DNB verwacht diepe economische crisis

DNB verwacht diepe economische crisis

De Nederlandsche Bank verwacht dit jaar een diepe economische crisis, zo schrijft de centrale bank in een nieuw rapport. Voor dit jaar verwacht DNB een economische krimp van 6,4%, bijna twee keer zoveel als tijdens de kredietcrisis in 2009. Wel voorziet de centrale bank dat het herstel van de economie al in de tweede helft van dit jaar wordt ingezet. Desondanks daalt het reële inkomen van de Nederlandse economie dit jaar in één klap naar het niveau van 2015.

Door de maatregelen tegen het coronavirus moesten veel bedrijven tijdelijk hun deuren sluiten en ook viel de vraag vanuit het buitenland deels weg. De economische activiteit komt inmiddels weer langzaam op gang, maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. Integendeel, de centrale bank verwacht dat de crisis nog veel langer zal aanhouden, omdat zowel de consumptieve bestedingen als de bedrijfsinvesteringen zijn gedaald. Huishoudens stellen grote uitgaven uit, omdat de economische vooruitzichten zijn verslechterd.

DNB verwacht diepe economische krimp (Bron: DNB)

Stijging werkloosheid

Volgens DNB krimpt de particuliere consumptie dit jaar met 7,6%, terwijl de bedrijfsinvesteringen zelfs met 13,9% zullen afnemen. Ook verwacht de centrale bank dat de uitvoer met 10,9% zal dalen. Tegenover deze dramatische cijfers staat een kleine toename van 3,1% in overheidsbestedingen, maar dat is lang niet genoeg om de krimp op te vangen.

Door de verslechtering van het economische klimaat zal de werkloosheid dit jaar verder toenemen. Nu ligt de werkloosheid op 4,6%, maar dat zal volgend jaar verder oplopen tot 7,3%. Doordat de bestedingen dalen en mensen meer zullen sparen blijft de inflatie de komende jaren laag.

Volgens DNB is het nu nog lastig om de ernst van de coronacrisis in te schatten. In het gunstige scenario krimpt de economie dit jaar met slechts 3,4%, maar in een ongunstig scenario kan het bbp dit jaar met 11,8% krimpen. In dat geval kunnen we spreken van de grootste economische schok sinds de Tweede Wereldoorlog.

Veel onzekerheid in de nieuwe groeiprognose van DNB (Bron: DNB)

Financiële sector onder druk

De Nederlandsche Bank schrijft in haar halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit dat ook de financiële sector hard geraakt kan worden door de coronacrisis. Banken hebben weliswaar meer buffers dan tijdens de financiële crisis van 2008, maar tegelijkertijd staat de winstgevendheid onder druk door de lage rente. Komen daar meer kredietverliezen, dan heeft dat ook gevolgen voor de bankensector.

DNB houdt bij een ongunstig scenario van 12% economische krimp rekening met een verslechtering van de CET1-ratio van 16,5% eind 2019 naar 11% eind 2022. De kredietverliezen lopen in dit scenario op tot €23 miljard. Volgens de centrale bank kunnen banken dit nog wel opvangen zonder dat het de kredietverlening in gevaar brengt.

Duurt de recessie langer en is er ook in 2021 nog sprake van economische krimp, dan kunnen de kredietverliezen oplopen tot €40 miljard. In dit scenario komen banken wel in moeilijkheden en zullen zij volgens de centrale bank terughoudender worden in de kredietverlening. Dat zal tot gevolg hebben dat banken hun rol bij het economische herstel niet meer goed kunnen vervullen, waardoor de economische schade verder toeneemt.

Lees ook:

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »