Vormt verslechtering balans centrale banken een gevaar?

Vormt verslechtering balans centrale banken een gevaar?

Centrale banken hebben afgelopen decennia met hun opkoopprogramma’s massaal staatsleningen, hypotheekleningen en bedrijfsleningen aangekocht bij commerciële banken. Ze financierden dat door bankreserves te creëren. De aangeschafte leningen hebben afgelopen jaren flink wat aan rente-inkomsten opgeleverd, die volgens de statuten van de centrale banken werden gebruikt om de eigen balans te versterken, of over te hevelen naar overheden. De nieuw gecreëerde bankreserves staan als verplichtingen op de eigen balans en als bezit op de balans van commerciële banken (zie ook deze analyse). Over deze bankreserves betalen centrale banken een kleine vergoeding aan commerciële banken, in de Verenigde...

Abonneer en krijg toegang tot alle analyses op Geotrendlines.

Abonneer al vanaf €29,95 per maand

Inloggen voor abonnees »

Sander Boon

Sander Boon

drs. Sander Boon is politicoloog. Hij is een gedreven politiek-economisch en monetair analist die verder kijkt en dieper graaft en daardoor vaak verborgen verbanden ontdekt. Hierdoor heeft hij een unieke kijk op sociaal-maatschappelijke, politiek-economische en monetaire trends en ontwikkelingen.

Lees alles van Sander Boon »