Verenigde Staten steeds minder populair

Verenigde Staten steeds minder populair

Het percentage van de wereldbevolking dat een positief beeld heeft van de Verenigde Staten is dalende, zo concludeert het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research. Ze peilden de stemming onder meer dan 40.000 respondenten in 37 verschillende landen en constateerde dat het sentiment ten aanzien van de Verenigde Staten vooral in West-Europa en in Zuid-Amerika de laatste jaren verslechterd was.

Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten een duidelijk onderscheid maken tussen de Amerikaanse bevolking en de overheid. Ten aanzien van de bevolking en de Amerikaanse cultuur is men overwegend positief, terwijl het beleid van de regering in Washington wereldwijd sterk bekritiseerd wordt.

Van alle respondenten wereldwijd heeft slechts 49% een positief beeld van de Verenigde Staten, een aanzienlijke daling ten opzichte van 64% in de laatste jaren van de Obama regering. Kijken we naar de resultaten per regio en per land, dan komen we tot een aantal interessante observaties.

Europa vrij negatief

Zo blijkt dat de populariteit van de Verenigde Staten in Europa en in delen van het Midden-Oosten lager is dan het wereldwijde gemiddelde. Vooral in verschillende Europese landen is het sentiment ten aanzien van de Verenigde Staten zeer negatief. In Duitsland blijkt maar liefst 62% van de respondenten negatief over haar bondgenoot aan de andere kant van de oceaan, de meest negatieve score van alle onderzochte Europese landen.

Slechts in 4 van de 10 onderzochte EU landen was men over het algemeen meer positief dan negatief over de Verenigde Staten, namelijk in Polen (73%), Hongarije (63%), Italië (61%) en het Verenigd Koninkrijk (50%).

Veel beter is het sentiment ten aanzien van de Verenigde Staten in grote delen van Afrika en Azië, waar een duidelijke meerderheid een positief beeld heeft van de wereldmacht. In het Midden-Oosten is alleen in Israël positief over haar bondgenoot.

De volgende kaarten laten in één oogopslag zien hoe het vertrouwen in de Verenigde Staten veranderd is onder leiding van Donald Trump. Verschillende bondgenoten op het Amerikaanse continent en in Europa die eerst nog positief waren zijn nu zeer negatief geworden. Alleen in Rusland en in Israël geniet Trump meer populariteit dan zijn voorganger Obama.

Trump is alleen in Rusland en Israël populairder dan zijn voorganger (Bron: Pew Research)

Ouder en wijzer?

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat er duidelijk verschillen zijn tussen verschillende leeftijdsgroepen. Jonge respondenten van 18 tot en met 29 jaar blijken over de hele wereld positiever naar de Verenigde Staten te kijken dan hun oudere landgenoten. Er lijkt bijna een lineair verband in te zitten, zoals op de volgende grafiek goed te zien is.

Naarmate men ouder wordt neemt de populariteit van de VS af (Bron: Pew Research)

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »