Russia Today onder verscherpt toezicht in de VS

Russia Today onder verscherpt toezicht in de VS

Russia Today wordt in de Verenigde Staten onder verscherpt toezicht geplaatst, want de Russische nieuwszender moest zich deze week als buitenlandse organisatie inschrijven onder de 'Foreign Agent Registration Act' (FARA). De zender wordt ervan verdacht 'valse informatie' naar buiten te brengen, met als doel de publieke opinie te beïnvloeden.

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie had een ultimatum gesteld aan de Amerikaanse afdeling van Russia Today. De zender moest zich registreren als 'foreign agent' en inzage geven in haar financiële bronnen, anders zou er een rechtszaak aangespannen worden. Met tegenzin koos de zender vlak voor de deadline voor een registratie.

"Als we moeten kiezen tussen een criminele zaak en een registratie, dan kiezen wij voor het laatste. We feliciteren de Amerikaanse vrijheid van meningsuiting en iedereen die daar nog steeds in gelooft", zo schreef de eindredactrice van Russia Today, Margarita Simonyan, in een verklaring op twitter.

"Amerikanen hebben het recht te weten wie er actief is in de Verenigde Staten om de Amerikaanse regering of de bevolking te beïnvloeden", zo verklaarde assistent procureur-generaal Dana Boente tegenover de pers.

De Foreign Agent Registration Act werd in 1938 aangenomen om de verspreiding van Duitse propaganda in de Verenigde Staten tegen te gaan. Dat de Amerikaanse regering deze oude wetgeving opnieuw gebruikt om buitenlandse invloeden te beperken is een zorgelijke ontwikkeling. Het is tekenend voor het wantrouwen ten aanzien van de Russische media, die het nieuws vanuit een andere invalshoek brengen.

Rusland neemt vergeldingsmaatregelen

De Russische regering heeft eerder al laten weten dat ze in reactie hierop vergelijkbare stappen zou nemen ten aanzien van buitenlandse media die in Rusland opereren. Nu dat punt bereikt is heeft ook de regering in Moskou een nieuwe wet aangenomen, waardoor alle grote media in Rusland die financiering uit het buitenland ontvangen zich nu moeten inschrijven als buitenlandse organisatie.

In het Russische wetsvoorstel worden geen specifieke bedrijven genoemd, waardoor de omvang van deze maatregel voorlopig onduidelijk blijft. Dmitry Peskov, persvoorlichter van het Kremlin, gaf woensdag een korte verklaring op het aannemen van deze nieuwe wet.

"Iedere poging om de vrijheid van Russische massamedia in het buitenland aan te vallen kan reken op een strenge veroordeling en een gelijke tegenzet van Moskou. Het wetsvoorstel dat nu is aangenomen maakt het mogelijk om tijdig te reageren."

Sinds 2012 moeten buitenlandse NGO's die actief zijn in Rusland zich al registreren als een zogeheten 'foreign agent', waarbij ze ook inzage moeten geven in hun financiers. In november 2014 werd deze wet verder uitgebreid met een regel die Russische politieke partijen verbiedt geld te ontvangen van of samen te werken met NGO's die als 'foreign agent' geregistreerd staan. Dit met als doel buitenlandse inmenging in de Russische politiek tegen te gaan.

Lees ook:

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »