Chinese bedrijven lenen weer massaal in dollars

Chinese bedrijven lenen weer massaal in dollars

Sinds het uitbreken van de financiële crisis probeert China minder afhankelijk te worden van de Amerikaanse dollar en is er een campagne opgestart om het gebruik van de Chinese yuan in het internationale handelsverkeer te promoten. Tien jaar na de crisis kunnen we concluderen dat er inderdaad stappen in die richting zijn gemaakt, maar dat de afhankelijkheid van de dollar nog steeds bijzonder groot is.

Chinese banken, bedrijven en overheidsinstanties hebben het afgelopen jaar voor een recordbedrag geleend in dollars en de verwachting is dat de vraag naar dollarleningen de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. De Chinese markt voor dollarleningen heeft een omvang van ongeveer $500 miljard en zal de komende jaren met naar schatting 20% per jaar groeien.

Chinese bedrijven lenen in dollars

Voor Chinese banken, bedrijven en overheidsinstanties kunnen er verschillende redenen zijn om geld te lenen in dollars. Ten eerste is de markt voor dollarleningen veel groter, waardoor het vaak makkelijker is om geld op te halen op de internationale kapitaalmarkt dan in eigen land. Een andere reden is dat leningen in dollars gemakkelijker zijn voor bedrijven die rechtstreeks investeringen willen doen in het buitenland.

Opmerkelijk is dat zelfs projecten van het Chinese 'Belt and Road' Initiative, dat China op de kaart moet zetten als nieuwe wereldmacht, in veel gevallen met dollarleningen worden gefinancierd. Het gaat dan om bijvoorbeeld het aanleggen van nieuwe infrastructuur om de handel tussen landen op het Euraziatische continent te bevorderen. Dat Chinese bouwbedrijven voor dit soort projecten vaak dollars gebruiken heeft te maken met het feit dat veel bouwmaterialen en grondstoffen van leveranciers ook in dollars betaald moeten worden.

Kapitaalcontroles

De Chinese yuan heeft de ambitie om een internationale handelsmunt te worden, maar die plannen werden ontregeld door de plotselinge devaluatie van de yuan in 2015. Sindsdien hanteren de Chinese overheid en de centrale bank strenge kapitaalcontroles om een kapitaalvlucht af te remmen. Deze kapitaalcontroles hebben bijgedragen aan de stabiliteit van de yuan, waardoor meer bedrijven en zelfs overheden het aandurven om te lenen in dollars.

Toch is het voor Chinese bedrijven niet zonder risico's om in dollars te lenen, omdat een mogelijke waardestijging van de dollar betekent dat het voor bedrijven lastiger wordt om hun schuldverplichting na te komen. Voor bedrijven die inkomsten genereren in dollars is het valutarisico beperkt, maar het is veel problematischer voor projectontwikkelaars in China die momenteel ook op grote schaal dollars lenen. Hun opbrengsten zijn in yuan en komen pas binnen als de bouwprojecten klaar zijn.

Dollarschaarste

China heeft weliswaar $3 biljoen aan valutareserves, maar het is minder bekend dat Chinese banken ook voor ongeveer $850 miljard aan tegoeden op dollarrekeningen hebben staan. Die dollars worden op de binnenlandse markt gebruikt om uit te lenen aan bedrijven. Door deze lening blijft de Chinese economie afhankelijk van dollars, die steeds moeilijker te krijgen zijn nu Trump met importheffingen probeert de import van goederen uit China te beperken.

Deze bijdrage van Geotrendlines verscheen eerder bij Argentor

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »