Britse denktank wil geld uitdelen aan millennials

Britse denktank wil geld uitdelen aan millennials

Volgens de Britse denktank Resolution Foundation is het een goed idee om alle jongeren in het Verenigd Koninkrijk £10.000 te geven op het moment dat ze 25 jaar worden. Op die manier kan de generatiekloof ten aanzien van het besteedbare inkomen verkleind worden, zo menen de onderzoekers.

De jongere generatie die in de jaren ’80 en ’90 geboren werd heeft door de crisis van 2008 een financiële achterstand opgelopen, terwijl de kosten van levensonderhoud verder zijn gestegen. Door deze samenloop van omstandigheden is er nu voor het eerst in lange tijd een generatie die minder te besteden heeft dan de vorige.

De voorgestelde maatregel zou per jaar ongeveer £7 miljard kosten, een programma dat gefinancierd moet worden uit een hervorming van de erfbelasting. De jongeren mogen het geld dat ze krijgen niet vrij besteden, maar moeten het gebruiken voor investeringen zoals het volgen van een studie, het opstarten van een eigen onderneming of het kopen van een huis.

Geld uitdelen aan millennials

Volgens het onderzoeksbureau kan een gift van £10.000 veel verschil maken voor millennials. Het kan in bepaalde gevallen het verschil maken tussen wel of geen opleiding volgen en wel of niet in staat zijn een bedrijfje op te starten of een huis te kopen. Een woordvoerder van de Britse regering liet weten dat ze de suggesties uit het rapport van de Resolution Foundation verwelkomen en dat zei dat de financiële kloof tussen generaties een van de grootste uitdagingen van deze tijd is.

Of de Britse overheid de aanbevelingen uit het rapport ook zal opvolgen, dat is nog maar de vraag. Er is ook kritiek op het plan om geld uit te delen aan de millennials. Politiek gezien is het lastig om genoeg draagvlak te krijgen voor de plannen, omdat de oudere generatie waarschijnlijk tegen zal stemmen. Ook doet deze politieke herverdeling van geld niets om de structurele problemen in de Britse economie te verhelpen, zoals de relatief lage productiviteit. Als het probleem van een lage productiviteitsgroei kan worden aangepakt wordt het veel makkelijker om de andere problemen op te lossen, zo concludeerde Matt Whittaker van de Resolution Foundation.

Dit artikel verscheen eerder op Goudstandaard

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »