Nieuw elan voor crypto? Verenigd Koninkrijk omarmt Stablecoins en Bitcoin

Nieuw elan voor crypto? Verenigd Koninkrijk omarmt Stablecoins en Bitcoin

De populariteit van cryptovaluta en blockchain technologie lijkt te zijn gestokt. Ook de prijs van Bitcoin stagneert al een paar maanden. Onzekerheid over toekomstige regulering van deze nieuwe digitale economie is ook nog groot. Tegelijkertijd is er sprake van een negatieve sentiment rondom de wereldwijde rol van de dollar en toenemende onzekerheid over de mondiale economie. Het is in dit onzekere macro-economische klimaat dat de Britse regering een opvallende draai maakt richting cryptovaluta. Waarom kiest de Britse regering voor deze draai? En wat betekent dit besluit voor de groeiende crypto-economie?

Het Verenigd Koninkrijk maakt een opvallende draai ten aanzien van cryptovaluta. Vorig jaar besloot de Britse financieel toezichthouder nog dat cryptoplatform Binance haar activiteiten in het land moest staken, maar nu heeft de regering besloten deze nieuwe financiële sector te omarmen. Het land moet de ‘Global Hub’ voor crypto worden, aldus de Britse Minister van Financiën Rishi Sunak. Ook de City Minister John Glen, verantwoordelijk voor de financiële sector binnen de City of London, steunt deze radicale koerswijziging. De Britse regering gaat mogelijk zelfs over tot het legaliseren van stablecoins. Dit zijn digitale munten die zijn gekoppeld aan dollars of euro’s. Het besluit staat haaks op de koers van andere overheden.

Vlucht naar cryptomunten

De laatste jaren hebben overheden wereldwijd geprobeerd de vlucht naar cryptomunten te ontmoedigen. Virtuele munten kunnen namelijk als alternatief dienen voor het geld van overheden. Zo verbood China vorig jaar het minen en verhandelen van Bitcoin en steunde het ‘Committee on Economic and Monetary Affairs’ van het Europees Parlement op 31 maart jl. nieuwe wetgeving die anonieme aankopen van cryptovaluta tegen probeert te gaan. Cryptobeurzen moeten in de nabije toekomst voor transacties boven de €1.000 de identiteit van de klant registreren. Het is een poging om grip te krijgen op een wereld die zich van nature moeilijk laat reguleren.

Overheden staan altijd wantrouwig tegenover alles wat hun macht en invloed kan beteugelen, van China tot aan de Europese Unie. Het is dus niet verwonderlijk dat ze de opkomst van cryptomunten en een parallelle digitale economie willen ontmoedigen en waar mogelijk proberen te reguleren. Toch groeit deze nieuwe digitale economie snel, met name in belastingparadijzen en in landen met een licht gereguleerde financiële sector.

Dit kan gaan versnellen als de mondiale economische vooruitzichten verder verslechteren. Beleggers steken namelijk liever geld in een groeisector dan in stagnatie. Tegelijkertijd neemt de druk op traditionele belastingparadijzen toe om belastingontwijking aan te pakken, waardoor cryptomunten een interessant alternatief zijn geworden. Nu Westerse overheden ook de jacht op vermogen van Russische oligarchen hebben geopend zal het ‘slimme’ geld zijn toevlucht zoeken in alternatieven als cryptomunten. De totale markt voor cryptovaluta heeft inmiddels een omvang van €1800 miljard, waarvan Bitcoin alleen goed is voor een marktwaarde van €750 miljard. Om dat in perspectief te plaatsen, al het goud in de wereld is tegen de huidige goudprijs goed voor €11.200 miljard.

Brexit

De mondiale crypto-economie kan ook een flinke impuls krijgen in de nasleep van Brexit. Dit was een klap voor het financiële district London City. Veel banken en andere financiële instellingen, maar ook advocatenkantoren en andere financiële dienstverleners wierpen vanaf dat moment hun blik op een verschillende Europese hoofdsteden, waardoor de London City meer concurrentie kreeg. Amsterdam profiteerde bijvoorbeeld door de komst van effectenhandel en streefde daardoor Londen op dat terrein voorbij in omvang.

Deze situatie lijkt op die van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toen verloor London City de positie van belangrijkste financieel centrum aan Wall Street, omdat de dollar de rol van reservevaluta overnam van het Britse pond sterling. Pas nadat London City vanaf 1955 besloot massaal te gaan handelen in dollars in plaats van ponden sterling, verkreeg het weer een belangrijke positie in de financiële wereld. De nieuwe mondiale dollarmarkt was toen het wilde westen van finance. Banken in Londen begonnen vanaf dat moment op grote schaal dollarleningen te verstrekken aan landen en multinationals.

Hoewel Brexit nog niet heeft geresulteerd in een dramatische leegloop, is de financiële sector van de 'City' wel op zoek naar nieuwe mogelijkheden om geld te blijven verdienen. De Britse regering gaat hierin nu mee. De Britse minister Sunak is zeer positief over de vooruitzichten voor crypto en de rol van het Verenigd Koninkrijk daarin:

"Als er één boodschap is waarmee ik wil dat u hier vandaag weggaat, dan is het dat het Verenigd Koninkrijk open staat voor zaken - open voor crypto-bedrijven. (...) Sommige mensen maken zich grote zorgen over crypto ... en over hoe het consumenten gaat schaden ..of dat het een platform zal zijn voor illegale activiteiten, vrij van overheidstoezicht.....of de uitstoot van koolstof zal opdrijven. Anderen zeggen dat het de beste ontwikkeling ooit is. Zij beweren dat crypto dingen kan doen zoals de wereldwijde financiën transformeren (..) door financiële uitwisselingen transparanter, efficiënter en democratischer te maken, en door geld in handen te leggen van mensen, niet van naties. Dat laat ons hier in het Verenigd Koninkrijk achter met een grote vraag die we moeten beantwoorden: Hoe gaan we reageren? Ons antwoord is dit: Als crypto-technologieën een groot deel van de toekomst gaan uitmaken, dan willen wij - het Verenigd Koninkrijk - meedoen, en wel vanaf het begin."

Dat London City na Brexit nu opnieuw inzet op een nieuwe markt, in dit geval cryptovaluta en blockchain technologie, is vanuit dat perspectief bezien logisch. In deze nieuwe wereld van crypto liggen voor hen de beste mogelijkheden.

Nieuw elan

Opmerkelijk is Sunak’s opmerking over geld in handen leggen van mensen, in plaats van naties. Hij doelt hiermee op de huidige trend dat centrale banken hun eigen versies van digitaal geld aan het ontwikkelen zijn, de zogeheten central bank digital currencies (CBDC's). Dat geld wordt centraal beheerd en kan een flinke aantasting vormen voor de privacy en vrijheden van mensen. Er wordt namelijk precies vastgelegd hoe de geldstromen lopen. Het is zelfs mogelijk dit geld te programmeren, zodat autoriteiten kunnen opleggen waar mensen het geld aan kunnen of mogen besteden. Wanneer mensen geld echter in eigen beheer hebben is dat niet mogelijk. Cryptomunten vallen buiten de controle van overheden en banken. Het gevaar van centralebankgeld is een erg belangrijke drijfveer voor de snelle ontwikkeling van cryptovaluta.

Omarming van nieuwe technologie en nieuwe manieren van geld verdienen komt met vallen en opstaan. Voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen. In het huidige klimaat waarin overheden meer grip willen krijgen op maatschappelijke ontwikkelingen, is de roep om meer vrijheid echter vanzelfsprekend. De nieuwe geldeconomie is dan ook meer dan alleen het najagen van winst. Het kan er voor zorgen dat de macht van overheden binnen de perken blijft. De draai van het Verenigd Koninkrijk is dan ook meer dan welkom.

Sander Boon

Sander Boon

drs. Sander Boon is politicoloog. Hij is een gedreven politiek-economisch en monetair analist die verder kijkt en dieper graaft en daardoor vaak verborgen verbanden ontdekt. Hierdoor heeft hij een unieke kijk op sociaal-maatschappelijke, politiek-economische en monetaire trends en ontwikkelingen.

Lees alles van Sander Boon »