Nord Stream: "Aardgas levert belangrijke bijdrage aan reductie CO2"

Nord Stream: "Aardgas levert belangrijke bijdrage aan reductie CO2"

Aardgas kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het reduceren van de CO2 uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen, zo concludeert het bedrijf achter de aanleg van de tweede Nord Stream pijpleiding. Door kolencentrales te vervangen door aardgascentrales kan Europa een groot deel van haar doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid realiseren, omdat er bij de energieproductie uit aardgas de helft minder CO2 wordt uitgestoten dan met steenkool.

Volgens cijfers van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) werd in 2013 ongeveer 14,8% van alle energie in Europa opgewekt met aardgas, terwijl kolencentrales een marktaandeel van 31,7% voor hun rekening namen. Als Europa haar energiedoelstellingen wil halen zou ze ervoor kunnen kiezen meer energie uit aardgas te halen.

Duurzaamheid

Een bijkomend voordeel van gascentrales is dat deze hun energieproductie veel sneller kunnen opschalen en terugschroeven dan kolencentrales. Ook dat is een belangrijk voordeel van kolen boven aardgas, aangezien een steeds groter deel van de energievoorziening uit variabele energiebronnen als wind en zon gehaald wordt. De schommelingen in de energieproductie van windmolens en zonnepanelen is makkelijker op te vangen met aardgascentrales dan met kolencentrales.

Volgens het bedrijf achter de Nord Stream zal Russisch aardgas om deze reden ook de komende decennia een belangrijke energiebron blijven voor de Europese energiemarkt. Gecombineerd met een dalende aardgasproductie in Europa lijkt de aanleg van een tweede Nord Stream pijpleiding een logische keuze.

"Nord Stream biedt een veilige stabiele verbinding met de grootste gasreserves ter wereld in Siberië, waar investeringen van Russische en internationale energiebedrijven over de afgelopen decennia ervoor gezorgd hebben dat deze gasvelden de meest kosteneffectieve energiebronnen voor Europa zijn. Tegelijkertijd kan het Russische aardgas op zeer korte termijn geleverd worden, waarmee aardgas via pijpleidingen uit Rusland de meest economische en ecologische optie is voor Europa."

De capaciteit van de Nord Stream pijpleiding is met 55 miljard kubieke aardgas op jaarbasis vergelijkbaar met 600 tot 700 schepen gevuld met vloeibaar aardgas. Wereldwijd zijn er op dit moment slechts 30 van dit soort tankers direct beschikbaar voor nieuwe transporten. De rest wordt al gebruikt voor lange termijn contracten, met name op de Aziatische markt.

Lees ook:

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »