Gaat Amerikaanse regering geld uitdelen?

Gaat Amerikaanse regering geld uitdelen?

De Amerikaanse regering werkt aan een grootschalig stimuleringsprogramma om de economie te ondersteunen. Het gaat om in totaal $850 miljard aan maatregelen om meer geld in handen te krijgen van bedrijven en huishoudens. Naast $300 miljard aan uitstel en teruggave van belastingen overweegt de regering ook rechtstreeks geld uit te delen.

Het is nog even afwachten hoe de Amerikaanse regering de plannen gaat vormgeven, maar het uitdelen van geld was wel het meest opvallende idee. Verschillende Amerikaanse media spreken van een bedrag van $1.000 per Amerikaan. Dit moet op zeer korte termijn gebeuren, zo verzekerde de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin tijdens een persconferentie. Hij noemde een deadline van twee weken.

Helikoptergeld

Verschillende Europese landen hebben ook al tientallen miljarden aan noodsteun toegezegd om het bedrijfsleven te ondersteunen. Door de ingrijpende maatregelen om het coronavirus te vertragen, lopen veel bedrijven en zelfstandige ondernemers inkomsten mis. Overheden proberen die klap op te vangen door geld uit te delen.

Sander Boon schreef onlangs een column over deze nieuwe ontwikkeling. Nu monetaire stimulering niet meer voldoende is om de markt te ondersteunen, komen ook overheden met stimulerende maatregelen.

"In de afgelopen jaren is er door een aantal economen en ook centraal bankiers geopperd om direct geld te gaan geven aan consumenten. In de wandelgangen wordt deze methode ook wel helikoptergeld genoemd.

Op deze manier kan het geld veel makkelijker in de reële economie worden gepompt dan via de indirecte route van aankopen van effecten via de banksector, zogenaamde kwantitatieve verruiming. Helikoptergeld wordt gefinancierd door het opkopen van staatsleningen door centrale banken, zogenaamde monetaire financiering."

Nu centrale banken de rente naar nul hebben verlaagd en banken hebben voorzien van liquiditeiten is het aan overheden om meer ingrijpende maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn vanuit het oogpunt van maatschappelijke onrust te begrijpen, maar tegelijkertijd is het een zeer zorgelijke ontwikkeling.

"Is helikoptergeld de toverformule die het tij kan keren? Waarschijnlijk niet. De averechtse effecten kunnen verstrekkend zijn. Gevreesd moet worden dat overheden verslaafd zullen raken aan het geld dat ze krijgen van de centrale bank. Het is echter een teken aan de wand dat we wereldwijd in een situatie zijn aanbeland dat andere maatregelen ons misschien niet meer uit het economische moeras kunnen trekken."

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »