Merkel: "We moeten ons niet afsluiten voor China"

Merkel: "We moeten ons niet afsluiten voor China"

Westerse machten moeten China insluiten in een multilaterale wereldorde en Beijing als gelijke behandelen. Dat zei de Duitse bondskanselier Merkel deze week tijdens de ceremonie voor de Henry A. Kissingerprijs. De Westerse wereld moet volgens haar voorkomen dat China geïsoleerd raakt en er een bipolaire wereldorde ontstaat zoals tijdens de Koude Oorlog.

"Natuurlijk moeten we ook eerlijk zijn, natuurlijk moeten we een vorm van multilateralisme bedrijven met regels die voor iedereen gelden. Maar ik pleit ervoor dat we niet in een nieuwe bipolaire situatie vervallen. In plaats daarvan moeten we - met de resultaten en ervaringen die we hebben - proberen een land als China op te nemen in het multilateralisme en het op zijn minst gelijk behandelen."

Handelsoorlog

De betrekkingen tussen de VS en China staan de laatste jaren steeds meer in het teken van de handelsoorlog. Ook Europa raakt daarin verwikkeld, door de dreiging van importheffingen en sancties tegen bepaalde Europese bedrijven. De nadelige effecten van het handelsconflict voor China hebben ook effect op Europese bedrijven die veel naar China exporteren.

Merkel nam deze week een prijs in ontvangst voor haar verdiensten ten aanzien van de trans-Atlantische relatie. Opmerkelijk, gezien de laatste ontwikkelingen met de Nord Stream 2. De Amerikaanse regering wil deze gaspijpleiding met sancties blokkeren, terwijl Duitsland nog altijd voorstander is van dit project.

Samenwerking

De Duitse bondskanselier probeert niet alleen de relatie met Rusland te onderhouden, ook wil ze banden met China aanhalen. Merkel wil dit jaar een EU-China top organiseren, waarin Duitsland de eerste zes maanden de rol van voorzitter op zich neemt. Het doel van deze top is om de handelsrelatie tussen China en Europa te versterken.

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »