Verscherpte toon in de retoriek nu ook uit Rusland

Verscherpte toon in de retoriek nu ook uit Rusland

Na de drie scherpe waarschuwingen aan het adres van de NAVO en in het bijzonder aan het adres van de VS neemt nu ook de toon die uit Rusland komt dezelfde scherpte aan als die van het Westen. De reeks van uitlatingen die beide partijen doen in relatie tot het gifgasincident rondom Skripal trekt nu de meeste aandacht trekt in de media en dat is niet verwonderlijk. De snelle escalatie in de retoriek en de beschuldigen - in eerste instantie door Engeland - hebben een reeks van reacties uit Rusland veroorzaakt die steeds scherper worden.

De verhoudingen tussen beide landen zijn op een dieptepunt aangeland en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft in Japan verklaard dat Engeland aanstuurt op het volledig afbreken van de diplomatieke betrekkingen. Tekenend is dat hij deze uitspraak in Japan deed en zich niet direct tot zijn Engelse collega Boris Johnson richtte. Blijkbaar is de communicatie al dermate verstoord dat een direct contact niet meer mogelijk geacht wordt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, aangezien het in het huidige politieke klimaat juist nodig is de communicatielijnen op alle niveaus open te houden.

Situatie in Syrië

Het gevaarlijkst is de retoriek ten aanzien van de situatie in Syrië, waar overigens op gezette tijden nog wel direct contact is tussen Poetin en Trump en tussen beide stafchefs Gerasimov en Dunford. Niet dat hierdoor een merkbare verlichting van de spanningen in het land bereikt wordt, maar er is in elk geval contact. Al is het maar via een hotline.

Zoals gezegd is de retoriek er de laatste dagen niet minder op geworden en de waarschuwingen van de Russische kolonel-generaal Rudskoj, behorende tot de Russische generale staf, hebben deze week de vorige verklaring van zijn chef Gerasimov nog eens aangescherpt.

Amerikaanse raketaanval

Gerasimov zei eerder dat een mogelijke Amerikaanse raketaanval op Syrië - wanneer deze slachtoffers zou veroorzaken onder Russische militairen en officials - aanleiding zou geven voor een vergelding op de Amerikaanse schepen en vliegtuigen die deze raketten zouden afvuren.

Generaal Rudskoj heeft de verklaring de afgelopen week nog eens herhaald, maar dit keer liet hij de mogelijke Russische slachtoffers weg en verklaarde hij dat een Amerikaanse aanval op Syrië zonder meer aanleiding zou zijn voor een Russische vergelding. Daarmee hebben eventuele gifgasaanvallen in Syrië de potentie een reeks onomkeerbare militaire acties te veroorzaken die kunnen uitmonden in een gewapend conflict tussen de VS en Rusland, dit ondanks de hotline.

Beide partijen hebben hun speelruimte door de verklaringen en uitlatingen dermate beperkt dat ze zonder gezichtsverlies geen stap terug kunnen doen. Dat een gewapend treffen niet tot Syrië beperkt zal blijven geeft de reactie van Wit-Rusland aan. Sinds 13 maart vindt daar een totale inspectie van alle strijdkrachten plaats. Alle militaire voorraden en materieel worden in staat van paraatheid gebracht en sinds gisteren worden mannen tussen in de leeftijd van 20 tot 50 jaar opgeroepen en in de meest gevallen opgehaald voor buitengewone oefeningen, oefeningen die naar verwachting zo’n 35 dagen of langer zullen duren.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »