Rusland, Turkije, Frankrijk en Duitsland bespreken wederopbouw Syrië

Rusland, Turkije, Frankrijk en Duitsland bespreken wederopbouw Syrië

Afgelopen weekend waren de regeringsleiders van Rusland, Turkije, Frankrijk en Duitsland in Istanboel bijeen om de wederopbouw van Syrië te bespreken. De vier landen stelden een gezamenlijke verklaring op, waarin ze afspraken vastlegden over de bestrijding van het terrorisme, de wederopbouw van het land, de terugkeer van vluchtelingen en de toekomst van de regering van Assad.

De vier landen zijn het erover eens dat langdurige stabiliteit in Syrië uitsluitend op politieke en diplomatieke wijze kan worden bereikt en dat het uiteindelijk aan de Syrische bevolking is om de toekomst van hun land te bepalen. Daarvoor moet de soevereiniteit, de eenheid en de territoriale integriteit van het land bewaakt worden. Hieronder ziet u de persconferentie, waarin de Russische president Poetin het woord neemt en namens de vier landen de volgende verklaring geeft.

Dames en heren,

De besprekingen in het vierhoeksformaat werden gehouden in een bijna zakelijke atmosfeer. Ik wil me aansluiten bij de mening van onze collega's en het Turkse leiderschap bedanken voor het organiseren van dit gezamenlijke werk.

We hebben de situatie in Syrië besproken en hebben veel werk verzet om overeenstemming te bereiken over de aanpak van de kernvragen van het akkoord over Syrië.

De gezamenlijke verklaring die wij hebben aangenomen weerspiegelt de verbintenis van Rusland, Turkije, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk tot verdere uitbreiding van de samenwerking in het belang van het normaliseren van de situatie in de Syrische Arabische Republiek, het opstarten van een effectieve intra-Syrische dialoog en het uitvoeren van noodzakelijke overheidshervormingen en transformaties.

Gunstige voorwaarden daarvoor werden gecreëerd dankzij het werk in het Astana-format met de actieve betrokkenheid van Rusland, Turkije en Iran.

Het grootste deel van het Syrische grondgebied is bevrijd van terroristen en het land evolueert geleidelijk naar een vreedzame ontwikkeling.

Alle deelnemers aan de vergadering zijn het eens over het belangrijkste punt, namelijk dat langdurige stabiliteit in Syrië uitsluitend op politieke en diplomatieke wijze kan worden bereikt, in volledige overeenstemming met resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad en met strikte inachtneming van de beginselen van de eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van de Syrische Arabische Republiek. Belangrijk is dat het de Syrische bevolking zelf is die de toekomst van hun land moet bepalen.

In deze context hebben we gesproken over de vooruitzichten om deel te nemen aan de inspanningen binnen het Astana-format en de zogenaamde kleine groep. Naar onze mening zal dit bijdragen aan de start van een echt politiek proces in Syrië en zal het een toenemend aantal geïnteresseerde en constructief ingestelde vertegenwoordigers van de Syrische samenleving aantrekken.

Bovenal is het essentieel om het werk van het Constitutioneel Comité in Genève te lanceren, dat is ontworpen om de fundamentele kwesties van de toekomstige staatsstructuur van Syrië te overwegen. De beslissingen die genomen worden tijdens het Syrische Nationale Dialoog Congres in Sochi, moeten in dit proces in aanmerking worden genomen.

Een dergelijk comité moet ongetwijfeld door alle Syrische partijen als legitiem worden erkend en van hun respect genieten. Alleen in dit geval kan de structuur levensvatbaar en effectief zijn, in staat om de ​​langverwachte constitutionele hervorming voor te bereiden en uit te voeren die de Syrische staat zal versterken en de Syrische samenleving zal verenigen. Dit betekent dat er serieus en nauwgezet wordt gewerkt aan de vormgeving van de commissie en dat deze effectief moet zijn. Rusland, dat garant staat voor het Astana-proces, zal er actief bij betrokken zijn.

Hoewel het niveau van geweld in Syrië aanzienlijk is afgenomen blijft de eliminatie van de resterende radicale elementen een cruciale taak. We moeten de militanten met gevechtservaring niet laten doorgaan met hun criminele activiteiten, zodat ze terroristische cellen in onze landen vestigen, steun verwerven en extremistische ideologie en terreur verspreiden.

In dit verband hebben de heer Erdogan en ik onze Europese collega's uitgebreid geïnformeerd over de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van de Russisch-Turkse overeenkomsten inzake Idlib. We gaan ervan uit dat de oprichting van een gedemilitariseerd gebied en de de-escalatiezone in Idlib een tijdelijke maatregel is. We verwachten dat de Turkse partij ervoor zorgt dat de oppositie zware wapens en militaire eenheden terugtrekt uit het gedemilitariseerde gebied. We zien dat onze Turkse partners er alles aan doen om dat te bereiken.

In het geval de radicale elementen de uitvoering van deze taak belemmeren, als zij gewapende provocaties vanuit de Idlib-zone uitvoeren, behoudt Rusland zich het recht om effectieve steun te verlenen aan de beslissende acties van de Syrische regering om deze broeinesten van terroristische dreiging weg te nemen.

Vandaag is er veel aandacht besteed aan het brengen van de humanitaire hulp aan de bevolking van Syrië en het helpen bij de terugkeer van de vluchtelingen. Rusland doet veel in dit opzicht, maar collectieve inspanningen van de internationale gemeenschap zijn nodig om de situatie in dat land radicaal te verbeteren, acute sociale problemen te verlichten en de economie te herstellen. Overigens is er een voorbeeld van dergelijke positieve gezamenlijke acties: laat me u eraan herinneren dat er in juli een gezamenlijke Russisch-Franse operatie is uitgevoerd voor het leveren van humanitaire hulp aan Oost-Ghouta.

We hebben er vandaag uitgebreid over gesproken en kwamen tot de conclusie dat het begrip humanitaire hulp moet worden uitgebreid met leveringen van medische apparatuur, geneesmiddelen en het herstel van de infrastructuur en watervoorziening.

We hebben onze partners gevraagd het Russische initiatief voor de organisatie van een internationale conferentie over Syrische vluchtelingen te steunen. We zijn ons bewust van wat het inhoudt, we begrijpen de problemen, maar zolang we niet samenwerken zullen er geen resultaten worden behaald.

Er zijn in de Syrische Arabische Republiek omstandigheden gecreëerd voor opvang van maximaal 1,5 miljoen mensen en de Syrische regering heeft harde garanties afgegeven voor veiligheid en een niet-discriminerende behandeling van alle mensen die terug willen komen naar hun huizen.

Collega's, we hadden zeer nuttige afzonderlijke vergaderingen op de top van vandaag met de president van de Turkse Republiek en de Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. We zullen nog gesprekken voeren met de president van Frankrijk.

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan de partners voor inhoudelijke en vruchtbare gesprekken.

Tot slot wil ik de heer De Mistura bedanken voor zijn werk op dit gebied. Het was gecompliceerd, nauwgezet en zeer professioneel werk dat aanzienlijke inspanningen vergde van de deelnemers aan het proces en persoonlijk van de heer de Mistura. Dank u zeer.

Ik wil ook het Turkse volk feliciteren met de komende nationale feestdag, de dag van de republiek. Overmorgen markeert de 95e verjaardag van de Turkse Republiek. Ik feliciteer president en het Turkse volk oprecht en wens hun geluk en welzijn.

Bedankt voor jullie aandacht.

De regeringsleiders van Rusland, Turkije, Duitsland en Frankrijk spraken over de toekomst van Syrië (Bron: Kremlin.ru)

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »