Steeds minder Amerikaanse bedrijven verhogen prijzen

Steeds minder Amerikaanse bedrijven verhogen prijzen

Uit een recent rapport van de National Federation of Independent Business (NFIB) blijkt dat het aandeel Amerikaanse kleine bedrijven dat prijzen verhoogt, vorige maand is gedaald tot het laagste niveau in meer dan twee jaar. Dit kan mogelijk bijdragen aan disinflatie, wat een verlichting zou kunnen betekenen voor de economie. Slechts 29% van de bedrijven meldde hogere verkoopprijzen in juni ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is het laagste percentage sinds maart 2021. Hoewel inflatie nog steeds wordt genoemd als een belangrijk probleem voor bedrijven, is het niet zo acuut als een jaar geleden.

De stijging van de consumentenprijzen is aanzienlijk afgenomen sinds de piek in juni vorig jaar. De verwachting is dat deze trend zich vorige maand heeft voortgezet. Dit suggereert een afname van de inflatiedruk. Het is echter belangrijk op te merken dat onderliggende prijsdruk nog steeds toeneemt, zij het in een ongemakkelijk tempo. Dit zou de Federal Reserve kunnen aansporen om binnen twee weken de renteverhogingen te hervatten, om de inflatie af te remmen.

Hoewel het percentage bedrijven dat de prijzen verhoogt is afgenomen, kan dit een tijdelijke situatie zijn. Het rapport wijst namelijk uit dat ongeveer 31% van de kleine bedrijven van plan is om in de komende drie maanden hogere prijzen aan hun klanten te berekenen. Dit is het hoogste percentage sinds november en duidt op mogelijke toekomstige prijsstijgingen.

Licht optimisme

Hoewel inflatie een negatieve invloed heeft gehad op de vooruitzichten en winsten van bedrijven, is er enige verbetering merkbaar. In juni verwachtte 40% van de bedrijfseigenaren dat de bedrijfsomstandigheden over zes maanden zouden verslechteren. Dit is een daling ten opzichte van de helft van de eigenaren die dit in mei verwachtten. Het pessimisme onder kleine ondernemers neemt dus geleidelijk af. Bovendien verwacht een kleiner aantal eigenaren lagere winsten in de komende drie maanden, wat bijdraagt aan een stijging van de algemene optimisme-index van NFIB. Deze index bereikte het hoogste niveau van dit jaar, met een score van 91. Hoewel dit overeenkomt met de hoogste schatting in een enquête onder economen, ligt het nog steeds aanzienlijk lager dan het niveau vóór de pandemie.

Onzekere toekomst

Naast inflatie wordt ook de kwaliteit van arbeid genoemd als een belangrijk zorgpunt onder respondenten. Het rapport laat zien dat het percentage eigenaren dat meldde dat vacatures moeilijk te vervullen waren, iets is afgenomen sinds mei. Dit zou kunnen duiden op enige verlichting in de arbeidsmarkt. Het is echter belangrijk op te merken dat het percentage nog steeds historisch hoog is, wat aangeeft dat het voor bedrijven nog steeds moeilijk is om geschikte werknemers te vinden.

Hoewel de inflatiedruk afneemt de winstverwachtingen verbeteren, blijven kleine ondernemers in de Verenigde Staten behoorlijk pessimistisch over de toekomstige bedrijfsomstandigheden en hun verkoopvooruitzichten. Ook kredietomstandigheden blijven een bron van zorg. Het is belangrijk om verdere ontwikkelingen in de economie en de reactie van de Federal Reserve op deze trends in de gaten te houden.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »