapens, zogenaamd om Islamitische Staat te bestrijden. Israël steunt enthousiast een onafhankelijk Koerdistan en kan daar dan zijn raketten plaatsen tegen Syrië. Het houdt al 200.000 Israëlische Koerden klaar om dit Koerdistan te ‘helpen’. Irak heeft geantwoord dat het militair het gezag zal behouden over de betrokken vliegvelden en de grenzen. Turkije is woedend en zal geen onafhankelijk Koerdistan aan zijn grens dulden.

De wereldheersers zijn er niet in geslaagd om de Syrische samenleving te ontwrichten en hun eigen belangen hier te doen gelden door het land om te vormen tot confessionele staatjes die elkaar bestrijden. Syrië kent geen burgeroorlog of strijd tussen soennieten en sjiieten. Met een Koerdistan proberen ze nu toch nog hun slag thuis te halen door een Arabisch-Koerdische strijd uit te lokken. (Thierry Meyssan, 26 september 2017, Voltairenet)

Het referendum kan in elk geval een bron van nieuwe moeilijkheden worden. Het Iraakse Koerdistan was in feite al onafhankelijk met een eigen parlement, regering, leger, diplomatie, veiligheidsdiensten en oliebronnen, zo ongeveer zoals een Europees land tegenover de Europese Unie. Toch houdt Barzani het zeer omstreden referendum. Daarmee wil hij feitelijk Kirkouk annexeren. Verder wil hij daardoor de $200 miljard opbrengsten van de olie over tien jaar in eigen zak steken, zonder rekenschap te moeten geven aan Bagdad. Tenslotte wil hij aan de VS en Israël de kans geven om oorlog te blijven voeren in de streek. Israël wil niets liever dan een Koerdistan dat vecht tegen zowel Bagdad als Teheran. De VS en Israël halen zich hopelijk nieuwe illusies in hun hoofd door van de ene moeilijkheid in de andere te tuimelen. En Erdogan, die Syrië mee wilde vernietigen, heeft zeker niet voorzien dat er plots een weg geopend is tot ontmanteling van Turkije (Nasser Kandil, 27 september 2017, Mondialisation).

Uiteindelijk zijn de Koerden die nu hun referendum gehouden hebben ook maar marionetten van spelers achter de coulissen:

Kijk, er zou geen Islamitische Staat geweest zijn zonder een akkoord met de voormalige leden van de Baathpartij van Sadam, het door generaal Petraeus samengestelde leger, het geld van Saoedi-Arabië, de training door de CIA en de Israëlische raadgevers… Israël heeft de Koerden gebruikt om in Irak binnen te komen… Is dat … de Saoedisch-Israëlische slang van pure manipulatie die haar vuile kop opsteekt...? Het Amerikaans initiatief om de Koerden naar Deir ez-Zor te drijven in directe confrontatie met het Syrische leger en Rusland, is dat niet om de Israëlische belangen te dienen...? Indien de Verenigde Staten van Trump - zoals velen veronderstellen - een Israëlisch-Saoedische klant is als een kracht in het verlengde van Israël en Saoedi-Arabië om een Koerdische staat te gebruiken als platform voor acties tegen Iran en een nieuwe vorm van terrorisme voor heel de streek, is dat geen zekerheid...? Indien men de nationale belangen in hun historische context onderzoekt, vergeten we dan niet te gemakkelijk dat het eigenlijk alleen maar gaat om corruptie, chantage en tactisch spel op het podium van de wereld?” (Gordon Duff, 28 september 2017, New Eastern Outlook)

De VS en Israël hebben elk op hun eigen wijze voor zichzelf en voor de wereld een obsessie van “nationale veiligheid” gecreëerd om in andere landen willekeurig oorlog te kunnen voeren, terwijl zij zelf de eerste en voornaamste zijn die andere landen in de ellende storten en daarvoor nu ook Koerdistan willen gebruiken. Ondertussen kampen de Verenigde Staten met een onaanvaardbaar hoog aantal armen, omdat ze geen geld hebben voor een sociale gezondheidsdienst of goede sociale zekerheid. En Israël wordt geconfronteerd met het verschrikkelijke drama van zelfmoord als eerste doodsoorzaak van de Israëlische soldaten (36 in 2015, 41 in 2016 en de laatste twee maanden zes tegelijk). Leef in vrede met anderen, werk met hen samen, gun anderen hun soevereiniteit en eigenheid, respecteer het internationale recht en je zal zelf ook in vrede en welvaart kunnen leven.

Twee aanbevelingen

  • Op zaterdag 7 oktober 2017 om 14.00 u wordt in Breda een processie gehouden ter ere van de gesneuvelden in Syrië: We Commemorate Our Heroes. Procession For Syrian Heroes ([email protected]). Graag wil ik dit van harte aanbevelen. Vanaf het begin waren gewapende groepen, door het buitenland gesteund, vooral gericht op het vermoorden van soldaten en veiligheidsmensen. Dikwijls werden ze eerst gruwelijk gemarteld en verminkt voordat ze vermoord werden. Ondertussen werden deze beestachtige bendes in de Atlantische pers geprezen als de volksstrijders voor democratie. Vele soldaten, dikwijls gewone miliciens, gaven werkelijk op heldhaftige wijze hun leven voor hun volk. Zij en hun families verdienen al onze waardering.
  • Dankzij de uitgever De Blauwe Tijger en de samensteller Boudewijn van Houten is ons Oorlogsdagboek, deel 1 al verkrijgbaar en wordt gratis in België en Nederland verzonden. Dit eerste deel bevat een flink deel toeristische informatie over Syrië en Libanon en tevens al - ruim vijf jaar geleden - de inzichten over wat hier werkelijk gebeurt. Deze inzichten zijn sindsdien alleen maar duidelijker geworden. De samensteller is al begonnen aan deel 2. Ik hoop op maandag 30 oktober om 13.00 u op de boekenbeurs in Antwerpen dit boek (en het andere ‘Hoe een paus gelijk kreeg…’) te kunnen komen voorstellen met een lezing vooral over Syrië. Ik zal dit nog bevestigen:

En dan nog dit:

  • Ons vorig wekelijks verslag zoals gebruikelijk gedocumenteerd (Golfbrekers)
  • Ons vorig verslag geïllustreerd (Geotrendlines)
  • Een prachtige samenvatting van golfbrekers over Aleppo, met de heropbouw, en met twee belangrijke filmpjes, die je hier nooit te zien zal krijgen, namelijk de amnestiemaatregel van Assad en zijn toespraak over de toepassing van de wet. Vooral gericht aan binnenlandse tafelspringers (Golfbrekers)
  • De vijanden van Syrië (die zichzelf “vrienden” blijven noemen) hebben het land ondanks hun gruwelijke terreur niet aan zich kunnen onderwerpen. Nu gaan ze het diplomatiek proberen. Met dezelfde huichelarij. Zie hier een duidelijke voorstelling van enerzijds de lafheid van de grote Westerse criminele leiders en anderzijds de waardigheid en het inzicht van de Syrische leiders die hun volk en land in eenheid blijven bewaren en beschermen (Golfbrekers)
  • Een reportage van Russia Today over de fameuze “neutrale” Witte Helmen, die in feite niets anders zijn dan valse westerse oorlogspropagandisten om de regering van Syria te bekladden, gesponsord door de VS, UK, Duitsland, Frankrijk, Denemarken maar ook door Nederland. Dat deze mediamanipulatie nog steeds werkt, blijkt uit het feit dat deze Witte Helmen van een Vlaamse stad een prijs hebben gekregen voor hun (laffe) inzet. (Geotrendlines)
  • De eerste trein sinds 5 jaar tussen Damascus en az Zabadani (Golfbrekers)

P. Daniel

P.S. Van vele vrienden verneem ik dat ze deze berichten doorsturen of afprinten voor hun vrienden. Eentje die telkens weer nieuwe belangstellenden krijgt, vraagt nu te vermelden dat je gewoon je email aan mij kunt geven als je deze berichten wil ontvangen. Zo simpel is dat, bij welzijn en leven: [email protected]

Over Pater Daniël

De Westerse berichtgeving over Syrië is een van de grootste leugens van de laatste tijd, zo concludeert de Vlaamse Pater Daniël. Als inwoner van Syrië ziet hij van dichtbij wat er de afgelopen jaren in Syrië gebeurd is en wat we daarvan terugzien in de Westerse mainstream media. Met toestemming van Pater Daniël plaatsen we hier op Geotrendlines zijn laatste bevindingen, die hij via de email deelt met iedereen die daar interesse voor heeft.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »