Nord Stream 2 maakt aardgas in Europa goedkoper

Nord Stream 2 maakt aardgas in Europa goedkoper

Alle landen van de Europese Unie zullen profiteren van de aanleg van een tweede Nord Stream pijpleiding, zo concludeert het Duitse onderzoeksbureau Energie Research & Scenario in een nieuw rapport dat onlangs naar buiten werd gebracht. Met de bouw van een tweede Nord Stream krijgen Europese landen toegang tot meer aardgas uit Rusland, waardoor ze minder van het duurdere vloeibare aardgas hoeven te importeren.

Met de aanleg van de Nord Stream 2 wordt de transportcapaciteit van aardgas van Rusland naar Duitsland verdubbeld van 55 naar 110 miljard kubieke meter op jaarbasis. Daar zullen alle 28 landen van de EU van profiteren, omdat het Europese netwerk van gasleidingen flexibel is opgezet en aardgas in verschillende richtingen kan transporteren.  Dat betekent dat er ook aardgas via de Nord Stream 2 naar verschillende oost-Europese landen getransporteerd kan worden.

Goedkoper aardgas door Nord Stream 2

In een scenario waarin de prijs van vloeibaar aardgas laag blijft zullen de 28 landen van de Europese Unie in het jaar 2020 gezamenlijk een besparing van ongeveer €7,9 miljard realiseren dankzij de Nord Stream 2. Dat voordeel zal in 2025 verder oplopen tot €12,9 miljard, omdat er zonder aardgas van deze pijpleiding een paar miljard euro extra geïnvesteerd moeten worden in nieuwe terminals en infrastructuur voor vloeibaar aardgas.

Neemt de vraag naar vloeibaar aardgas de komende jaren sterk toe, bijvoorbeeld door een toenemende vraag vanuit Azië, dan zullen ook Europese consumenten daar de gevolgen van ondervinden. De prijs van aardgas zal in dat geval flink hoger liggen, waardoor de extra kosten van het niet in gebruik nemen van de Nord Stream 2 voor heel Europa zullen oplopen tot €24,4 miljard in 2020 en €34,8 miljard in het jaar 2025.

Vooral centraal-Europa profiteert van lagere gasprijzen met de Nord Stream 2 (Bron: EWI)

Bij een verdere prijsstijging van vloeibaar aardgas is de besparing nog groter (Bron: EWI)

Meer pijpleidingen

Naast de Nord Stream 2 staan er ook andere pijpleidingen op de planning, waarmee de capaciteit en de flexibiliteit van het Europese aardgasnetwerk verder zal toenemen. Zo is de nieuwe EUGAL pijpleiding een belangrijke schakel om het aardgas van de Nord Stream route verder richting Oost-Europa te transporteren.

Daarnaast wordt er een zuidelijke transportroute voor aardgas gebouwd via de Turkish Stream, de Trans-Anatolian-Pipeline (TANAP) en de Trans-Adriatic-Pipeline (TAP). Als deze route klaar is krijgen ook de Balkanlanden en diverse landen rond de Middellandse Zee een betere toegang tot het goedkopere aardgas via pijpleidingen. In de berekeningen van het Duitse onderzoeksbureau EWI gaat men ervan uit dat deze projecten op schema lopen en rond 2020/2021 operationeel zijn.

Aanleg van nieuwe pijpleidingen maakt Europese gasmarkt flexibeler (Bron: EWI)

De komende jaren worden verschillende nieuwe pijpleidingen in gebruik genomen (Bron: EWI)

Lees ook:

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »