'Nederlandse vraag naar aardgas zal verder toenemen'

'Nederlandse vraag naar aardgas zal verder toenemen'

De Nederlandse vraag naar aardgas zal de komende jaren verder toenemen als meer huizen elektrisch verwarmd moeten worden en er ook meer elektrische auto's op de weg gaan rijden. Die conclusie trekken Machiel Mulder en José Luis Moraga González van de Rijksuniversiteit Groningen in een nieuwe onderzoek dat in opdracht van het Centre on Regulation in Europe werd uitgevoerd.

Volgens de onderzoekers zorgen de verschillende maatregelen die erop gericht zijn de vraag naar aardgas te verminderen voor een sterke toename van het stroomverbruik. En omdat de kolencentrales moeten sluiten en er op korte termijn geen nieuwe kerncentrales bijkomen is de consequentie dat er veel meer stroom opgewekt zal moeten worden door middel van aardgas.

Duurzame energie is niet voldoende

De onderzoekers schrijven in hun onderzoek dat de ambitieuze doelstelling op het gebied van duurzame energie via wind en zon bij lange na niet voldoende is om de groeiende vraag naar elektriciteit op te vangen. Tegelijkertijd zitten omringende landen met hetzelfde energievraagstuk, waardoor er niet veel speelruimte is om extra elektriciteit uit het buitenland te importeren.

De verwachting is dat de vraag naar aardgas in Nederland nog tot 2030 zal blijven toenemen. Zelfs in 2050 zal er nog steeds substantieel gebruik worden gemaakt van deze energiebron, naar schatting ongeveer 30 miljard kubieke meter per jaar tegenover de huidige vraag van 40 miljard kubieke meter.

Meer afhankelijkheid van import aardgas

Tegelijkertijd zal de productie in Groningen verder afnemen, wat betekent dat Nederland in de toekomst meer afhankelijk zal worden van aardgas uit het buitenland. Die vraag kan enigszins worden beperkt door de aanleg van warmtenetten, waarbij de restwarmte van zware industrie wordt gebruikt om huizen en kantoren te verwarmen. Daarmee kan volgens de onderzoekers nog een reductie van 20% in de binnenlandse vraag naar aardgas gerealiseerd worden.

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »