Elliott Wave: historische toppen in de aandelenmarkten

Elliott Wave: historische toppen in de aandelenmarkten

In diverse artikelen op Geotrendlines en tijdens interviews van achtereenvolgens Frank, Eric en Sander hebben we gewaarschuwd dat we mondiaal te maken hebben met een energiecrisis, een geopolitieke crisis en een financieel-economische crisis. En dat het met de dag erger wordt, want ons wacht ook een nieuwe kredietcrisis. En wordt deze laatste dan ook de grootste sinds de eerste van 1720?

Warren Buffett, de belangrijkste en invloedrijkste belegger, en nu al levende legende, sprak ooit eens de legendarische woorden: "Pas als het eb is, zie je wie er naakt heeft gezwommen." Daar zijn we het helemaal mee eens. Want ons uitgangspunt is dat alles cyclisch is, zie onze 9-delige serie 'Alles beweegt cyclisch'. Alleen hoeven wij niet af te wachten tot het eb is, omdat wij nu al zien dat er na deze tsunamigolf, deze schokgolf van krediet, gigantisch grote ongelukken gaan gebeuren.

Het eerste halfjaar van 2022 is in dat opzicht al historisch te noemen. Niet alleen door de verschrikkelijke en mensonterende oorlog in Oekraïne, maar ook doordat burgers nog nooit zo weinig vertrouwen hadden in hun bestuurders, hetzij de bestuurders van hun landen, hetzij de bestuurders van hun centrale banken. Het consumentenvertrouwen en het vertrouwen in valuta, vooral in de kelderende euro, is nog nooit zo laag geweest als nu. Maar burgers vertrouwen elkaar onderling ook steeds minder, de rijken worden rijker en de armen steeds armer. De polarisatie in de samenlevingen neemt toe en kan uitmonden in burgeropstanden en burgeroorlogen.

Historische tijden

Ook is het nu al historisch te noemen dat westerse aandelenbeurzen, maar ook de obligatiemarkten de grootste verliezen meemaken en nieuwe diepterecords vestigen. De aandelenbeurzen maakten in 2022 hun slechtste halfjaar mee sinds 1970 of zelfs hun slechtste halfjaar ooit. Tegelijkertijd vond er een bloedbad plaats op de obligatiemarkten, traditioneel de veilige haven wanneer aandelenmarkten kelderen. Maar nu niet. De staatsobligaties kelderden in het eerste halfjaar van 2022 het hardst sinds….1865!

Het beste middel en de beste methode om deze historische ontwikkelingen weer te geven is het Elliott Wave Principle (EWP). Niet alleen omdat dit model cyclisch en fractaal werkt, maar ook omdat het historisch werkt in termen van eeuwen en daar dan conclusies uit trekt voor het verloop voor de toekomst. Het mooiste voorbeeld is onderstaande grafiek van begin 2021 met de voorspelling dat de top, een historische top, in 2021 zouden worden bereikt.

Het beste voorbeeld hiervan is onderstaande grafiek van begin 2021, waarin Robert Prechter van Elliottwave.com aan de hand van de Fibonaccireeks en tellingen stelde dat we in 2021 de top zouden bereiken van een opwaartse aandelengolf. Een patroon bestaande uit vijf golven (V) van een Grote Supercyclus. Een historische top dus. En dat bleek een schot in de roos! Mede daarom willen we in de toekomst meer aandacht besteden aan het EWP.

Aan de hand van Fibonaccireeks en tellingen voorzag het Elliott Wave Principle een top van historische proporties

Zowel de AEX als de Duitse DAX bereikten hun top op 15 november 2021, de Amerikaanse Nasdaq bereikte zijn top een week later op 22 november, en de Amerikaanse S&P500 en de Dow Jones op 27 december 2021, zoals onderstaande grafieken laten zien.

AEX index

DAX index

Nasdaq 100 index

S&P 500 index

Dow Jones index

Throw-overs

De aandelenmarkten hebben dus hun vijfde en laatste golf omhoog bereikt. Vijf opwaartse golven vormen het standaard EWP-patroon. Bovendien is het zo dat een belangrijk kenmerk van de vijfde golf binnen het EWP is dat deze vaak minder dynamisch en minder breed gedragen wordt dan de derde golf. Maar dat het optimisme in deze fase groter is dan ooit. Of anders geformuleerd: dat de angst om de boot te missen, the Fear Of Missing Out dan het grootst is.

En dat leidt tot de grootste excessen, tot throw-overs, de uitwassen en laatste fases van de trends. Trends bewegen zich binnen trendlijnen. Dat zijn de rode lijnen die lopen van top naar top en van bodem naar bodem. Trendlijnen lopen vaak parallel aan elkaar en/of duren wat tijd betreft vaak even lang. Trendlijnen dienen als steun- en weerstandspunten. Throw-overs zijn de vijfde golven die ver boven het trendkanaal uitkomen en aangeven dat de trend te ver is doorgeschoten. Onderstaande grafieken geven aan - in de rechterbovenhoek - dat er, zowel op jaarbasis, als decennia-basis als op eeuw-basis sprake is van een throw-over.

Throw-over in de Dow Jones index

Throw-over in de Dow Jones index na correctie voor inflatie

Historische top in de Dow Jones index

Historische daling aanstaande?

Bovenstaande grafieken geven dus aan dat een historisch grote daling aanstaande is voor de Dow Jones. En we kunnen aannemen dat dan alle aandelenmarkten zullen worden meegezogen in deze daling. Met als eerste grote referentiepunt een Dow Jones die daalt naar circa 12.000 punten! En dan zouden we in economische termen gesproken een economische depressie kunnen verwachten, zoals onderstaande grafiek laat zien.

Na elke extreem lange opwaartse trend volgt een nieuwe depressie

Eric Mecking

Eric Mecking

drs. Eric Mecking is historicus, schrijver, spreker, financieel-economisch analist en adviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in cyclisch denken en beursanalyses. Zijn unieke cyclische beleggingssysteem - Trend Tracker - gebruikt hij om te handelen op de financiële markten en om de belangrijkste beursontwikkelingen bij te houden voor Geotrendlines.

Lees alles van Eric Mecking »