Moeizame onderhandelingen VS en Turkije over Koerden

Moeizame onderhandelingen VS en Turkije over Koerden

De afgelopen week zijn op donderdag en vrijdag zowel in Brussel als Ankara onderhandelingen gevoerd over de Koerden en de mogelijkheden tot samenwerking in Syrië. Het is duidelijk dat de VS en Turkije hier tegengestelde belangen hebben en het is evenzeer duidelijk dat de wederzijdse betrekkingen een dieptepunt hebben bereikt. De tegenstellingen zijn groot en zijn tot nu toe onoverbrugbaar gebleken. Turkije wil ten koste van alles een Koerdische staat de regio aan en binnen haar grenzen verhinderen en de VS gebruikt de Koerden voor haar geostrategische belangen in Syrië en Irak.

In de Turkse hoofdstad Ankara heeft een ontmoeting tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson en de Turkse president Erdogan plaats gevonden. Erdogan heeft daarin zijn ongenoegen over de Amerikaanse steun aan de Koerden tot uitdrukking gebracht. Turkije is absoluut tegen de wapenleveranties van de VS aan de Koerden en is zeer gekant tegen het opbouwen van een YPG/SDF strijdmacht van zo’n 30.000 man. Erdogan heeft de Verenigde Staten voorgesteld deze opbouw te stoppen en de pogingen een Koerdische staat op te bouwen te staken. De VS zou moeten samenwerken met Turkije in haar strijd tegen de RPK en YPG. Als de VS hiermee akkoord gaat, dan zal Turkije met de VS samenwerken in Syrië.

Verenigde Staten moet kant kiezen

De Verenigde Staten moet kiezen tussen haar geostrategische belangen in de regio en de geopolitieke belangen van een belangrijk en strategisch NAVO-lid in de regio, Turkije. De VS zit als het ware op twee stoelen en dat kan niet lang duren. Als de huidige koers van de VS wordt voortgezet zal dit vroeg of laat tot een militair conflict leiden. De VS heeft de eis gesteld dat Turkije moet afzien van de aanschaf van het Russische S-400 luchtafweersysteem. Erdogan heeft hierop direct te verstaan gegeven dat Turkije zelf bepaalt welke wapens het land koopt en van wie. Eveneens werd door de VS gesteld dat Turkije de samenwerking met Rusland en Iran in de regio moet staken. Het is om geopolitieke en economische redenen onwaarschijnlijk dat Turkije gehoor zal geven aan deze eisen.

In Brussel verliepen de onderhandelingen tussen de Amerikaanse minister van Defensie Mattis, en zijn Turkse collega al even moeizaam. Turkije wil de op te stellen de-facto Koerdische strijdmacht niet en de stelde voor dat de Koerden, YPG en RPK uit de al bestaande SDF verwijderd worden. De VS heeft dit afgewezen. Turkije heeft de VS voor de keuze gesteld: 'Of je kiest voor ons of je kiest voor de Koerden'. Als de VS voor Turkije kiest moet het afzien van een groot deel van haar geopolitiek doelen in de regio.

De samenwerking tussen Rusland, Turkije en Iran in de regio doorkruist direct de Amerikaanse geopolitieke belangen in de regio die er op lange termijn op gericht zijn de landen in de regio met elkaar in conflict te houden om zo een beslissende invloed te houden. Dat is nu langzaam maar zeker aan het veranderen...

De afbeelding boven dit bericht is van een eerdere ontmoeting tussen de Turkse en Amerikaanse minister van Defensie in februari 2017 en dient slechts ter illustratie.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »