Merkel: "Landen moeten bereid zijn soevereiniteit over te dragen"

Merkel: "Landen moeten bereid zijn soevereiniteit over te dragen"

Volgens de Duitse bondskanselier Merkel moeten landen bereid zijn een deel van hun soevereiniteit op te geven. Dat zei ze in november in een toespraak over het spanningsveld tussen globalisering en nationale soevereiniteit. Ook is ze van mening dat Europese landen meer soevereiniteit moeten overdragen naar de Europese Unie. Wel is het volgens haar belangrijk dat dit proces ordelijk verloopt, dus met goedkeuring van nationale parlementen.

In haar toespraak haalt Merkel uit naar mensen die de legitimiteit van internationale organisaties als de Verenigde Naties en de Europese Unie niet erkennen. Ze merkt op dat deze instituten hun legitimiteit ontlenen aan parlementaire besluiten en dus een democratische grondslag hebben. De bondskanselier hekelt mensen die dat ontkennen en die doen alsof ze namens het hele volk spreken.

'Compromissen soms noodzakelijk''

Ook zei Merkel dat het in een goed functionerende democratie essentieel is om compromissen te sluiten. Compromissen worden nog te vaak als een teken van zwakte gezien, terwijl ze volgens de bondskanselier juist als een hoger doel gezien moeten worden. Ze verwijst naar relaties tussen personen en binnen het gezin, die ook niet goed kunnen functioneren zonder compromissen te sluiten.

Volgens Merkel is het ook in internationaal verband noodzakelijk om compromissen te sluiten om tot gezamenlijke afspraken te komen. Landen moeten daarbij niet alleen kijken naar hun eigen belang, maar ook dat van andere landen in overweging nemen.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »