EU legt €3 miljoen klaar om publieke opinie te beïnvloeden

EU legt €3 miljoen klaar om publieke opinie te beïnvloeden

Brussel heeft bijna €3 miljoen opzij gezet om het negatieve sentiment ten aanzien van de Europese Unie te bestrijden. Met in totaal 84 nieuwe campagnes in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van de Europese Unie willen men het sentiment ten aanzien van het Europese samenwerkingsproject verbeteren.

De Europese Commissie is van mening dat het negatieve sentiment ten aanzien van de EU het gevolg is van een gebrek aan kennis over de geschiedenis en de diversiteit van Europa. Ook is men van mening dat de voordelen van het Europese samenwerkingsproject onvoldoende gecommuniceerd worden naar de Europese burger.

'Gebrek aan kennis'

In het 23 pagina's tellende beleidsdocument lezen we dat er de komende jaren actief moet worden stilgestaan bij een aantal belangrijke historische gebeurtenissen, zoals het ondertekenen van het Verdrag van Rome (1957), het einde van de Eerste Wereldoorlog (1918), het begin van de Tweede Wereldoorlog (1939), de eenwording van Duitsland (1990) en de eerste verkiezingen van het Europees Parlement (1979).

Het geld dat de Europese Unie ter beschikking stelt voor deze projecten wordt verspreid over enkele tientallen denktanks, die de pro-Europese boodschap in alle uithoeken van de Europese Unie zullen uitdragen. Van het totale budget van bijna €3 miljoen is bijna €540.000 toegewezen aan in totaal tien projecten in Groot-Brittannië. De volgende passage uit het document van de Europese Commissie verschaft ons meer inzicht in de plannen van de Europese Commissie.

Deelnemers worden uitgenodigd debatten of activiteiten te organiseren over de opkomst van de scepsis ten aanzien van Europa en de gevolgen die dat kan hebben voor de toekomst van de Europese Unie. Dergelijke debatten en activiteiten moeten deelnemers in staat stellen hun kennis van de Europese instituten en haar beleid te verbeteren en de prestaties en voordelen van de EU beter te begrijpen. Ook moet men beter begrijpen wat het kost om geen onderdeel uit te maken van de Europese Unie.

Zonder de moeilijkheden en uitdaging waar we voor staan te ontkennen moeten de deelnemers de Europa-sceptische redenering en argumentatie ontleden, de relevantie daarvan beoordelen en de mogelijke gevolgen duidelijk maken.

Solidariteit

Naast het 'beter informeren' van de Europese bevolking wil de EU ook de beeldvorming ten aanzien van vluchtelingen veranderen. De Europese Commissie schrijft in haar beleidsdocument over een opkomst van populistische politieke bewegingen die minderheden en migranten aanwijzen als belangrijke oorzaak van allerlei problemen. Hieronder een passage uit het document.

"Vandaag de dag zijn er veel populistische bewegingen die 'anderen', 'vreemden', 'migranten' en 'minderheden' stigmatiseren. Ze maken gebruik van de ontevredenheid en angst van het electoraat ten aanzien van werkloosheid, sociale onzekerheid, globalisering en terrorisme. Vluchtelingen worden verantwoordelijk gehouden voor deze bedreigingen of worden neergezet als een bedreiging voor de nationale levensstandaard, de sociale samenhang en de interne veiligheid.

Die stigmatisering gebeurt via propaganda, haat zaaien en misleidende retoriek, die los van elkaar staande onderwerpen (crisis en migratie; terrorisme en migratie) laat samensmelten om de nationale bevolking op te zetten tegen een zondebok."

Propaganda?

De Europese Unie trekt bijna €3 miljoen uit om de publieke opinie ten aanzien van Europa en de vluchtelingencrisis te manipuleren. Europese burgers die kritisch zijn over de Europese Unie krijgen dus eerst het verwijt 'niet goed geïnformeerd' te zijn, om vervolgens de rekening te betalen voor projecten die hen op andere gedachten moeten brengen.

Het is niet voor het eerst dat de Europese Unie bepaalt hoe de Europese bevolking over bepaalde onderwerpen moeten denken. Zo heeft het Europees Parlement er eind vorig jaar een resolutie aangenomen om zogeheten 'Russische propaganda' effectiever te kunnen bestrijden. De Russische media worden ervan beschuldigd twijfel te zaaien onder de Europese bevolking en verdeeldheid te creëren tussen de EU en haar Noord-Amerikaanse partners.

Deze nieuwe promotiecampagne van de EU bevestigt het beeld van een niet-democratisch Europa. Kritische berichtgeving moet actief bestreden worden, terwijl het pro-Europese geluid met belastinggeld gesubsidieerd wordt. Tot slot ziet u hieronder een video die met Europees belastinggeld gemaakt kon worden.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »