Interview met de auteurs van het boek ‘Van Goud tot Bitcoin!’

Interview met de auteurs van het boek ‘Van Goud tot Bitcoin!’

De auteurs van Geotrendlines werden onderlangs geïnterviewd door The Silver Mountain over het nieuwe boek Van Goud tot Bitcoin! Ze vertellen over het boek en leggen uit waarom het juist nu zo belangrijk is om je te verdiepen in goud en cryptomunten. Ze verwachten dat de vraag naar deze bezittingen zal toenemen door financiële repressie en geopolitieke onrust. Hieronder leest u het volledige interview.

Kunnen jullie wat meer vertellen over jezelf en over Geotrendlines?

Wij zijn Frank Knopers (bedrijfskundige), Sander Boon (politicoloog) en Eric Mecking (historicus). Wij werken samen en publiceren op Geotrendlines analyses en nieuws over actuele economische en geopolitieke ontwikkelingen. Frank is deze site in 2017 samen met Sander begonnen en Eric is er in 2019 bijgekomen. Geotrendlines is een platform dat verbanden legt tussen geld, goud en geopolitiek, waardoor we vanuit een unieke invalshoek over de actualiteit schrijven. We bestuderen de belangrijkste economische en geopolitieke trends en bekijken deze vanuit een wereldwijd perspectief. We kunnen daarbij verder de diepte in gaan, omdat we deze markten al jaren volgen en er vanuit verschillende gebieden van expertise naar kunnen kijken.

Waarom wilden jullie een boek schrijven?

Eric had al een aantal boeken geschreven en opperde het idee om gezamenlijk een nieuw boek uit te brengen. Ook Sander en Frank hadden ideeën die ze graag wilden uitwerken in een boek. Daarom besloten we de krachten te bundelen en vanuit Geotrendlines een nieuw boek te lanceren. Bovendien waren we van mening dat de tijdsgeest vroeg om een fundamenteel boek dat Bitcoin en goud in het juiste perspectief plaatst. We leven namelijk in een tijdperk met toenemende financiële repressie. Denk aan negatieve rente, het bevriezen van bankrekeningen en het verbieden van cryptomunten in sommige landen. Nu overheden zich steeds autoritairder opstellen en de vrijheden van burgers verder inperken zijn alternatieven als Bitcoin en goud nog belangrijker geworden. Dat proberen we in ons boek duidelijk te maken.

De ontwikkelingen gaan nu zo snel dat je als spaarder voorbereid moet zijn op verschillende scenario's. De veiligheid van spaargeld op de bank is niet meer zo vanzelfsprekend. Iedereen die wat vermogen heeft moet dus goed nadenken over manieren om dat te beschermen tegen financiële repressie en politieke risico's. Zeker nu spaargeld geen rente meer oplevert. Wij zijn van mening dat ons geldsysteem niet meer goed functioneert, omdat het overheden in een positie heeft gebracht om bijna onbeperkt geld uit te geven. Daarnaast bevoordeelt ons huidige geldsysteem de schuldenaren ten opzichte van spaarders. Sparen wordt niet meer beloond, lenen wel. Daardoor vervalt de moraal en nemen excessen in de economie en de financiële markten toe.

Wat is de boodschap die jullie met dit boek willen overbrengen?

Omdat ons huidige monetaire systeem niet meer goed functioneert zien we dat steeds meer mensen hun toevlucht zoeken in edelmetalen en virtuele munten. Dit zijn namelijk bezittingen die buiten het huidige repressieve en wankele financiële systeem staan. In ons boek maken we duidelijk dat zowel Bitcoin als goud symbool staan voor (financiële) vrijheid en soevereiniteit. Er zijn veel overeenkomsten tussen beide, maar ook een aantal belangrijke verschillen. Vandaar de titel van het boek Van Goud tot Bitcoin!

We laten in ons boek zien dat de werking van geld in de basis hetzelfde is gebleven, maar dat geldsystemen door de geschiedenis heen wel zijn veranderd. Dat ons geldsysteem is afgegleden van een goudstandaard naar een goudwisselstandaard. Van een goudwisselstandaard naar een goud-dollarstandaard en van een goud-dollarstandaard naar een staatsleningenstandaard, een standaard gebaseerd op louter en alleen schulden. Historisch gezien is dat vaak de laatste fase voordat een monetair systeem volledig in elkaar stort en een 'reset' van het geldsysteem noodzakelijk is. We leggen uit dat goud en Bitcoin als vluchthaven kunnen dienen. Als vluchthaven om uw vermogen veilig door een monetaire crisis heen te loodsen.

Kunnen jullie meer vertellen over het cyclische karakter van geldsystemen?

Het boek is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel heeft Eric zich toegespitst op het komen en gaan van wereldrijken. Denk aan Spanje, Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika. De boodschap en de parallellen met de huidige tijd laten zien dat elke grote wereldmacht wordt opgebouwd op nieuwe financiële ideeën en ontdekkingen. We zouden nu zeggen op innovatie. Dat brengt economische groei en welvaart, waarna er een tijdperk intreedt waarbij de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter wordt. De heersende klasse begint zich te verrijken ten koste van de rest van de samenleving. Wat uitmondt in een regentenmentaliteit, waarbij het eigenbelang boven het landsbelang gaat. Vriendjespolitiek en achterkamertjes politiek gaan de boventoon voeren. Daardoor verdwijnt de cohesie in de samenleving en brokkelt de macht af. En wel zo dat een andere grootmacht het overneemt, die innovatiever, effectiever en efficiënter is.

Zo'n geopolitieke transitie gaat geleidelijk, maar wordt vaak versneld door middel van een oorlog. De les die we kunnen trekken is dat de historie zich keer op keer herhaalt. Dat alles cyclisch verloopt. Het is een natuurwet, vergelijkbaar met het verstrijken van de seizoenen. Cycli vormen de basis bij menselijke, maatschappelijke en mondiale aangelegenheden en komen telkens terug.

Jullie behandelen ook de rol van staatsleningen en de eurodollar markt. Waarom?

In het tweede deel legt Sander uit hoe staatsleningen stapsgewijs de rol van goud hebben overgenomen als fundament van ons financiële systeem. Het was de ultieme poging om de monetaire rol van goud definitief uit te spelen. Door schulden als onderpand te gebruiken kunnen we in het hedendaagse geldsysteem schuld op schuld blijven stapelen. Dat zorgde voor zeven decennia van bijna ongecontroleerde geld- en kredietgroei, waardoor we op papier veel rijker zijn geworden.

We hebben ons rijk gerekend, omdat we zijn gaan sparen in schulden. Denk bijvoorbeeld aan onze pensioenfondsen, die een aanzienlijk deel van het beheerd vermogen in staatsleningen beleggen. Beleggingen die een belangrijke pijler vormen van onze verzorgingsstaat, maar nu al vrijwel niets meer opleveren en in de toekomst vrijwel zeker tot grote verliezen zullen leiden.

Was de loskoppeling van de dollar en goud in 1971 het keerpunt?

We tonen aan dat het loslaten van de koppeling tussen de dollar en het goud in 1971 niet het werkelijke keerpunt was in de monetaire geschiedenis. Het was slechts het logische gevolg van een ontwikkeling die al veel eerder was begonnen. Namelijk met de opkomst in 1955 en snelle groei in de jaren ‘60 van een private offshore interbancaire eurodollar geldmarkt. We beschrijven verder hoe het stapelen van schulden naar een hoger niveau werd getild, onder andere via de groei in de jaren ‘90 van schaduwbankieren en de repomarkt.

Banken begonnen dollarleningen te gebruiken als onderpand voor nieuwe leningen. Daardoor begon de geldhoeveelheid steeds sneller te groeien, buiten het zicht van centrale banken. De opkomst van de eurodollar markt en het schaduwbankieren zette centrale banken op een zijspoor. We beschrijven hoe zelfs centrale banken verrast werden door de snelheid waarmee dit nieuwe transnationale dollarsysteem zich ontwikkelde. Toen het Amerikaanse Ministerie van Financiën in 1971 goud als anker uit het monetaire systeem werkte, was de Amerikaanse centrale bank de controle over de dollar en het financiële systeem al lang kwijt.

Wat merken we daar nu van?

Ons financiële systeem was dus al voor 1971 ontspoord, maar door globalisering en het opblazen van een kredietbubbel merkten we daar de afgelopen decennia eigenlijk weinig van. Nu het economisch tegenzit en de geopolitieke spanningen oplopen worden de fundamentele weeffouten in ons geldsysteem echter wel zichtbaar en groter. Denk aan grote volatiliteit op financiële markten, een aanhoudend lage rente en een monetair beleid dat niet meer werkt. Zelfs het grootschalig opkopen van staatsleningen sorteert geen effect meer. Het huidige systeem blijkt inherent instabiel, de mondiale architectuur blijkt sterk verouderd en de macht van centrale banken blijkt een illusie.

Waarom goud en Bitcoin?

In het derde deel van het boek beschrijft Frank waarom goud en Bitcoin juist nu zo belangrijk zijn, ook om uw vermogen te beschermen. Hij legt uit hoe Bitcoin en de blockchaintechnologie werken en waarom ze zo revolutionair zijn. Frank beschrijft alles wat de lezer moet weten om goud en Bitcoin beter te begrijpen en het verschil tussen beide duidelijk te maken. We maken in het boek de vertaalslag naar persoonlijke situaties. We laten zien dat er alternatieven zijn voor spaarrekeningen om vermogen crisisbestendig te maken. Waarom het risicovol kan zijn om al het vermogen op een spaarrekening aan te houden. Geld op de bank voelt misschien veilig, maar zoals onze historische analyse aantoont zijn er in de geschiedenis tal van voorbeelden geweest waarbij spaarders hun geld verloren of de koopkracht van hun spaargeld zagen verdampen.

In ons boek leggen we uit waarom goud zeer geschikt is als alternatief spaarmiddel en het vermogen kan beschermen. Ook leggen we uit dat het maatschappelijk gezien juist zeer verantwoord is om goud te kopen. We leggen uit waarom edelmetalen symbool staan voor financieel-economische vrijheid en soevereiniteit. We vertellen op welke manieren men fysiek goud en zilver kan kopen en bewaren. Ook beantwoorden we praktische vragen over het kopen en bewaren van cryptomunten als Bitcoin. We geven praktische tips waarmee iedereen op een veilige en weloverwogen manier de stap naar edelmetalen en virtuele munten kan zetten.

Wat zien jullie in de huidige markt gebeuren?

Zoals het verleden diverse grote kantelpunten kende, denken we dat we ook nu weer op een belangrijk kantelpunt in de geschiedenis zitten. Een uiterst belangrijk kantelpunt zelfs, want we hebben nu wereldwijd bubbels op de aandelenmarkten, bubbels op de huizenmarkten en bubbels op de obligatiemarkten. De laatste beschouwen we als de moeder aller bubbels. Dit alles kan in een stroomversnelling komen door de recente ontwikkelingen in Oekraïne. Door de Russische inval is er onrust op de financiële markten. De energieprijzen schieten omhoog en begint het op monetair vlak weer te rommelen.

Een aantal Russische banken is inmiddels afgesloten van het SWIFT betaalsysteem. Daardoor kan het land een deel van haar reserves niet meer gebruiken. Dat is een vorm van oorlogsverklaring die verstrekkende gevolgen kan hebben. Zeker omdat Europa afhankelijk is van olie en gas uit Rusland en een andere manier moet vinden om deze te betalen. Dit kan de hele structuur van het internationale monetaire en financiële systeem op de kop zetten. Kort na de aankondiging van de Westerse financiële sancties maakte de Russische centrale bank bekend dat ze haar goudaankopen weer zal hervatten. Ook dat is een duidelijk signaal naar het Westen.

Waarom zijn goud en Bitcoin juist nu relevant?

De komst van Bitcoin in 2009 was een reactie op de kredietcrisis, toen het financiële systeem moreel bankroet werd verklaard. Banken bleven met overheidsgaranties overeind, maar de belastingbetaler moest de rekening betalen. Bitcoin en blockchain hebben de deuren geopend naar een nieuwe economie, waar iedereen rechtstreeks en zonder tussenkomst van een centrale autoriteit zaken kan doen. Een wereld waarin mensen wereldwijd betalingen kunnen doen, niet gehinderd door hoge transactiekosten, verouderde banksystemen of economische sancties.

De snelheid waarmee deze nieuwe technologie van cryptomunten zich ontwikkelt maakt overheden, centrale banken en commerciële banken nerveus. Want ze raken hun bevoorrechte positie kwijt om geld in omloop te brengen. Met de lancering van digitaal centralebankgeld ondernemen centrale banken een ultieme poging om totale controle te krijgen. Totale controle over mens en maatschappij. Een zorgwekkend scenario voor iedereen die geeft om vrijheid. Dit zal de komende jaren de vlucht naar zowel edelmetalen als cryptomunten alleen maar versterken.

Voor wie is dit boek bestemd?

Ons boek is geschreven voor iedereen die zich zorgen maakt over de economie en zijn of haar vermogen veilig wil stellen. We schetsen de historische achtergrond van geldsystemen en laten de lezer zien dat we veel kunnen leren van de geschiedenis. Want daarmee kunt u zich ook beter voorbereiden op de toekomst. We hebben geprobeerd het boek zo toegankelijk mogelijk te schrijven, met in het derde deel concrete tips over het beleggen in edelmetalen en cryptomunten. Maar ook de meer ingevoerde lezer zal in dit boek nieuwe inzichten ontdekken. Bijvoorbeeld over de rol van centrale banken en de eurodollar markt. Ons boek is daarmee een standaardwerk voor iedereen die ons geldsysteem beter wil begrijpen.

Waar is het boek te koop?

Ons boek is verkrijgbaar via alle (online) boekhandels in Nederland en België en kost €34,95. De eerste druk was binnen een maand uitverkocht, maar de tweede druk is momenteel direct uit voorraad leverbaar. Van Goud tot Bitcoin! is ook als e-book te bestellen voor €19,95. U kunt het fysieke boek en het e-book ook rechtstreeks bestellen via de webshop van Geotrendlines.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »