Werkloosheid in Nederland veel hoger dan gedacht

Werkloosheid in Nederland veel hoger dan gedacht

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berichtte vorige week dat de werkloosheid in Nederland voor het eerst sinds de zomer van 2011 weer onder de 5% gedaald is. Dat lijkt misschien goed nieuws, maar achter deze cijfers gaat een enorme verborgen werkloosheid schuil. Volgens de officiële statistieken waren er in juni 446.000 personen werkloos, maar wat de cijfers niet vertellen is dat veel Nederlanders beneden hun opleidingsniveau werken of veel minder uren kunnen maken dan ze eigenlijk zouden willen.

Officiële werkloosheid daalde in juni naar 4,9% (Bron: CBS)

Flexwerk en deeltijdwerk

De laatste jaren hebben meer mensen inderdaad een baan kunnen vinden, maar dat zijn lang niet altijd fulltime banen waar je een huishouden mee kunt onderhouden. En dat geeft een vertekening van het werkloosheidscijfer, omdat ook mensen met parttime banen en oproepkrachten die maar een paar uur per week werken volledig als werkende worden meegenomen.

Alle Nederlanders die tijdens de crisis werkloos zijn geraakt en die nu een paar uur per week werken zijn volgens de cijfers niet meer werkloos, maar achter dit cijfer schuilt wel een toenemende armoede. Wie van een fulltime baan naar een parttime baan gaat is niet werkloos, maar zal er in koopkracht wel aanzienlijk op achteruit gaan.

De daling van de werkloosheid van de laatste jaren is vooral het resultaat van de toename van het aantal deeltijdbanen en flexibele arbeidscontracten. Dezelfde hoeveelheid werk wordt door meer mensen gedaan, waardoor het alleen maar lijkt alsof er meer werkgelegenheid is.

Percentage werknemers met flexibele arbeidscontracten sterk toegenomen (Bron: CBS)

Verborgen werkloosheid

Ook de Nederlandsche Bank kwam eerder deze zomer tot de conclusie dat de werkloosheidscijfers de werkelijke krapte op de arbeidsmarkt overschatten. Volgens hun berekeningen moeten er nog een half miljoen werklozen bij de cijfers van het CBS worden opgeteld die wel willen werken, maar dat op dit moment niet kunnen. Daarnaast zijn er volgens de centrale bank nog ongeveer een miljoen Nederlanders die wel een baan hebben, maar die veel meer uren willen maken.

Neem je deze factoren mee, dan kom je uit op een werkloosheid die ruim drie keer zo hoog is als het officiële werkloosheidscijfer van 4,9%. Deze bevindingen verklaren ook waarom de lonen en de inflatie nog steeds niet stijgen.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »