Turkije en Rusland bereiken mijlpaal met TurkStream

Turkije en Rusland bereiken mijlpaal met TurkStream

Turkije en Rusland hebben de laatste hand gelegd aan het onderzeese gedeelte van de TurkStream. Deze nieuwe pijpleiding wordt volgend jaar in gebruik genomen en moet zowel Turkije als een gedeelte van Europa voorzien in de toenemende vraag naar aardgas. Deze mijlpaal werd in Istanbul gevierd met ceremonie, waarbij zowel president Erdogan en zijn Russische collega Poetin aanwezig waren.

De nieuwe TurkStream pijpleiding loopt over een afstand van 930 kilometer onder de Zwarte Zee en komt ten westen van Istanbul aan land. Zodra de pijpleiding is aangesloten op het bestaande netwerk kan deze 31,5 miljard kubieke meter aardgas per jaar leveren, waarvan de helft bestemd is voor Turkije en de andere helft voor Europa. De eerste levering van aardgas via deze nieuwe route zal volgend jaar plaatsvinden.

Onderzeese segment van TurkStream pijpleiding gereed (Bron: Gazprom)

Rusland en Turkije versterken samenwerking met TurkStream

Aanvankelijk zou deze nieuwe pijpleiding in Bulgarije aan land komen, maar door bezwaren vanuit Europa besloot Rusland het project stil te leggen. Het resultaat is dat de pijpleiding nu via Turkije loopt, waardoor dat land in de toekomst een belangrijke rol zal spelen op de Europese energiemarkt. De aanleg van deze nieuwe pijpleiding staat symbool voor de versterking van de economische en strategische samenwerking tussen Rusland en Turkije. Het is overigens niet de eerste pijpleiding tussen beide landen, want in 2005 werd de Blue Stream al in gebruik genomen. Deze pijpleiding loopt veel oostelijker en is in hoofdzaak bestemd voor de Turkse afzetmarkt.

De Turkse president Erdogan zei tijdens de ceremonie dat aardgas nog steeds heel belangrijk is voor de wereldwijde energiemarkt en dat de rol van aardgas groter zal worden. Hij noemde Rusland een strategische bondgenoot en een belangrijke leverancier voor aardgas. Ook benadrukte hij de samenwerking met Rusland op andere gebieden, bijvoorbeeld ten aanzien van de bouw van een nieuwe kerncentrale in Turkije en de versterking van de handelsrelatie. De Turkse president merkte op dat de handel tussen beide landen in een jaar tijd met 30% is toegenomen en dat zijn doel is om het handelsvolume verder uit te breiden tot $100 miljard.

De Russische president Poetin benadrukte tijdens de conferentie dat aardgas een milieuvriendelijk energiebron is en dat de TurkStream pijpleiding een positieve bijdrage zal leveren aan de economische ontwikkeling van Turkije. Ook noemde hij de strategische rol van deze pijpleiding als alternatieve route voor de levering van aardgas naar verschillende Europese landen.

Vladimir Poetin: Meneer de president, beste vriend. Dames en heren,

Om te beginnen wil ik de heer Erdogan bedanken voor de uitnodiging om deel te nemen aan de ceremonie die de voltooiing van de offshore-sectie van de gasleiding van TurkStream markeert.

Voordat ik aan de slag ga, moet ik misschien een aantal dingen herhalen of meer gedetailleerde informatie geven, wat mij een genoegen zal doen. Ik zou willen zeggen dat de omzet die de president zojuist heeft genoemd, 100 miljard dollar, dit jaar de werkelijke bilaterale handel van Rusland met China is. Maar waarom zou de handel van Rusland met Turkije dan kleiner moeten zijn? Ik twijfel er niet aan dat we hetzelfde doel kunnen en zullen bereiken in onze betrekkingen met Turkije.

Nu naar het project waar het vandaag om draait. We nemen deel aan een echte mijlpaal die dat getuigt van de effectiviteit van de partner-achtige samenwerking van onze landen bij het uitvoeren van de moeilijkste en ambitieuze projecten.

Ik wil u eraan herinneren dat de overeenkomst over het bouwen van TurkStream hier in Istanbul werd ondertekend, op 10 oktober 2016. Ik denk dat u weet - ik weet het eigenlijk wel zeker - die voorstelde om het project TurkStream te benoemen. Vandaag, iets meer dan twee jaar na de start van deze grootschalige onderneming, hebben we het moeilijkste deel voltooid. Het was echt een hele serieuze en uitdagende klus - om het diepzeegedeelte van de nieuwe gasleiding te bouwen.

Vrienden, dames en heren,

Ik zou willen opmerken dat het winnen en transporteren van gas niet zo'n eenvoudige klus is zoals men misschien zou denken; het is niet simpelweg een gat in de grond boren en dan pompen. Het is moeilijk werk met geavanceerde technologie, zowel voor de winning als voor het transport. Laat me u eraan herinneren dat aardgas het meest milieuvriendelijke en het meest populaire soort primaire energie in de wereld van vandaag is.

Het is hier al gezegd, maar ik zou mijn collega moeten corrigeren dat 1.800 kilometer pijpleidingen op de bodem van de Zwarte Zee zijn gelegd, op een diepte van 2.000 meter en meer. De eerste van de twee pijpleidingen zal Russisch gas naar West-Turkije pompen en de tweede zal aardgas naar de landen van Zuid- en Zuidoost-Europa doorvoeren. Uiteraard transformeert dit Turkije in een serieus Europees knooppunt, dat ongetwijfeld weerspiegeld zal worden in de rol van Turkije in de geopolitiek.

De volgende fase legt het grondgedeelte van TurkStream. Wij verwachten dat dit werk ook in een versneld tempo zal worden uitgevoerd, zodat we de pijplijn tegen het einde van 2019 kunnen lanceren, zoals gepland.

Ik wil benadrukken dat de meest geavanceerde technologische oplossingen en de meest geavanceerde apparatuur worden gebruikt voor de constructie en dat de strengste milieunormen worden nageleefd.

Ik wil erop wijzen dat Rusland en Turkije al heel lang met succes een samenwerking op energiegebied ontwikkelen, zoals de president al zei. In dit verband wil ik ook zeggen dat de heer Erdogan en ik dertien jaar geleden de eerste gaspijpleiding door de Zwarte Zee lanceerden, de Blue Stream, die Rusland en Oost-Turkije rechtstreeks met elkaar verbond. Vandaag gaat meer dan de helft van al het Russische gas dat voor de Turkse markten is ingekocht er doorheen. De lange en stabiele exploitatie van deze pijpleiding, ook tijdens de moeilijke wintermaanden, heeft bewezen dat Rusland een betrouwbare leverancier van aardgas is en dat ze de Turkse economie van een milieuvriendelijke en efficiënte brandstof heeft voorzien.

Het behoeft geen toelichting dat de lancering van TurkStream onze landen in staat zal stellen de samenwerking in de gassector drastisch uit te breiden en dat het van groot belang zal zijn voor de economische ontwikkeling van Turkije. Ook zal het een belangrijke factor zal worden bij het handhaven van een gemeenschappelijke Europese energiezekerheid.

Ik zou graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om de deelnemers aan dit gecompliceerde project te bedanken, inclusief de experts en werknemers en degenen die het hebben gefinancierd.

Ik zou de president van de Turkse Republiek, de heer Erdogan, willen bedanken voor het tonen van politieke wil en moed. Waarom? Omdat het onmogelijk is dergelijke projecten te implementeren in omstandigheden van toenemende concurrentie zonder deze eigenschappen. Het vertrouwen, dat vijf minuten geleden door mijn Turkse collega werd genoemd, hangt hier van af. En nogmaals, projecten als deze kunnen niet worden uitgevoerd zonder een dergelijk vertrouwen.

Maar ik wil ook veel van onze Turkse collega's bedanken, inclusief de voormalige Minister van Economische Zaken die heeft bijgedragen aan de lancering van dit project, en iedereen die prompt toestemming gaf voor de uitgifte van de nodige vergunningen en licenties. Ik zou graag de leden van het parlement van de Turkse Republiek willen bedanken voor hun steun. Dit alles heeft de bouwers in staat gesteld de deadlines te halen en zelfs sneller te werken dan gepland.

Ik ben ervan overtuigd dat TurkStream, net als ons andere gezamenlijke strategische project, de eerste Akkuyu-kerncentrale van Turkije, een uitstekend symbool zal worden voor de geleidelijke ontwikkeling van de Russisch-Turkse diverse samenwerking en een belofte van de vriendschap tussen onze naties.

Ik wens jullie en onszelf allemaal succes in de toekomst.

Dank u.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »