Weinig correlatie tussen ESG score en CO2-uitstoot bedrijven

Weinig correlatie tussen ESG score en CO2-uitstoot bedrijven

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven die hoog scoren op veelgebruikte milieu gerelateerde, sociale en bestuurlijke criteria (ESG) net zo vervuilend zijn als bedrijven met lage scores. Zelfs als de koolstofuitstoot van bedrijven - hun koolstofemissies per eenheid van omzet of marktkapitalisatie - alleen wordt vergeleken met hun milieuscore, blijkt er weinig tot geen correlatie te zijn tussen ESG-beoordelingen en koolstofintensiteit als maatstaf voor de milieuvriendelijkheid. 

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van onderzoeksbureau Scientific Beta. Het toevoegen van ESG-doelstellingen kan het effect van het verminderen van koolstofintensiteit van groene portefeuilles zelfs teniet doen.

Weinig correlatie tussen ESG en milieu

Het onderzoeksbureau analyseerde 25 verschillende ESG-scores van drie grote aanbieders: Moody's, MSCI en Refinitiv. Het merendeel van de vermindering van koolstofintensiteit die beleggers behalen door aandelen uitsluitend te wegen op basis van hun koolstofintensiteit gaat verloren wanneer algemene ESG-scores worden toegevoegd als gedeeltelijke bepalende factor.

Het onderzoek stelt dat er een zwakke correlatie is tussen ESG-scores en koolstofintensiteit (slechts 4%). Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een hoge uitstoot hebben maar tegelijkertijd goed scoren op bestuurlijke kwaliteit of tevredenheid van werknemers, waardoor de ESG-score hoog blijft, maar de koolstofintensiteit niet wordt verminderd.

Beleggers moeten afweging maken

ESG-beoordelingen zijn niet noodzakelijk gericht op het helpen van beleggers bij het creëren van een portefeuille met een lage koolstofintensiteit of andere specifieke doelen. Het onderzoek benadrukt dat investeerders zich bewust moeten zijn van de afweging in duurzaam beleggen en moeten nadenken over welke aspecten van duurzaamheid zij willen prioriteren bij het samenstellen van portefeuilles, zoals koolstofvermindering of een hoge ESG-score.

Dit onderzoek roept de vraag op of het concept van ESG echt kan werken als een generieke maatstaf, gezien de verschillende prioriteiten van beleggers. Er zijn steeds meer niet-gerelateerde criteria, zoals biodiversiteit, die worden toegevoegd aan de ESG-formule, waardoor het risico op een gebrek aan focus toeneemt. Beleggers moeten dus goed nadenken over hun prioriteiten en doelen bij duurzaam beleggen.

Lees ook:

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »