Topman Total: "We leven in een wereld waarin één land haar wil oplegt"

Topman Total: "We leven in een wereld waarin één land haar wil oplegt"

Eerder dit jaar besloot de Franse olieproduct Total zich onder druk van de Amerikaanse sancties terug te trekken uit Iran, terwijl het bedrijf een jaar eerder nog van plan was voor $4,8 miljard te investeren in een nieuw gaswinningsproject. Ook de inspanningen van de EU, Rusland en China om de internationale deal met Iran overeind te houden hebben het energiebedrijf niet op andere gedachten kunnen brengen. Dat zei de directeur van het energiebedrijf, Patrick Pouyanné, tijdens de plenaire sessie van het Russian Energy Week International Forum.

"We leven in een wereld waarin één land haar wil oplegt. Wij als Total, een wereldwijd bedrijf dat actief is in 130 landen over de hele wereld, kunnen ons niet veroorloven om het risico te nemen dat we verbannen worden van het gebruik van het Amerikaanse financiële systeem. Dat is de realiteit van deze wereld. De EU probeert wat stappen te zetten, die volgens mij meer gericht zijn op het midden- en kleinbedrijf dan op de grote bedrijven."

Ook de Russische president Poetin werd gevraagd hoe hij naar de situatie met Iran en de Amerikaanse sancties kijkt. Hij zei daar het volgende over.

"Dit kwam te laat, maar beter laat dan nooit. Het kwam te laat, omdat de president van Frankrijk niet zo lang geleden in New York een toespraak hield over de noodzaak om de economische soevereiniteit van de Europese Unie te versterken en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten te verkleinen. Dit is correct, dit klopt helemaal. Dit is het gebruik van politieke instrumenten om een concurrentievoordeel te behalen. Ik geloof dat niemand daar blij mee is, maar dat is feitelijk wat er aan de hand is. We zien het vandaag de dag gebeuren.

Dat zijn de omstandigheden die ons ertoe zetten om na te denken over nieuwe kansen, bijvoorbeeld om niet in dollars te handelen. En hierbij wil ik ook mijn gedachten herhalen, want ik geloof dat onze Amerikaanse partners een grandioze fout maken door het vertrouwen in de dollar als de enige wereldreservemunt te ondermijnen. Ze proberen letterlijk de tak van de boom af te breken waar ze op zitten. Dit is een typische fout die wordt gemaakt door wereldrijken. Mensen denken dat alles absoluut in orde is en dat alles zo solide is dat er geen enkele negatieve consequenties uit voort kunnen vloeien, maar dat is niet het geval. Er zullen negatieve consequenties zijn."

Over de stijging van de olieprijs

De Amerikaanse president Trump haalde onlangs in zijn toespraak voor de Verenigde Naties hard uit naar de OPEC-landen, omdat die de rest van de wereld zouden uitbuiten met een veel te hoge olieprijs. Met het vooruitzicht van verkiezingen in de Verenigde Staten is dat standpunt wel te begrijpen, omdat Amerikaanse consumenten het effect van hoge brandstofprijzen aan de pomp beginnen te merken. Poetin zei daar het volgende over.

"Ik heb hier eerder al over gesproken en ik wil het graag herhalen. Ik heb in Helsinki een positieve ontmoeting gehad met de Amerikaanse president. We hebben ook over dit onderwerp gesproken en ik zei tegen hem: Als je wilt weten wie verantwoordelijk is voor de stijging van de olieprijs, dan zou ik zeggen "kijk eens in de spiegel".

We hebben gesproken over de geopolitieke factoren van de stijgende olieprijs. Die zijn reëel en ze spelen een werkelijke rol in de markt, waarschijnlijk is het beter om niet te interveniëren in het marktproces. We moeten niet proberen om een concurrentievoordeel te behalen door middel van politieke instrumenten. Ook moeten we niet proberen de prijzen te reguleren zoals de Sovjet-Unie deed, want dat is niet goed.

Toen we spraken over onze gecoördineerde acties binnen de OPEC hebben we niet onnodige instrumenten ingezet. Wat wij doen is het balanceren van vraag in aanbod. Dat is alles. Al het andere wat vandaag gebeurt zijn puur geopolitieke factoren."

Eerder in de discussie maakte de Russische president duidelijk welke geopolitieke factoren hij bedoelt.

"De olieprijs stijgt, maar dat is niet het resultaat van onze activiteiten. Het is het resultaat van verwachtingen en besluiten met betrekking tot Iran, wat absoluut onacceptabel is en schadelijk voor de wereldwijde economie. Ik heb het dan ook over ontwikkelingen in het noordelijke deel van Afrika, gerelateerd aan omstandigheden zoals burgeroorlogen. Ik heb het ook over de situatie in Venezuela en de restricties die daar zijn opgelegd.

President Trump denkt dat de olieprijs te hoog is. Waarschijnlijk heeft hij daar in zekere mate gelijk is, maar wij hebben daar geen probleem mee. Een prijs van $65 tot $75 is prima om er zeker van te zijn dat energiebedrijven efficiënt kunnen werken en er investeringen gedaan worden, maar laten we eerlijk zijn... Die olieprijs is eigenlijk tot op zekere hoogte het resultaat van de activiteiten van de Amerikaanse regering. Ik heb het dan over sancties tegen Iran, over politieke problemen in Venezuela. En kijk eens wat er gaande is in Libië, die staat is in feite omgevallen.

Dit is het resultaat van onverantwoord beleid wat een directe impact heeft op de wereldeconomie. Niet alleen op het gebied van energie, maar ook op het gebied van beleid. Op politiek gebied moeten we nauwere samenwerking opzetten om te voorkomen dat dit soort verstoringen plaatsvinden."

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »