Kroatië wil binnen acht jaar euro invoeren

Kroatië wil binnen acht jaar euro invoeren

De regering van Kroatië wil binnen zeven tot acht jaar de euro invoeren, zo verklaarde premier Andrej Plenković tijdens een economische conferentie over de invoering van de Europese munteenheid. De premier noemde geen specifiek jaartal, maar sprak wel zijn voornemen uit om binnen twee regeringstermijnen aan de muntunie deel te nemen.

De premier van Kroatië wil binnen drie jaar deelnemen aan het Europese wisselkoersmechanisme (ERM-II), nog voordat het land in 2020 het presidentschap van de Europese Unie krijgt toegewezen. Daarna zal het nog minstens twee jaar zal duren voordat het land de euro daadwerkelijk mag invoeren.

Kroatië wil euro invoeren

De centrale bank van Kroatië probeert de wisselkoers van de nationale munt ten opzichte van de euro binnen een smalle bandbreedte te houden, namelijk tussen de 7,3 tot 7,7 Kroatische kuna. De centrale bank intervenieert op de valutamarkt, indien dat nodig is om de wisselkoers op het gewenste niveau te houden. Volgens Boris Vujcic, gouverneur van de Kroatische centrale bank, is er geen enkel ander land buiten de muntunie waar de euro al zoveel gebruikt wordt als Kroatië. Tijdens de conferentie over de invoering van de euro onderbouwde hij deze claim.

"Ongeveer 75% van alle binnenlandse spaartegoeden wordt aangehouden in euro's, terwijl ook 67% van alle binnenlandse schulden in euro's genoteerd staan. Ongeveer 60% van onze handel met het buitenland is gerelateerd aan de Eurozone, terwijl 70% van de inkomsten uit toerisme afkomstig zijn van eurolanden."

Kroatië committeerde zich in 2013 aan de euro toen het land lid werd van de Europese Unie, maar er werd geen datum vastgesteld voor de invoering van de gemeenschappelijke munteenheid. Daarvoor moet een land eerst voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals een maximum voor de hoogte van de staatsschuld en een maximale fluctuatie in de wisselkoers van de lokale munteenheid met de euro.

Verlaging staatsschuld

De grootste uitdaging voor Kroatië is om de staatsschuld te verlagen. Die is momenteel meer dan 80%, maar als het aan premier Plenković ligt wordt die schuld de komende drie jaar afgebouwd tot 72% van het bruto binnenlands product. Dat betekent dat de regering de komende tijd veel bezuinigingen en hervormingen moet doorvoeren.

De belangrijkste voordelen van toetreding tot de eurozone zijn het geëlimineerde wisselkoersrisico en de lagere rente waartegen consumenten, bedrijven en de overheid dan kunnen lenen. Om de zorgen over stijgende prijzen tegemoet te komen zal Kroatië winkeliers tegen die tijd verplichten de prijzen een half jaar lang in beide valuta weer te geven.

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »